Fizika-Matematika Tanszék

Az Ukrán – Magyar Oktatási – Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszéke 2008-ban nyitotta meg ajtaját a felvételizők előtt fizika és matematika szakirányokban.

Fennállásának 10 éve alatt tanszékünknek 66 Bsc és 44 Msc matematikus, valamint 57 Bsc és 30 Msc fizikus végzőse volt, akik közül 22 vörös diplomával fejezte be tanulmányait.

E rövid idő ellenére hallgatóinknak számos lehetőségük volt több európai országba ellátogatni tanulmányutak, részképzések keretein belül, ahol bővíthették ismereteiket fizikából és matematikából. Ilyenek voltak: a Triesztben működő Elettra részecskegyorsító, a Svájcban működő Nagy Hadronütköztető (LHC), a paksi atomerőmű, a budapesti MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, a kijevi Bogoljubov M.M. Elméleti Fizika Intézet…

Az elmúlt 10 év alatt tanszékünk egy európai szintű laboratóriummal bővült, amelyben a hallgatók és kutatóink is végezhetnek kutatásokat. Ez a laboratórium eredetileg azért lett létrehozva, hogy a hallgatók általános fizikai laboratóriumi gyakorlatát biztosítsa a mechanika, molekuláris fizika, elektromosság és mágnesesség, illetve optika és atomfizika tantárgyakból, de később a tudományos kutatás lett a laboratórium fő feladata. A fizika szakirányú hallgatóink lehetőséget kapnak a legkorszerűbb fizikai mérőműszerek alkalmazásának és használatának a megismeréséhez, a méréstechnikai alapok elsajátításához, és a kísérleti berendezések létrehozásának alapelveivel is megismerkedhetnek, de akár saját, konkrét fizikai kutatás keretében végrehajtandó mérés elvégzésére szolgáló kísérleti berendezést is megépíthetnek. A műszerek közül megemlítünk például egy Textronik márkájú digitális osziloszkópot, kozmikus sugárzás mérésére szolgáló berendezést, egy nagy pontosságú multimétert a hozzá tartozó lock-in erősítővel, fényvezetőszálak viszgálatára szolgáló berendezést. Az egyik, talán legérdekesebb kutató műszerünk a SHIMÁDZU RS – 6000 spektrofluorofotométer. A berendezés a fotolumineszcencia illetve fluoreszcencia jelenségét hivatott vizsgálni. Segitségével sikerült lemérni például a ritka földekkel szennyezet lithium tetrabotátum kristályok és üvegek fotoluminesszcencia tulajdonságait – aminek nem csak elméleti értéke, de gyakorlati haszna is van, továbbá egy speciális organikus fluoreszkáló festékcsoportot is tanulmányoztunk vele.

Gazdagabbak lettünk két számítógépes szaktanteremmel, egy 3D nyomtatóval, egy plotterrel és egy 3D szkennerrel. Ezekben a szaktermekben a matematika hallgatóink nem csak programozni tanulnak, hanem a felépítet modelleket is kinyomtathatják a korszerű 3D nyomtató segítségével.

A tanszék tanári gárdája 2018-ra 12 főre nőtt, köztük 2 professzor és 6 docens oktatta hallgatóinkat. Ez idő alatt hárman védték meg kandidátusi disszertációjukat (Mészáros Livia – 2014, Sztojka Miroszláv – 2015, Traski Viktor — 2016) és az első végzős csoport diákjai közül Turóczi Jolán aspiránsunk lett.

Tanári karunk tagjai voltak:

Kácser Igordocens (2011-2013) elhunyt

László Géza – előadó tanár (2012-2015)

Margitics Miklós – docens (2010 -2011)

Mészáros Lívia – előadó tanár (2009-2011), főelőadó tanár(2012-2013), docens (2014-2016) (2009-2016)

Petenyko László – docens (2008-2016)

Rehó László – főelőadó tanár (2016-2017)

Réti Vladiszlavelőadó tanár (2010- 2011) főelőadó tanár (2012-2017) (2010-2017)

Sztojka Miroszláv – docens (2008-2016)

Torics Zoltán – docens (2008-2013)

Csavarga Miklós – docens (2011-2012)

Simon Anikó – tanár (2017-2018)

Jelenleg a tanári gárda 8 tagból áll.

Kollégáink a tudományos életben is szép sikereket érnek el. Az elmúlt időszakban számos hazai és nemzetközi programban vehettünk részt.. Az utolsó ilyen a Horizont—2020, de van közöttük különböző Visegrádi pályázatok, Domus pályázat (szülőföldi, őszi, tavaszi), fiatal oktatói, Collegium Talentum stb.

A tanárok mellet aktívan részt vesznek a kutatásban a diákok is. Ennek az eredménye számos nemzetközi konferenciákon elért első helyezés, publikáció olyan kiadványokban, amelyek a Scopuszban indexálódnak, sikereiket továbbá a szinte minden éven elnyert Tehetséggondozó és szakkollégiumi pályázatok alkalmával bővítik.