Зубанич Ласлов Ласлович

Зубанич Ласлов Ласлович, народився 20 травня 1971 року в селі Гараздівка Берегівського району Закарпатської області.
Навчання розпочав у Гараздівський ВШ у 1977 р., середню освіту здобув в Іванівський СШ у 1988 р. з відзнакою. Освіта вища. У 1988 р. поступив на історичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив у 1993 р. за спеціальністю – історик, викладач історії. Свою трудову діяльність розпочав з серпня 1993 р. на посаді вчителя історії, угорської мови та літератури Гутівської ЗОШ І–ІІ ст. З 1994 р. по сумісництву вчитель історії Берегівського ПТУ № 11.
З 11 березня 1996 по серпень 2011 р. працював у редакції районної газети «Вісник Берегівщини» на посадах завідувача відділом, заступника редактора, з 1998 по 2011 рр. – головним редактором. Член Національної спілки журналістів України.
З 01 вересня 2009 р. викладач, старший викладач, а з 2017 року доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Гуманітарно-природничого факультету (з 2017 р. Українсько-угорський навчально-наукович інститут) ДВНЗ «Ужгородський національний університет». У 2016 р. захистів дисертацію за спеціальністю «всесвітня історія» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. З 26.08.2019 р. по 30.08.2020 р. в.о. завідувача кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, з 30.08.2020 р. – завідувач кафедри. Заступник директора Українсько-угорського навчально-наукового інституту з науковою роботи (2013–2018 рр.) та з міжнародних відносин (2018–).
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1140661

Публікації – Publikációk

1. Монографії – Önálló kötetek

1. Zubánics László. Guti körkép (Falumonográfia) – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2000 – 93 p.

2. Zubánics László. Beregszászi kalauz. – Beregszász: Beregszászi Járási Nyomda, 2000 – 46 p.

3. Л. Л. Зубанич. Місто над Верке. – Берегово: Вид-во«Берегівська районна друкарня»,2002. – С. 46.

4. Zubánics László. Régmúlt virágok illata. (Helytörténeti és családtörténeti írások). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2002 –

5. Zubánics László. Víz tükrére történelmet írni… (Helytörténeti írások). Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest. 2007. – 91 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11061

6. Zubánics László. Boszorkányok pedig nincsenek?! Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest, 2008. – 88 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11060

7. Zubánics László.„Perli-e még ezt a hont más?”Ezer évig tényleg nem volt itt semmi? Vagy mégis?! Honismereti tanulmányok. – Budapest – Ungvár Intemix Kiadó, 2010 – 260 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11045

8. Zubánics László.Tájba írt történelem. Kultúrtörténeti időutazás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzáskörzetében. Intermix Kiadó, Budapest – Ungvár, 2010 – 117 p. – http://mek.oszk.hu/12300/12350

9. Zubánics László.Világok végein. Északkelet-Magyarország a XVI–XVIII. században: politika, gazdaság, kultúra. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2015 – 158 p. – http://mek.oszk.hu/14300/14343

10. Zubánics László.Vitézi végek dicsérete. AnemességszerepeaXVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarországtársadalmifejlődésében. – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2016 – 292 p. – http://mek.oszk.hu/15800/15890

11. Zubánics László.A múlt tükrében elmerengve. Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján– Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2020 – 357p. –https://mek.oszk.hu/21800/21841/

12. Зубанич Л. Л. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Північно-Східної Угорщини у 1526-1657 рр. / Л. Л. Зубанич. – Ужгород: Видавництво ПП «АУТДОР – ШАРК», 2021. – 298 с.

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/suspilno-politichnii-rozvitok-dvorianskikh-rodin-pivnichno-skhidnoyi-ugorshchini-u-1526-1657-rr

2. Статті у фахових виданнях – Tanulmányok referált szakfolyóiratokban

1. Участь дворянства у комітатському правосудді протягом XVI-XVIII століття /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2012. – Вип. 29. – С. 8-12. Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 11-12. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2012_29_4.pdf

2. Дворянство Верхнього Потисся та повстання Дєрдя Довжі. /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2013. – Вип. 1 (30). – С. 5-10. Рез. : рос., англ. – Бібліогр.: с. 9-10. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2013_1_4.pdf

3.Сентміклошська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді. /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 7-13. Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 12-13. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2013_2_4.pdf

4.Роль дворянства Закарпаття і суспільно-політичному житті в XVI-XVII століттях. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2014. – Вип. 32. – С. 3-9. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 7–8. Tárolt változat: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-fhistory/material

5.«Дворянство у системі комітатського управління на закарпаттіу ХVI-XVII ст.»/Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія Історія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014 – Випуск 229. – С.10-14.

6. Дворянство Північно-Східної Угорщини в контексті європейської Реформації (XVI-XVII ст.)  /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 39-42. – Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2016_2_8

7. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 1. – С. 64-70. -Tárolt változat:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_1_12

8. Життя і політична кар’єра Балінта Другета (1577-1609). / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 2. – С. 46-55. -Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_2_20

9. Порядок надання дворянських титулів та гербів в Угорському королівстві та Трансільванському князівстві у XVI-XVII ст. / Л. Зубанич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2018. – № 2. – С. 56-61. -Tárolt változat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2018_2_11

10. Дворянство північно-східної Угорщини XVI–XVII ст. соціально-економічний аспект розвитку. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2019. – № 1. – С. 76-82. – Tárolt változat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_1_14

11. Жігмонд (ІІ) Другет (? – 1684) – нариси з невідомого життєвого шляху. / Л. Л. Зубанич, Й. Оттила // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2019. – № 2. – С. 98-102. -Tárolt változat:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_2_17

12. Янош X Другет: державний діяч та меценат (1611–1645). / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2020. – Вип. 2. – С. 113-120. -Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2020_2_12

13. Changes in the Townscape of Lampertszásza (Berehove/Beregszász) in the 13th–15th Centuries. / Józsa Attila, Zubánics László. // ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES – Cluj-Napoca, 2021 – 19 – pp 88-97 – http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/C19/euro19-06.pdf

14. Приватне листування як історичне джерело ранньомодерного часу – на прикладі листів Яноша (X) Друґета та Анни Якушич. //Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2021. – Вип. 2. – С. 85-94. -Tároltváltozat:http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/

3. Редактор – Szerkesztő

1. „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”. Magyar történelmi szöveggyűjtemény (a honfoglalástól az Árpád-ház uralkodásának végéig, 1303). Összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2008 – 143 oldal. –http://mek.oszk.hu/11000/11051

2.Kárpátaljai Magyar Kalendárium ‘2008. (A nemzeti évfordulókkal kapcsolatos, Kárpátaljához kötődő cikkek, tanulmányok, mondák, legendák gyűjteménye). Összeállították: Dupka György, Zubánics László, Fuchs Andrea. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2008 – 116 p. –http://mek.oszk.hu/11400/11404

3. „Verecke Híres útján jöttem én…” Kárpátaljai honismereti és irodalmi gyűjtemény. Összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2010, 140 oldal – http://mek.oszk.hu/11000/11046

4.A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyagai (2010. február 26.). A kiadványt összeállította, szerkesztette: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2011 – 79 p. – http://mek.oszk.hu/12400/12472

5. Tóth Mihály, Csernicskó István. Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Felelős szerkesztő és az előszót írta: Zubánics László. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 140 p. – http://mek.oszk.hu/13500/13589

6.Szépasszony dombja. Kárpátaljai történeti és helyi mondák. Összeállította Dupka György és Zubánics László. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 240 p. – http://mek.oszk.hu/12900/12907

7. Zsidósors Kárpátalján: A deportálástól az internálásig. Magyar Holokauszt emlékév 2014 Kárpátalján. A kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai (2014. április 24.) Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 201 p. – http://mek.oszk.hu/13900/13963

8. „Uram… Segíts haza minket..!” Lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944–1959) a „malenykij robot” 70. évfordulójára Dupka György közreadásában. Felelős szerkesztő és szakmai lektor: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 319 p. – http://mek.oszk.hu/13800/13830

9. Dupka György.„Ne ítéljetek el …!” Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938–1991).(Felelős szerkesztő és szakmai lektor: Zubánics László). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 358 p. – http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=488

10. Dupka György, Zubánics László. A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők. Bródy András és társainak emlékkönyve. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. – https://mek.oszk.hu/17900/17938/

11.“Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre…”Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG- és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek. Nemzetközi emlékkonferencia Beregszász, 2017. november 17. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018 – 273 old. – https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/nevuk-elni-fog-nemzedekrol-nemzedekre

12. Élni kell, élni muszáj”. A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN 2019. Nemzetközi emlékkonferencia Makkosjánosi, 2019. november 15. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021 – 255 old. – https://mek.oszk.hu/21700/21789/

13. Mertszeretetrevanszükség, hogy … szenvedésutánmegbékéljenekalelkek…”AGULÁG–GUPVI-KUTATÓKNEMZETKÖZIFÓRUMAKÁRPÁTALJÁN, 2020 NemzetköziemlékkonferenciaBeregszász, 2020. november 20. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021 – 269 old. https://mek.oszk.hu/22700/22720/

4. Рецензент – Szakmailektor

1. Dupka György. A mi golgotánk.A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2012 – 375 p. – http://mek.oszk.hu/10900/10996

2. Dupka György. “Hová tűnt a sok virág…”Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában (Történelmi szociográfia). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2012 – 223 p. – http://mek.oszk.hu/11300/11392

3.Szárnypróba. Pályakezdő fiatalok antológiája. (összeállította Csordás László) – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2013 – 87 p. – http://mek.oszk.hu/11400/11490

4. Dupka György. Magyar művészet Kárpátalján.Kultúr- és művészettörténeti vázlat. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 380 p. – http://mek.oszk.hu/11400/11492

5. Dupka György. A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján (1944–1919). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 276 p. – http://mek.oszk.hu/13300/13350

6.HALOTTAINK 1944-1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora. Összeállította: Dupka György. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 363 p. – http://mek.oszk.hu/13900/13956

7. Dupka György: „Jön még egy új világ…”A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve(A forradalom visszhangja a „megrengett Szovjetföldön”, 1956–1959) – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2014 –https://mek.oszk.hu/21800/21825/

8. Dupka György.Kárpátalja magyar művelődéstörténete.Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig . – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. – https://mek.oszk.hu/17800/17859

9.DupkaGyörgy, FuchsAndrea. Kárpátaljaimagyarképzőművészekarcképcsarnoka. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.– https://mek.oszk.hu/17800/17860/

10. “Kitárniazország ésavilágelőttazigazságot”. GULÁG-GUPVI-kutatóknemzetközifórumaKárpátalján. Nemzetköziemlékkonferencia, Makkosjánosi. – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2019 – https://mek.oszk.hu/20200/20298

5. Редактор (серії) – Sorozatszerkesztő

1. Az utánozhatatlan Zsazsa. Fedák Sári születésének 130. évfordulójára. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek II. 2009 – http://mek.oszk.hu/12300/12336

2.Túl a Tiszán van egy város, Beregszász…”. Beregszász: KMMI – Füzetek IV. 2009 – http://mek.oszk.hu/12300/12349

3. Singer Zsuzsa. Nyomok a lelkekben. A sztálini munkatáborok kényszerű öröksége. Tanulmány. (Szerkesztő Zubánics László.) – Beregszász: KMMI-Füzetek VII. 2010 – http://mek.oszk.hu/12300/12370

4.“A való világ varázsainak mérnöke…” Hatvan éves Fodor Géza. Szemelvények, versek (Összeállította: Dupka György). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek VIII. 2010 – http://mek.oszk.hu/12300/12365

5. Nagy András. „… Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar” a sztálini munkatáborokba”. Emlékfoszlányok. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek IX. 2010 – http://mek.oszk.hu/12400/12414

6.„Véred tinta/ Lelkedben oldalak…”. Válogatás Bakos Kiss Károly és Lőrincz P. Gabriella verseiből. (Összeállította Csordás László). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek X. 2010 – 20 p. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/books/KMMI-fuzetek/10-KMMI-fuzetek-BKK_LPG.pdf

7.Szilaj lettem. Versek, szemelvények. (Válogatás Dupka György műveiből születésének 60. évfordulója alkalmából). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XV. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12444

8.A mutatványos monológja. (Válogatás Füzesi Magda műveiből születésének 60. évfordulója alkalmából). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XV. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12443

9.Suslik Ádám. A honvédség szerveződése a mai Kárpátalja területén 1868-1914 között. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XVII. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12416

10. Csikós Zsuzsanna-Soós Kálmán. A Micz bán-legendáról. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász:KMMI-füzetek XIX. – https://mek.oszk.hu/15900/15909

11. Emlékkonferencia Beregszász alapításának 950., visszatérésének 75. évfordulója alkalmából Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász, KMMI-füzetek XXI. 2015 – https://mek.oszk.hu/15800/15883

12. Kosztyu Katalin: Rontás és igézet a 21. században
Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász, KMMI-füzetek XXI. http://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/rontas-es-igezet-a-21-szazadban

13.Mátyás király emlékkönyv. Hunyadi Mátyás születésének 575., magyar királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-füzetek XXII. – https://mek.oszk.hu/18100/18117

14.10 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. (Összeállította: Dupka György, Zubánics László). Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-füzetek XXIII. 2019 – https://mek.oszk.hu/20300/20311

15. Rákóczi turulmadaraA Nagyságos Fejedelem és kora a nép emlékezetében:történeti mondák, legendák, emlékhelyek Kárpátalján. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-Füzetek XXIV. 2019 – https://mek.oszk.hu/20100/20106

16. Balla Eszter.Korláthelmec.A község történelmi, szociális-gazdasági és vallásfelekezeti fejlődésének sajátosságai a XIV. századtól a XX. század elejéig. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-Füzetek XXV. 2020 –https://mek.oszk.hu/21800/21815/

17. Gorzó Katalin. A boszorkányság nyugaton. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XXVI. 2020 – https://mek.oszk.hu/21800/21816/

18. Erdélyi Károly. Badaló.– Beregszász: KMMI-Füzetek XXVII. 2021 –

https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/badalo

19. Ferenci Tihamér. Üzenet. Versek. Beregszász: KMMI-Füzetek XXVIII. 2021 – https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/uzenet

6. Інші публікації – Egyéb publikációk

1.«Княгині Київської Русі в історії Угорщини.» /Л. Л. Зубанич. //Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення». Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14–16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006 – С. 56-61. – http://shron.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Ukraina_-_Uhorschyna_spilne_mynule_ta_sohodennia.pdf

2. Zubánics László. A ruszkai Dobó család. – Hatodik Síp, 1998 Tavasz. –http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tav98/HS98TA-7.htm

3. Zubánics László. Gondolataim egy tanulmánnyal kapcsolatban, avagy hogyan hamisítsuk meg a történelmet. – Hatodik Síp, 1998 Ősz – http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Osz98/HS98OSZ-3.htm

4. Zubánics László. Régészeti napló. – Hatodik Síp, 1998 Tél – http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tel98/HS98TEL-7.htm

5. Zubánics László. Dinasztikus kapcsolatok a Rurik- és az Árpád-ház között. Magyar-ukrán közös múlt és jelen. //Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення». Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14–16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006 – C. 55-60. – http://shron.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Ukraina_-_Uhorschyna_spilne_mynule_ta_sohodennia.pdf

6. Zubánics László.XX. századi történelmünk buktatói, avagy hogyan hamisítsunk történelmet. In: A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyagai (2010. február 26.). A kiadványt összeállította, szerkesztette: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2011 – 8-12 pp. – http://mek.oszk.hu/12400/12472

7. Zubánics László. Kárpátaljai autonómiatörekvések a XX. században. In:Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján. – Budapest: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2011 – http://www.mfhnalap.org/pdf/karacsony_2014/osszes_ungvar_kesz_2014.pdf

8. Zubánics László. Társadalmi-szociális mozgalmak a Felső-Tisza-vidéken a XVI. század elején. In. Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely 3. Kötet. (szerkesztő: prof. h.c. dr. Láczay Magdolna, dr. Bocsi Veronika. – Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2014 – 81–89. pp.

9. Zubánics László. Boszorkányok pedig nincsenek!? In. Szem látta, szív bánta…” Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1996 – 178-188. pp.

10. Doma István-Zubánics László. Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történelméből. In. „Hét kereszt alatt felkelek.”Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1997 – 6-15. pp.

11. Zubánics László. Iskolatörténeti jegyzetek. In. „Hét kereszt alatt felkelek.” Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1997 – 162-171. pp.

12. ZubánicsLászló. AszeretetnagyasszonyánakemlékezeteBeregben. In. ErdélynagyasszonyaLorántffyZsuzsanna. (EmlékülésLorántffyZsuzsannaszületésének 400. évfordulóján — Szatmárnémeti) /szerk. TakácsPéter/, Kárpátok-TiszaAlapítvány, Nyíregyháza, 2001 – 49-58. pp.

13. ZubánicsLászló. II. RákócziFerencemlékeaBeregvidékenaforrásoktükrében. Évfordulóstanácskozások 2002-2004 PerifériánAlapítvány, 343-347 pp.

14. ZubánicsLászló. Aberegi, ungi ésmáramarosivárakszerepeaII. RákócziFerencvezetteszabadságharcban. – Együtt, 2011/4 – 62-72. old. – http://epa.oszk.hu/00500/00595/00040/pdf/EPA00595_Egyutt_2011_4_062-072.pdf

15. Zubánics László. A Dózsa-féle parasztháború a Felső-Tisza-vidéken. – Együtt 2013/2 – 80-88. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2013_2.pdf

16. Zubánics László. A szentmiklósi uradalom és a Telegdyek. – Együtt, 2014/2 – 88-96. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2014_2.pdf

17. Zubánics László. A magyar nemesi cím- és címeradományozás folyamata vidékünkön a XVI–XVII. században. – Együtt, 2014/4 – 66-79. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2014_4.pdf

18. Gajdos István-Zubánics László-Tóth Mihály. Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára. In: Magyar Kisebbség, Nemzetpolitikai Szemle. Állampolgársági-politika, nemzetdiskurzusok. – Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány, XVIII. Évfolyam 2013/3–4. (69–70.) sz. – 206-2011. pp. – http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/48_007Gajdos_Zubanics_Toth.pdf

19. Az első világháború az ukrajnai történelemtankönyvekben. In.: Történelemtanítás. (LI.) Új folyam VII. – 2016. 3–4. szám. – http://epa.oszk.hu/01900/01954/00019/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_07_03_11_Zubanics.pdf

20. Ceruzasorok Homonnai Drugeth János országbíró egyik levelére. Együtt, 2016/4 – 76-80. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2016_4.pdf

7. Навчально-методичні посібники – Oktatási-módszertani kiadványok

1. A történelem segédtudományai. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”). УДК 930.2 (076) – Ungvár, 2013. – http://www.genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/soos-kalman-osztondijprogram-jegyzettamogatasi-palyazat-nyertesei-546/segedtudomanyokjegyzet.pdf

2. Avilág vallásainak története. Módszertani javaslatok éstantárgyi program(Szak: “Történelem”) УДК 2 (076) – Ungvár, 2014. – http://www.genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-keszitese-a-nyertesek-dokumentumai-725/vallastortenet.pdf

3. Kiss Éva, Zubániсs László. Módszertani útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”). – Ungvár, 2016. – 99 old.