Újdonságok

Az UMOTI 2022. évi felvételi újdonsága a számítógép-tudományok baccalaureus (BsC) szintű képzési formájára való jelentkezés lehetősége.

A számítógép-tudomány az információkezelést és az információfeldolgozást állítja vizsgálata fókuszába elméleti és gyakorlati megközelítésben. Tárgya maga a számítógép, mint eszköz.

A matematika egyik igen fiatal tudományága, amely az információfeldolgozó gépek (például számítógépek) tervezésének és működtetésének elméleti, matematikai alapjaival foglalkozik. Némileg elnagyoltan az algoritmusok általános elméletének is nevezhető. Eredményei és tárgya közé tartoznak a számításokat végző rendszerek és módszerek megértésével, tervezési módszerekkel, algoritmusokkal és eszközökkel, a fogalmak tesztelésének, valamint az analízisnek és verifikációnak módszereivel, a tudásreprezentációval és ennek implementációjával foglalkozó elméletek. Komplex vizsgálati területei a véges automaták, valamint a veremautomaták, mint a Turing-gép speciális esetei.

Várjuk a középiskolai érettségivel, illetve alapképzéssel rendelkező külföldi diákok jelentkezést az intézetben zajló valamennyi képzési formára.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem felvételi szabályzata értelmében a külföldi hallgatók a megfelelő okmányaik benyújtása mellett alkalmassági beszélgetésen vesznek részt azon a nyelven, amelyen oktatásban részesültek.