UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM UKRÁN-MAGYAR OKTATÁSI-TUDOMÁNYOS INTÉZET

Az Ungvári Nemzeti (korábban Állami) Egyetemet 1945-ben alapították. Besorolását tekintve IV. akkreditációjú felsőfokú oktatási intézmény. Megnyitása óta több mint félszáz alkalommal bocsátott ki szakembereket baccalaureus (BSc), specialista és magiszteri (MSc) diplomával.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 1963 óta folyik magyar nyelv- és irodalom-szakos tanárok képzése a Magyar Filológiai Tanszéken. Eddig több mint 1000 hallgató szerzett itt magyar nyelv- és irodalom-szakos tanári oklevelet. Az oktató munka mellett a tanszék tanárai 1966 óta tudományos kutatással is foglalkoznak. A magyar filológiai tanszék szoros kapcsolatokat ápol magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, hungarológiai központokkal, tudományos és akadémiai intézményekkel. A tanszék bázisán jött létre 1988-ban az ungvári Hungarológiai Központ. Az Ukrán Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium Legfelső Minősítő Bizottsága 2000 áprilisában az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán Tudományos Szaktanács működését engedélyezte kandidátusi értekezések megvédésére magyar nyelvből és irodalomból.

2005. április 13-án a XII. Ukrán-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak megfelelően létrejött az egyetemen a magyar történelem és európai integrációs tanszék is. Már 2004-ben 10 főből álló magyar csoport indult, 2005-től már 20 diákot vettek fel az állami ösztöndíjas helyekre. Megegyezés született arról is, hogy az UNE matematikai, fizikai karán szintén magyar tanszéket szerveznek.

Így 2008. szeptember 25-én lehetőség nyílik az egyetem magyar tanszékeit összefogó Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar felavatására, amelynek kinevezett dékánja dr. Lizanec Péter, a filológiai tudományok doktora, a Magyar Filológiai tanszék vezetője, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója lett.

Létrehozásakor a Magyar Kar egyik fontos feladatává tűzték ki, hogy méltó alternatívája lehessen más felsőfokú tanintézeteknek, s megfelelő lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy más szakokon is magyar csoportok nyíljanak meg. Egyik fontos feladat az állami ösztöndíjas helyek bővítése, illetve a doktori képzés újraindítása, hiszen ezáltal is biztosítani lehet az egyetemi és főiskolai előadói gárda utánpótlását.

Miért érdemes nálunk tanulni?

1. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja legnagyobb, legrégebbi múltra tekintő, legmagasabb szintű besorolással rendelkező egyeteme, amely az ukrajnai rangsorban az előkelő TOP-20-ban szerepel. A 65 különböző szakon tanuló 14 000 diákot a legjobban felkészült tanárok, köztük 120 professzor és 550 docens oktatják;

2. Igazi magyar közösségbe kerülsz, hiszen tanintézményünkben jelenleg több, mint 500 magyar fiatal tanul;

3. Az egyetem magyar intézetében anyanyelveden folytathatod tanulmányaidat. Itt magyar nyelv és irodalom, magyar, mint idegen nyelv és angol, történelem, nemzetközi kapcsolatok, matematika-informatika és a fizika-informatika szakirányok állnak a rendelkezésedre. Ehhez biztosítunk számodra kollégiumi lakhatást, könyvtárat és számítógéptermet, egyetemünk legfelszereltebb fizikai laboratóriumát.

4. Magyar diákjaink 4 éven át speciális ukrán nyelvű kurzusokon vesznek részt, hogy ledolgozzák az ukrán anyanyelvű társaikkal szembeni hátrányukat, s ezáltal könnyebben érvényesülnek majd a hazai munkaerőpiacon.

5. Az állami ösztöndíj mellett számos lehetőséged nyílik hazai és külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak, akár néhány hónapos részképzések elnyerésére is.

6. Igény szerint biztosítjuk hallgatóink számára a választott szakkal párhuzamosan a más szakokon való tanulási lehetőséget is.

7. Az intézet diákjai számára a kettős diploma megszerzésének lehetősége is adott. Az UNE-n megszerzett baccalaureusi diploma birtokában hallgatóinknak 1-2 évig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) folytatva tanulmányaikat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatják.

8. Végzőseink közül többen az egyetemen zajló PhD-képzésben is részt vesznek.