КАФЕДРА УГОРСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра, як самостійний структурний підрозділ університету, існує з 1964 року. Першими її завідувачем на факультеті іноземних мов УжДУ став доц. М. В. Симулик. З 1966 року кафедра була переведена на філологічний факультет і завідувачем її був обраний П.М. Лизанець, який працює на посаді професора і сьогодні. Кафедра, в першу чергу, готує вчителів угорської мови та літератури для шкіл області з угорською мовою навчання. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі і захищають кандидатські дисертації чи PhD. На сьогодні на кафедрі захищено 14, а в Центрі гунгарології дві кандидатські дисертації та дві PhD, всього 18 викладачів стали кандидатами наук. Багато випускників угорського відділення працюють в угорськомовних обласних та районних газетах, на обласному радіо та телебаченні. Майже усі викладачі кафедри угорської філології є нашими випускниками: к.ф.н. Гульпа Д.В., Дєрке М.Ж., Зикань Х.І., Нодь Н.Й., Ур Л.Л., ст.викладач Чука Е.А. та ст.викладач Талабірчук О.Ю. Всього на кафедрі працює 7 викладачів.

Всі спеціальні дисципліни читаються угорською мовою: 1. Сучасна угорська мова; 2. Історія угорської літератури; 3. Вступ до мовознавства; 4. Вступ до літературознавства; 5. Вступ до фінно-угрознавства; 6. Вступ до спеціальності; 7. Орфографічний практикум; 8. Історія угорської мови; 9. Історія угорської літературної мови; 10. Угорська діалектологія; 11. Методика викладання угорської мови та літератури; 12. Стилістика і культура мови; 13. Фінно-угорська мова (естонська); 14. Основи риторики і ораторського мистецтва; 15. Загальне мовознавство; 16. Професійна етика; 17. Соціолінгвістика; 18. Теорія літератури; 19. Актуальні питання сучасної угорської літератури; 20. Історія угорської культури; 21. Історія світової літератури; 22. Дитяча література та чимало спецкурсів, серед яких: 1. Східнослов’янсько-угорські міжмовні контакти; 2. Питання лінгвогеографії; 3. Основи текстології і культури мови; 4. Питання угорської топонімії; 5. Українська та угорська лінгвогеографія; 6. Угорська література в контексті європейських літератур; 7. Теорія поетики; 8. Мовний аналіз художніх творів; 9. Класичні традиції в угорській поезії тощо.

На кафедрі велика увага приділяється науковій роботі. Видано понад 50 монографій і словників, понад 20 підручників та навчальних посібників, більше 800 наукових статей. Серед монографій слід виділити тритомну працю проф. Лизанця П. М. „Українсько-угорські міжмовні контакти” (1970–1976), тритомний „Атлас угорських говорів Закарпаття” (1992–2003), семитомний „Загальнокарпатський діалектологічний атлас” 1989-2003 та багато інших. Кафедра підтримує тісні наукові контакти з Інститутом слов’янознавства та балканістики м. Москви, з Інститутами мовознавства та літературознавства Національної Академії Наук України та Будапештським, Дебреценським, Сегедським, Пийчським та Ніредьгазським університетами, а також з Центрами гунгарології Парижа, Рима, Гамбурга, з академічним установами та вузами Молдови, Польщі, Словаччини. Чехії, Сербії, Хорватії, Македонії та Чорногорії.

На сьогодні кафедрою угорської філології підготовлено 960 спеціалістів-філологів, викладачів угорської мови та літератури. Студенти-філологи виїжджають на семестрове чи кількамісячне навчання у різні вищі навчальні заклади Угорщини та на одномісячну переддипломну практику до Будапештського університету та бібліотеки ім. Сийчені (V-ий курс).

На базі кафедри угорської філології в 1988 році створено Центр гунгаролоії, який уже випустив 20 томів фахового ВАК-івського ж. „Acta Hungarica”. У 1993 році створено „Закарпатське угорськовомне наукове товариство”, що видає Вісник, 5 номерів якого уже побачили світ. У 1998 році створене „Закарпатське угорськомовне наукове товариство студентів та молодих науковців”.

Колективом викладачів угорського відділення вперше видано „Народні балади угорського населення Закарпаття”, збірку казок Закарпаття „Три золоті стріли”, першу „Антологію угорської літератури Закарпаття”.

У листопаді 2017 року було підписано угоду між Ужгородським національним університетом та Пийчським університетом, наслідком якої стало те, що на базі кафедри угорської філології можна складати іспити на знання іноземних мов для отримання Міжнародного сертифікату ECL. Іспити приймаються з англійської, німецької, російської, словацької, угорської, чеської та інших мов (за потребою) на визначення рівня володіння мовою А2-С1.