Історія кафедри

Кафедра фізико-математичних дисциплін створена у 2008 році як одна із складових гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання. Внаслідок реорганізації факультету в 2017 році кафедра стала частиною Українсько-угорського навчально-наукового інституту. Першим завідувачем кафедри був доцент Шпеник Олександр Оттович, а з 2017.р. зав. кафедрою є доктор фізико-математичних наук Мікла Віктор Іванович.

Кафедра готує фахівців за 4 напрямками: «014 Середня освіта (Математика)», «014 Середня освіта (Фізика)», ОНП 1 рік і 4 місяці та ОПП 1 рік та 9 місяців, «111 Математика». За 10 років роботи кафедри бакалаврат закінчили і відповідно отримали дипломи 123 особи, а магістерські дипломи – 91.

Щодо наукової роботи кафедри, то тут слід відмітити, що на сьогоднішній день за даними електронного ідентифікатора наукових робіт ORCID, працівниками кафедри опубліковано 72 роботи у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus/Web of Science. На ці роботи зроблено більше як 650 посилань. Результатом цього є потрапляння 4 працівників кафедри до топ-100 кращих працівників університету за рівнем цитування робіт. Крім цього h-індекс у одного науково-педагогічного працівника кафедри складає – 12, у одного – 6, у двох – 5 і у інших в межах 3.

За 10 років працівниками кафедри (теперішніми і минулими) захищено 4 кандидатські дисертації та підготовлено одного аспіранта.

Працівники кафедри активно беруть участь у різних проектах та грантах. Серед них проекти Вішеградського фонду, MTA, Горизонт – 2020, тощо. Серед актуальних слід відмітити участь у програмі Горизонт – 2020 разом із компанією RAMAD та участь в Українсько-норвезькому проекті стосовно розвитку математичної освіти.

Вирізняються активною науковою роботою також студенти кафедри. Так серед студентів та випускників кафедри є переможці та призери стартапів УжНУ, міжнародних конкурсів, виставок та конференцій організованих не тільки в Україні, але й в Угорщині, Словаччині, Німеччині, Італії, тощо. За останні 5 роки студентами кафедри опубліковано 231 наукових робіт та взято участь у більш як 251 міжнародних та наукових конференціях.

Кафедра забезпечена найсучаснішим обладнанням. В 2016. р. було оновлено обладнання у 2 комп’ютерних класах. Внаслідок цього крім сучасних ПК з’явилися 3Д-принтер, 3Д-сканер, кольоровий принтер для широкоформатного друку, проектора. Сучасне лабораторне обладнання дає змогу проводити фізичні експерименти та навчання на високому науковому, навчальному та методичному рівні. На початку 2017 р. у фізичну лабораторію був придбаний спектрофотофлюрометр, що дає можливість проводити дослідження як для студентів, так і для викладачів на високому рівні. Крім цього, починаючи з 3 курсу студенти проводять свої наукові дослідження на фізичному факультеті УжНУ та Інституті електронної фізики НАН України. Маючи угоди із Дебреценським університетом та Будапештським Інженерним університетом, є можливість стажування в цих університетах із відповідних спеціальностей.

Щодо перспективи роботи кафедри, то тут щороку актуальним є питання набору студентів. Результатом активної профорієнтаційної роботи по школах, реклами та особистих бесід працівників з батьками та абітурієнтами, став один із кращих наборів за останні 3-4 роки. Збільшенню кількості студентів може посприяти і відкриття нових спеціальностей. Однак, враховуючи загальноєвропейську, невтішну тенденцію, можна сказати, що точні науки не користуються великою популярністю серед вступників. Тому пріоритетним напрямом розвитку кафедри є наукова робота до якої залучаються в першу чергу талановиті студенти. В першу чергу із застосуванням сучасного приладу флюоресцент метер, який дозволяє вимірювати спектри флюоресценції твердих тіл, розчинів (органічних і неорганічних). Дані вимірювання дозволяють інтерпретувати енергетичну структуру цих об’єктів.