Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán- és természettudományi kar kollégiuma felújításának támogatása

Támogatott szervezet neve: Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány

Támogatási szerződés száma: BGA/8538 /4/ 2019. év

A támogatás címe: Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán- és természettudományi kar kollégiuma felújításának támogatása

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen zajló magyar nyelvű oktatás régmúltra visszatekintő folyamat, azonban a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar csak 2005-ben jött létre. Diákjaink nagy része a 4. sz. kollégiumban, illetve a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban (Ungvár, Radvánc kerülete), illetve a Szent György Római Katolikus Kollégiumban (Ungvár, Korzó u.) voltak elhelyezve, azonban az Ung-vidéki településekről származó diákjaink továbbra is kénytelenek voltak naponta ingázni. Sajnos a 4. sz. kollégiumban való elhelyezés számos kívánni valót hagyott maga után, mivel a blokkok (2 szoba + vizesblokk) állapota nem volt a legideálisabb, a diákok többsége különböző szinteken voltak elhelyezve, emiatt megfelelő nevelői munkát nehéz közöttük folytatni. A nevelői munkába városban működő történelmi egyházaink is bekapcsolódnak, így ebben a kollégiumban működik az Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet (UREGY), illetve a római katolikus diákok számára a plébánia is több foglalkozást tart. Ugyancsak jelentős problémát okoz, hogy karunk nem rendelkezett megfelelő helyiségekkel vendégtanárok, illetve kihelyezett lektorok lakhatásának biztosítására. A korábban kihelyezett lektorok áldásos tevékenysége nagymértékben hozzájárult a nemzeti öntudatos diákság neveléséhez.

Magyarországi kormányzati segítséggel sikerült teljes mértékben felújítani a kollégium 6. szintjét a magyar nyelven tanuló diákok számára, valamint az 5. szintet az ukrán diákok számára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Kormánybiztosság támogatásával sikerült teljesen felújítani a kollégium előtti sportpályát (műfüves focipálya, illetve gumiborítású sportpálya). A Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alap révén több tételben támogatta a kollégiumi programokhoz szükséges közösségi terek kialakítását és felszerelését. Az olvasóterem programok, filmvetítések céljára, egyházi programok megvalósítására alkalmas, a kialakított tér pedig nagyobb lélekszámú programok megvalósítását teszi lehetővé. Ugyancsak sikerült egy edzőtermet kialakítani, illetve egy megfelelő mosókonyhát is létrehozni.

Sajnos a kollégium tetőzetén végzett felújítási munkálatok következtében előbb a szellőzőrendszer dugult el, majd pedig 2019. május 7-én éjszaka egy hatalmas felhőszakadás következtében beázott a kollégium 6. szintje: megduzzadt és lehullott a gipszkarton mennyezet, beáztak a szobák, a vezetékek, sok helyen a bútorok. A felújítandó blokkok (dupla lakószobák előtérrel, vizesblokkal) – 4, közösségi tér – 1, folyosó 1. Mindösszesen kb. 1 200 m2. Az elvégzett munkálatok során teljes egészében újra rögzítésre került a felfüggesztési háló a kollégium folyosóján, újra felhelyezésre kerültek a gipszkarton mennyezet blokkjai, a beázás következtében megsérült, megduzzadt blokkokat kicserélték. 4 blokkban (2 szoba, előtér, vizesblokk) cserélték a beázott vezetékeket, kiszárították a falakat, bedolgozták a kialakult repedéseket (glettelés, dry-vid háló felhelyezése, alapozás, festés). A közösségi térben a mennyezet helyreállítása (blokkok cseréje) a beázott falak kiszárítása után teljes körű festésre került sor. A kollégiumi felújítás 2019. október 1. – november 20. között zajlott, ez idő alatt sikerült a helyiségek (kiegészítő terek) felújítását elvégezni, s a diákokat a fűtési szezon előtt visszaköltöztetni.

A program közvetlen hasznából a kollégiumban lakó 150 magyar hallgató, illetve közvetlenül az UNE UMOTI 300 hallgatója profitált. A BGA logó, mint a kollégium általános támogatójának jelképe a kollégium közösségi terének bejáratánál került elhelyezésre.