A központ tevékenységei

Acta Hungarica

A tudományos írások publikálásának és a magyarságtudomány propagálásának a lehetősége nélkülözhetetlen a kisebbségben élő és alkotó tudós társadalom számára. Ezt a lehetőséget egy tudományos intézmény bázisán létrehozott szakfolyóirat tudja megfelelően biztosítani. „Nem elég ugyanis az, hogy aki külföldön magyarral foglalkozik, az idehaza, az illető ország nyelvén legyen tudományos publikálásra lehetősége… Ezért igen fontos elősegítenünk, hogy legyenek külföldön olyan szakfolyóiratok…, ahol magyar tárgyú szaktanulmányok elhelyezhetők, és rendszeresen közölhetők” és továbbá „Egy ilyen folyóirat, egy ilyen állandó fórum sokkal többet tud elérni, mint megolyan sok látványos akció, amelynek a hatása pár hónap alatt elmúlik, szétporlad. Egy folyóirat mint állandó összekötő kapocs viszont tartós hatást tud elérni” (Klaniczay Tibor. A magyar filológiai helyzete külföldön.// Hungarológiai ismerettár. 5. A hungarológiai fogalma. – Budapest, 1989.–141-142.o.)

Ezt a szerepet tölti be az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjának saját folyóirata, amelynek első száma 1990-ben Acta Hungarica címmel jelent meg. Ez a kiadvány évente egyszer lát napvilágot 15-20 ív terjedelemben. A hungarológia interdiszciplináris tudomány, amely a magyar nyelv és irodalom, a népköltészet, a történelem, a néprajz, a magyar nép anyagi és szellemi kultúrájának tanulmányozásával foglalkozik. Ennek megfelelően a folyóiratban irodalomtörténeti és nyelvtudományi cikkek, recenziók, dialektológiai, népköltészeti és levéltári anyagok kapnak helyet. A cikkek magyar, ukrán, orosz, angol, német és francia nyelven jelennek meg. A kötetek tartalmazzák a hungarológiai szimpozionok anyagait. A rezümé nyelve nem azonos a cikk nyelvével, de nyelvét a szerző szabadon választja meg. A folyóiratban nemcsak az Ungvári Nemzeti Egyetem kutatóinak írásai, hanem más országok, jellemzően Ukrajna és Magyarország felsőoktatási intézményei tanárainak, tudósainak, aspiránsainak és diákjainak tudományos munkáit tartalmazza.

Eddig az Acta Hungarica című folyóiratnak 23 száma jelent meg 440 tudományos cikkel.