Bercsényi Miklós Könyvtár

A Bercsényi Miklós Könyvtár 2015-ben jött létre. A kezdetben egyetlen könyvvel sem rendelkező könyvbirodalom, mára hatezer könyvvel várja az olvasókat. A létrehozás ötlete az akkori Humán- és Természettudományi Fakultás dékánjának, Dr. Spenik Sándornak nevéhez fűződik, aki jelenleg az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási–Tudományos Intézet igazgatója.


Kamjanszka Éva, a Bercsényi Miklós Könyvtár dolgozója (2020)

A megvalósítást támogatta Bacskai József, Magyarország főkonzulja, valamint a PADOC – Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, melynek igazgatója Erdélyi Rudolf Zalán. A könyvtár az oktatási intézmény második emeletén helyezkedik el, ahol a magyar tannyelvű intézet is található.

A magyar nyelű oktatás az Ungvári Állami Egyetemen már 1963-ban elkezdődött, egyidőben a Magyar Filológiai Tanszék létrejöttével, mely tanszék magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat képez Kárpátalja iskolái számára. A magyar tannyelvű fakultás 2008-ban jött létre. A fakultás tanszékei külön könyvtárral rendelkeztek, melyeket a könnyebb hozzáférhetőség érdekében egyesítettek, egy mindenki számára elérhető egységgé. Az egyesített könyvtár névadója Bercsényi Miklós lett (1665–1725), aki társadalmi, kulturális, politikai körökben elismert személyiség.

A névadás nem volt véletlenszerű. A történelmi kutatásokból ismert, hogy a XVII. század végén az ungvári vár tulajdonosa gróf Bercsényi Miklós volt, aki feleségével, Csáki Krisztinával, a várban saját rezidenciát hozott létre. Bercsényi uralkodása idején, a XVII. század végén és a XVIII. század elején, a vár a térség kulturális és politikai központjává vált.

Gróf Bercsényi Miklós palotává alakította át, melyben több száz festmény, rajz, metszet és egy nagy könyvtár volt. A tulajdonos dolgozószobájának közepén egy nagy íróasztal, egy vörös rózsafából készült könyvespolc volt, melyen több száz történelmi, irodalmi, földrajzi, politikai, hadászati, építészeti tematikájú könyv kapott helyet.

A könyvtár jelenlegi helyiségeiben hatalmas felújítás történt, melyet Magyarország Külügyi- és Külgazdasági kapcsolatokért felelős minisztériuma finanszírozott, Bacskai József ungvári főkonzul közvetítésével, s a Magyar Nemzeti Bank PADOK Alapítványa és személyesen az elnöki tanácsadónak, dr. Naszvadi Györgynek köszönhetően kapott eszközöket. A tervezés és a kivitelezés a kar dékánjának, Dr. Spenik Sándornak nevéhez fűződik.

Bercsényi Miklós portréja, mely az olvasóteremben található

A több mint 100 kötetes kiadvány egyik példánya, mely a magyar írók életrajzát és munkásságát tartalmazza

Magyar életrajzi lexikon – Budapest (1967-1985).

Az ismert tudós, író, Pusztay János nyílt előadása A globalizáció és az asszimiláció hatása a nemzeti nyelvekre címmel (2019 március).

A Bercsényi Miklós Könyvtár első dolgozója Veres Éva volt, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási–Tudományos Intézetének végzőse, aki 2015 novemberétől 2017 áprilisáig vezette a tudományos létesítményt. Ő hozta létre a magyar nyelvű könyvtár elektronikus katalógusát. Munkáját folytatta Kamjanszka Éva, aki kötelességtudó, munkáját szeretettel és felelősséggel végző dolgozó, megfelelő munkatapasztalattal rendelkezik, magas szintű magyar nyelvtudással, így tökéletesen segíteni tudta a diákok tájékozódását az „Az olvasó” nevű elektronikus rendszerben.

Kamjanszka Éva 2017 áprilisától a Bercsényi Miklós Könyvtár könyvtárosa, de e rövid idő is elég volt arra, hogy a meglevő könyvállományt, az elektronikus katalógust rendszerezze, a könyvtárt otthonossá, mindenki számára kellemessé tegye. Rendszeresen részt vesz az intézet munkatársai által rendezett alkalmakon, bevonja a rendezvények szervezésébe és lebonyolításába a diákokat.

A Bercsényi Miklós Könyvtár egy tágas, világos, csendes szobában található. Napjainkra sok érdekes alkalom színhelyévé vált. Több konferencia, tudományos kerekasztal-beszélgetés, kiállítás, diplomavédés megfelelő helyszíne, az itt található könyveket, dokumentumokat hasznosítják mind a tanárok, mind a diákok kutatásaik során.

A kárpátaljai 10-11. osztályos tanulók számára rendezett tantárgyi megmérettetés eredményhirdetésének pillanatai.

Néhány azon alkalmak közül, melyeknek helyet adott a Bercsényi Miklós Könyvtár 2018–2019 között: az elsőévesek video projektjeinek védése (2018.12.04.), Kijevi magyarok című könyv bemutatója (2018.12.26.), nagykövet látogatása (2019.02.26), magyar nyelvi vetélkedő (2019.02.28), Felsővezetők nyílt előadása az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjai számára című előadássorozat első bemutatója (2019.03.20), egyetemi könyvgyűjtemények tudományos megmérettetése (2019.03.20), Írók a tanszéken – a Rákóczi turulmadara című könyv bemutatója (2019.03.28), Pusztay János, magyar tudós, író előadása (2019.04.01.) tudományos diákköri konferencia (2019.05.06.), Vállalkozási technikák az Ungvári régióban (2019.09.20.), megemlékezés az aradi vértanúkról (2019.10.08.) kerekasztal beszélgetés A nyár, mely megváltoztatta a világot címmel, mely a berlini fal leomlásának 30. évfordulója kapcsán került megrendezésre (2019.11.06) és sok más alkalom.

A Bercsényi Miklós Könyvtár egy nemzetközi összefogás eredményeképpen jött létre. Az ukrajnai könyvtárfejlesztési kutatók megállapították, hogy „…a XX. század 90-es éveiben kezdett el fejlődni egy nemzetközi együttműködés, melynek neve: Könyvtár a könyvtárban” – egyik állam könyvtára a másik állam könyvtárában. Lemberg, Csernyihiv, Harkov tudományos könyvtáraiban jelen vannak az ausztriai könyvtárak példányai. Ukrajna V. I. Vernádszij Nemzeti Könyvtárában – ausztriai és iráni, a Nemzeti Egyetem Kijevo-Mohiljanszka Akadémia könyvtárában az ukrán diaszpóra könyvtára [3, 453–454.o.]

A könyvállomány évről évre gyarapszik a Márai-program (Magyarország) segítségével, továbbá jelentős ajándékkönyveket kapunk magyarországi egyetemekről, valamint magánszemélyek támogatásával is gazdagítjuk könyveink tárházát. Napjainkra 6000 könyv áll a látogatók rendelkezésére, melyek különböző tudományterületek ismeretanyagát tartalmazzák. A könyvek nagytöbbsége enciklopédikus és referencia jellegű tudományos, művészeti ismereteket tartalmazó kiadványok.

Néhány könyv a kiadványok közül: a magyar írók életét és munkásságát bemutató könyvek száma meghaladja a 100 kötetet, ( 2018-as adatok) és folyamatos folytatódik bővítésük. Tormay Cécile. A régi ház. Magyar Írók. Nemzeti könyvtár. Budapest: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, 1914; Görgey Gábor. Utolsó jelentés Atlaniszról. Második kötet. Magyar írok. Ki kicsoda. Magyar Közlöny Budapest, 2018, Magyar életrajzi lexikon (A–Z). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967– 1985.

Megállapíthatjuk, hogy a Bercsényi Könyvtár egy csodálatos összefogás eredményeként jött létre, melynek célja, hogy segítse a diákok fejlődését, ismereteik bővítését tudományos, kulturális szempontból, ennek napjainkban hatalmas jelentősége van.

Irodalom:

1. Kobály József. Bercsényi Miklós gróf és Csáki Krisztina grófnő. Ungvári ismert és ismeretlen. –Lemberg: Szvit Kiadó, 2003. –23–26. o.

2. Fedaka Sztepan. Bercsényi Miklós. Kárpátalja helytörténeti emlékműveinek 2020-as naptára. – Ungvár–Timpani, 2019. – 219–225. o.

3. Dubrovina L. A., Onyiscsenko O.Sz. О. С. Könyvtári ismeretek Ukrajnában a 20. században. – Kijev, 2009. – 5.o.