Викладачі

Зубанич Ласлов Ласлович

Кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри.
Сфера наукових інтересів: історія Угорщини доби середньовічча та нового часу, геральдика та історичне краєзнавство.
zubanych.laslov@uzhnu.edu.ua

 Туряниця Інна Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент 
Сфера наукових інтересів: українсько-литовські взаємини сучасності.
turjanica.inna@uzhnu.edu.ua

 Павлишин Любов Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент 
Сфера наукових інтересів: Історія міжнародних відносин та культурна дипломатія країн Центрально-Східної Європи; сучасні міжкультурні процеси у Європі; двосторонні українсько-чеські відносини;  історико-культурна спадщина Закарпаття.
liubov.pavlyshyn@uzhnu.edu.ua

 Бачо Роберт Йосипович

доктор економічних наук, професор
Сфера наукових інтересів: фінанси, гроші та кредит, міжнародні економічні відносини, регіональна політика.
bacho.robert@uzhnu.edu.ua

Головач Андрій Йожефович

кандидат історичних наук, доцент
Сфера наукових інтересів: історія держави, історія права.
andriy.golovach@uzhnu.edu.ua

 Ферков Оксана Василівна

кандидат історичних наук, доцент 
Сфера наукових інтересів: проблеми ранньомодерної історії Європи та України, краєзнавство
oksana.ferkov@uzhnu.edu.ua

Лемак Надія Михайлівна

старший викладач
Сфера наукових інтересів: етнополітика, політичні науки та процеси
nadya.lemak@uzhnu.edu.ua

 

 Кулчар Тімея Федорівна

старший викладач
Сфера наукових інтересів: історія стародавньої Греції та Риму. Історія середньо-вічної Європи та Америки, транскордонне співробітництво.
kulchar.timea@uzhnu.edu.ua

 Долинай Жужанна Федорівна

старший викладач
Сфера наукових інтересів: права угорських національних меншин в Україні
dolynay.zhuzhanna@uzhnu.edu.ua

 Міговк Ріхард Юрійович

старший викладач
Сфера наукових інтересів: соціально-економічний розвиток комітатів Північно-східної Угорщини 1301-1526 рр., археологія Закарпаття.
myhovk.rihard@uzhnu.edu.ua

 Беликанич Василь Васильович

старший викладач
Сфера наукових інтересів: електоральна географія, регіоналістика, міжнародна політика, політична географія.
belykanych.laslo@uzhnu.edu.ua

 Ковач Елеонора Гейзівна

старший викладач
Сфера наукових інтересів: перша світова війна.
kovach.eleonora@uzhnu.edu.ua

 Медєші Чобо Іштванович

асистент
Сфера наукових інтересів: історія реформатської церкви Закарпаття, історія релігії Закарпаття.
chaba.medieshi@uzhnu.edu.ua

Філіпенко Крістіна В`ячеславівна

старший лаборант
tortenelem.une@gmail.com

 Петкі Катерина Петрівна

інженер комп`ютерного кабінету