Перелік курсів

КАФЕДРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Перелік курсів

Перелік основних фахових дисциплін, які читаються кафедрою:

ОС БАКАЛАВР  

Спеціальність / Спеціалізація
014 Середня освіта / 014. 08 Середня освіта. Фізика

1 курс

Аналітична геометрія і вища алгебра
Інформатика та організація програмного забезпечення
Креслення та комп’ютерна графіка
Математичний аналіз
Молекулярна фізика
Охорона праці та БЖД
Фізичний практикум з механіки
Фізичний практикум з молекулярної фізики
Фізичні основи механіки

2 курс

Астрономія та методика її викладання / Методи математичної фізики
Виробнича практика
Диференціальні і інтегральні рівняння / Застосування диференціальних і інтегральних рівнянь у фізиці
Електрика і магнетизм
Математичний аналіз
Оптика
Основи векторного і тензорного аналізу /Застосування тензорного аналізу у фізиці
Теоретична механікa
Теорія ймовірностей і математична статистика
Фізичний практикум з електрики і магнетизму
Фізичний практикум з оптики
Фізичні основи сучасної електроніки

3 курс

Атомна та ядерна фізика
Викладання інформатики в школі
Виробнича практика
Електродинаміка
Методика викладання фізики
Нерелятивістська квантова механіка
Основи квантової електродинаміки / Практична астрофізика
Основи радіоелектроніки / Радіоелектронні пристрої та системи
Практикум з розв’язування задач з інформатики
Пропедевтична практика
Релятивістська квантова механіка/Архітектура ПК та мереж
Термодинаміка / Ускладнені розрахункові задачі з фізики
Фізика біологічних систем / Системи комп’ютерної верстки фізико-математичних текстів
Фізичний практикум з атомної та ядерної фізики

4 курс

Виробнича практика
Історія і методологія фізики
Комп’ютерні технології у шкільному фізичному
Методи розв’язання задач підвищеної складності
Наукові основи шкільного курсу фізики
Основи радіаційної фізики та дозиметрії / Ядерно-фізичні методи в медицині та екології
Педагогічна практика з інформатики
Педагогічна практика з фізики
Програмування і математичне моделювання
Статистична фізика

ОС МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 08 Середня освіта. Фізика

1 курс

Інноваційні цифрові технології в середній школі
Методика та технології дистанційного навчання
Методологічні основи наукових досліджень
Напівпровідникова оптоелектроніка
Новітні плазмові технології
Оптичні методи дослідження фазових переходів та критичних явищ
Організація фізичного експерименту в школі, обробка та інтерпретація його результатів
Основи фізики фундаментальних взаємодій
Охорона праці в галузі
Практикум з розв’язування олімпіадних та конкурсних задач з інформатики
Практикум з розв’язування олімпіадних та конкурсних задач з фізики
Теоретико-методичні основи викладання фізики у вищих навчальних закладах
Фізичні властивості наноструктурованих матеріалів
Фізичні основи лазерних технологій

ОС БАКАЛАВР

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 04 Середня освіта. Математика

 

1 курс

Алгебра
Аналітична геометрія
Дискретна математика
Інформатика та програмування
Лінійна алгебра
Математичний аналіз функції однієї змінної
Навчальна обчислювальна практика
Системи комп’ютерної верстки математичних текстів

2 курс

Алгебра і теорія чисел
Архітектура ПК і мереж
Диференціальні рівняння та їх застосування
Елементарна математика
Інформатика і програмування
Математичний аналіз функції багатьох змінних

3 курс

Елементарна математика
Комплексний аналіз
Математичне програмування
Методика навчання математики
Основи інтернет технологій
Охорона праці та безпека життєдіяльності
Теорія ймовірностей і математична статистика
Теорія міри та інтеграл Лебега

4 курс

Загальна фізика
Комп’ютерна графіка
Математична логіка
Методи обчислень
Методика навчання інформатики
Методика навчання математики
Наукові основи шкільного курсу математики
Основи геометрії
Педагогічна практика
Фінансова математика

ОС МАГІСТР

Спеціальність / Спеціалізація

014 Середня освіта / 014. 04 Середня освіта. Математика

 

1 курс

Актуарна та фінансова математика
Додаткові розділи алгебри і геометрії в шкільному курсі математики
Ефективне лідерство
Застосування диференціальних рівнянь для розв’язання проблем природознавства
Історія і методологія математики / Історія математики
Математичний апарат педагогічної освіти
Математичні методи і пакети прикладних програм для інтелектуального аналізу даних
Методи проекціювання просторових фігур
Методика викладання математики в старшій школі та в класах з поглибленим вивченням математики
Методика навчання інформатики в старшій школі / Сучасні технології програмування
Методика системної підготовки до ЗНО з математики
Основи наукових досліджень
Практикум з розв’язування олімпіадних та конкурсних задач / Методика розв’язування нестандартних задач
Сучасні інформаційні технології в освіті / Інформаційні технології в професійній діяльності
Хмарні технології у шкільному курсі інформатики