DIÁKJAINK ARRÓL, HOGY MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK TANULNI

Azért jó a Magyar Filológiai Tanszéken tanulni, mert az itt tanuló és dolgozó emberek egy kis családot alkotnak. Ez a család az elmúlt négy év folyamán segített, támogatott, számos lehetőséget nyújtott számomra.

Az elmúlt évben évfolyamtársaimmal két hónapig Budapesten tanulhattunk. Ez egy örök emlék marad mindenki számára, hisz felfedeztük a várost, betekintettünk a budapesti egyetem oktatási rendszerébe. Tanárainknak köszönhetően ebben a tanévben Olaszország egyik legszebb városába, Padovába is eljuthatunk.

Az egyetemi élet nemcsak tanulásról szól, de szórakozásról és kirándulásról is. Karunk minden évben szervez egy utazást Európa valamelyik városába.
Ám elmondhatom, hogy mindenhonnan visszahúz szívünk almamáterünkbe, mert itt a legjobb minden hely közül.”

(Bovikova Bea)

„Életem során mindig magyarul beszéltem és gondolkodtam. Abban a hitben éltem, hogy teljes ismeretekkel rendelkezem a magyar nyelvről.

Ám két év tanulás után elmondhatom, hogy a Magyar Filológiai Tanszéken annyi új ismeretet szereztem, amennyire nem is gondoltam. Elsősorban ezt a tanároknak köszönhetem, akik mindig támogattak, bíztattak, s nehéz időben sosem hagytak, s hagynak magamra.”

(Filipenko Krisztina)

„Már négy éve tanulok az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Filológia Tanszékén. Nagy öröm volt számomra, hogy itt anyanyelvemen sajátíthattam el a magyar nyelvi és irodalmi ismereteket. A magyar nyelv és irodalom terén négy év alatt rengeteg új információval gazdagodtam.

Az oktatás mellet különböző kirándulásokon is részt vehettem. Nagy élmény volt számomra, hogy harmadik évfolyamos hallgatóként látogatást tehettem a Magyar Nyelv Múzeumában.

Köszönöm a törődést, támogatást, segítséget, amit itt a Magyar Filológiai Tanszéken kaptam.”

(Ádám Kinga)

„Három év elteltével, számomra ez már nem csak egy hely, ahova minden nap bejárok, ez egy közösség, az életem része, és büszke vagyok arra, hogy részese lehetek annak a családnak, amit az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézmény tanárai és diákjai alkotnak. Köszönöm azt a hihetetlen törődést és támogatást, amit e falak között kaphattam, melynek segítségével szellemileg és emberileg is sokat fejlődtem.” 

(Kányuka Benjamin)

„Mindig szerettem új nyelveket tanulni. Ám elsősorban saját anyanyelvem megismerése az, ami igazán lelkesít. Ezért jelentkeztem az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Filológia Tanszékére. Harmadévesként már sok izgalmas dolgot tudhatok a hátam mögött, amit az egyetem adott. Többek között elsajátíthattam a latin nyelv alapjait, valamint az ukrán és az angol nyelv tanulására is lehetőségem volt. A Magyar Filológia Tanszék az elmúlt 4 év alatt a második otthonommá vált. Az első évfolyamon rádöbbentem arra, hogy az emberi értelem és tudás határtalan, és hogy a középiskolában szerzett tudás csak egy lépcsőfok volt eddigi életemben. Az itt töltött idő alatt sokféle és -fajta embert ismertem meg, akik a négy év alatt igaz barátaimmá váltak. Ami az oktatást illeti, egy jól felkészült, segítőkész és kedves tanári kart ismertem meg, akik nemzetközi szinten is megállják helyüket. Olyan tudást szereztem itt, ami biztos hátteret ad az életben, s biztosítja, hogy kisebbségünk méltó képviselőjévé váljak. Ha te is szeretnél e család tagja lenni, jelentkezz bátran, hidd el, nem bánod meg!”

(Ivánik István)

“Tanulmányaim során rengeteg tudásra tettem szert, és biztos vagyok benne, hogy még sok érdekes és tudományos felfedezés áll előttem. Tanáraim idejüket és erejüket nem kímélve adják át a tudást. Ezért óriási hála illeti őket.

Elsősorban a magyar nyelv és irodalom rejtelmeibe vezetnek be, de azon kívül számtalan olyan programban veszünk részt, amely az életre készít fel. Többször vettem részt tanulmányi kirándulésokon Európa nagyvárosaiban, illetve néhány hónapos részképzésen az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2018 februárjától az ERASMUS+ program keretein belül egy szemesztert az olaszországi Padovában (Università degli Studi di Padova) tanulok majd.

Az egészben mégis az tetszik a legjobban, hogy anyanyelvemen és családias hangulatban tanulhatok

Örülök, hogy ezt a szakot és ezt a pályát választottam”

(Gulyás Márk)

„A továbbtanulás befolyásolhatja egész életünket, ezért jól meg kell fontolni életünk egyik legnehezebb döntését, a pályaválasztást. Én úgy érzem, helyesen döntöttem, amikor az UNE magyar nyelv és irodalom szakára jelentkeztem.

Filológusként olyan információkat sajátíthatunk el nyelvünkről, amelyekről eddig nem is hallottunk. A tanárok rengeteg energiát fektetnek az oktatásba, viszont nemcsak a tananyagot adják át nekünk, hanem segítőkészek is a diákokkal szemben. Bármilyen kérdéssel fordulhatunk hozzájuk. Ezért nagyon hálásak vagyunk.

Az egyetemi élet tele van vidámsággal, közös programokkal, amelyeken érdemes részt venni, hiszen itt ismerjük meg legjobban egymást. 
Büszke vagyok arra, hogy én is az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet egyik magyar szakos diákja lehetek”

(Vaszecsko Karina)

„Úgy gondolom, hogy fontos egy olyan intézményt választani a tudásunk gyarapításához és fejlesztéséhez, ami az információ átadása mellett biztos hátteret ad ahhoz, hogy még jobb emberré válhassunk. Nem valósulhatna ez meg máshol, mint itt a Magyar Filológia Tanszéken.

A színvonalas oktatás mellett számos lehetőség adott: különböző tanulmányi utakon, konferenciákon, kirándulásokon vehetünk részt.”

(Bahus Réka)

„Négy évvel ezelőtt reménykedve léptem át az Ungvári Nemzeti Egyetem kapuit. Szerettem volna egy olyan úton elindulni, amely előre visz. Az elmúlt évek során sok minden történt velem.

Elsősorban új ismeretekkel gazdagodtam és rájöttem, hogy az emberi tudás igazi érték, hiszen egy megválaszolt kérdés mindig újabb kérdéseket vet fel, és épp ez a megismerésre törekvő, felfedező vágy az, ami kezdetektől formálja civilizációnkat, ami többre sarkall, és igazán emberré tesz bennünket. Az egyetem ezt a vágyat nemcsak a magas szintű oktatással, hanem tudományos konferenciákkal és egész Európát behálózó tanulmányi utakkal is serkenti, így egyszerre két végtelennek tűnő dologhoz hoz közelebb: a tudományhoz és a világhoz. Az egyetemi évek alatt sok új embert ismertem meg, tanárokat, akik munkájukkal követendő példát állítottak elém, és diákokat, akik közül néhányan a barátaim lettek. Azonban nemcsak tudományos ismeretekhez és új emberekhez kerültem közelebb, de azt hiszem önmagamhoz is. Míg kezdetben csak el szerettem volna indulni egy úton, addig ez az út szép lassan célt kapott. Sokat köszönhetek tehát az egyetemnek és bármit tartogasson is az élet számomra, sohasem bánom meg négy évvel ezelőtti döntésemet.”

(Kovács István)

Miért érdemes nálunk tanulni?

  • Alap- és mesterképzést is helyben biztosítunk.
  • Magas egyetemi ösztöndíjak mellett állandó tanulmányi és kutatói pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre.
  • Igény szerint biztosítjuk hallgatóink számára a választott szakkal párhuzamosan más szakokon való tanulási lehetőséget.
  • Diákjaink számára kettős diploma megszerzésének lehetősége is adott. A baccalaureusi diploma birtokában hallgatóinknak lehetősége nyílik a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) mesterképzésben részt venni. Ennek eredményeképpen olyan kettős diplomát (UNE+ELTE) kapnak, melyet a világon mindenhol elismernek.
  • Tanszékünk tanárai és diákjai az ERASMUS+ nemzetközi program keretein belül több hónapot tölthetnek külföldi egyetemeken.
  • Kitűnő felszereltségű kollégium, könyvtár, szaktantermek állnak rendelkezésre.
  • A megszerzett diplomával nemcsak magyar szakos tanárként helyezkedhetnek el itthon vagy külföldön, hanem fordítóként, tolmácsként és újságíróként is tevékenykedhetnek.
  • Az egyetemen töltött évek alatt alapos ismereteket szerezhetnek magyar nyelvből és irodalomból, valamint más érdekes tudományterületekről is. Például: nyelvtörténet, retorika, nyelvjárástan, gyermekirodalom, irodalomkritika, stilisztika, fordításelmélet, tantárgypedagógia stb.
  • Rendszeresen szervezünk tanulmányi utazásokat Európa országaiba.