Az UNE-UMOTI ösztöndíjprogramjának támogatása

Az UNE-UMOTI ösztöndíjprogramjának támogatása

Támogatott szervezet neve: Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány
Támogatási szerződés száma: BGA/5029/4 /2022.
Támogatás címe: Az UNE-UMOTI ösztöndíjprogramjának támogatása

Az elmúlt években megfogalmazott egyik fő célunk az ukrajnai magyarság alapvető célja az ukrajnai magyar értelmiség legképzettebb rétegének itthon tartása, amelynek egyik fő eszköze a tudományos kutatás intézményesítése és az esélyegyenlőség biztosítása a kutatóintézetekben. Ehhez szükség lenne a már meglévő kutatócsoportok felkarolására, illetve új kapcsolatok kialakítására mind az anyaországban, mind pedig a szomszédos régiókban egyaránt. Az ukrajnai állami finanszírozású kutatóintézetekben hagyományaink továbbvitele érdekében biztosítani kell a magyar vonatkozású témák, számunkra fontos térségek stb. kutatásának lehetőségét. Az egyetemi tudományos tevékenység támogatására az elmúlt években számos programot sikerült elindítanunk, aminek köszönhetően jelentős fejlődést sikerült generálni a tudományos kutatások, illetve ehhez kapcsolódó publikációs tevékenység terén.

Ugyancsak nem lehet közömbös számunkra, hogy mekkora diákkontingenssel vágnak neki a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmények az új tanévnek. Az Ukrajna keleti megyéiben zajló háborús konfliktus és a gazdasági krízis már oda vezetett, hogy a Kárpátalján érettségizett, felsőfokú képzésben részesülni kívánó diákok alig 25 %-a akar szülőföldjén maradni és itt tanulni. Az oktatási törvényben történt módosítások még tovább rontják ezeket a mutatókat. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen vegyes finanszírozási rendszer működik, amely értelmében vannak állami ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (szerződés alapú) helyek. Az elmúlt években csökkenő ösztöndíjszám miatt már nem csupán az első, de a felső évfolyamokon is vannak olyan diákok, akik tandíjat fizetnek. A program hasonló feltételek mellett rájuk is kiterjedne, így a rendelkezésre álló keretet teljes mértékben ki tudnánk használni. Az idei évben a Kormánybiztosság támogatásával megvalósított program már meghozta első gyümölcseit, a 2017-es tanévben 23 százalékkal nőtt a magyar nyelvű egyetemi képzésre beiratkozott hallgatók létszáma, 2018 és 2019-ben a helyzet már stabilizálódott. A támogatások révén kitörési lehetőséget biztosítanánk az első generációs, falusi környezetből érkező diákok számára az anyanyelven való felsőfokú képzésbe való bekapcsolódás révén. A megyeszékhelyi, illetve az egyetemi környezet megfelelő környezetet biztosít diákjaink számára az ukrán nyelv elsajátítására (a diákok az egyetemi hároméves programtól eltérően öt éven keresztül tanulják az államnyelvet), további tudományos tevékenység indításához.

A jóváhagyott támogatást a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány a benyújtott költségvetésnek megfelelően használta fel. A program révén 92 tételben került sor 47 tanár és adminisztratív munkatárs számára tudományos kutatási és oktatási ösztöndíj folyósítására.A programról a UNE UMOTI Tudományos Tanácsának ülésén számoltunk be két alkalommal.