Kiadványok

NORTIA
A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM

NORTIA

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI
INTEGRÁCIÓ TANSZÉK TUDOMÁNYOS
KIADVÁNYA

UNGVÁR 2020

UDK 80 (063)
BBK Ш10я54
А – 19

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS MINISZTÉRIUMA
UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM
UKRÁN-MAGYAR OKTATÁSI-TUDOMÁNYOS INTÉZET
MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK

NORTIA

A MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK
TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

ELSŐ SZÁM

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

dr. Zubánics László tanszékvezető (a szerkesztőbizottság elnöke)
Dr. Aszlanov Sztelasz professzor (a szerkesztőbizottság elnökhelyettese)
dr. Dupka György (a szerkesztőbizottság elnökhelyettese)

Felelős szerkesztő: Belikánics László adjunktus
Recenzió: dr. Bohiv Olekszandr docens, dr. Kerecman Nagyija docens
Számítógépes tördelés: Mihók Richárd adjunktus
Kiadását ajánlotta:
az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Tudományos Tanácsa (2020.

október 18-i ülésén, 2. sz. jegyzőkönyv)
Kiadó: „CROSSROADS” Európai integráció és nemzeti kisebbségek központ

Ungvár – 2020