dr. Zubánics László CSc

dr. Zubánics László CSc

Földműves családban született 1971. május 20-án a Beregszászi járási Gut községben. Tanulmányait a Guti Általános Iskolában és a Jánosi Középiskolában végezte. 1988–1993 között szerzett történelem szakos diplomát az Ungvári Állami Egyetemen. Diplomamunkáját Magyarország, ezen belül Kárpátalja történetéből írta. Diákéveiben a Társ című ifjúsági lap szerkesztője. Előbb pedagógusként tevékenykedett: a Guti Általános Iskolában magyar nyelvet és irodalmat tanított, majd a Beregszászi 11. Sz. Ruhaipari Szakközépiskolában történelmet oktatott. 1996-tól a Beregi Hírlap rovatvezetője, majd főszerkesztő-helyettese, 1998–2011 között főszerkesztője.

2010-től az Ungvári Nemzeti Egyetemen oktat, előbb óraadó tanár, majd főállású munkatárs (adjunktus). 2016-ban megvédte ukrán nyelvű kandidátusi értekezését. 2019-től az UNE UMOTI magyar történelem és európai integráció tanszék előbb megbízott, majd 2020 szeptemberétől főállású vezetője, tanszéki docens. Az UNE UMOTI nemzetközi együttműködés kérdéseivel foglalkozó igazgatóhelyettese (2018–).

Tagja az Ukrán Nemzeti Újságíró-szövetségnek. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja.

Kutatási területe: Kárpátalja története heraldikai összefüggésekben, ezenkívül szakterülete a középkor, nagygyűjteménye van a heraldikai ábrákból, címerekből, családfákból. Eddig közel egy tucat könyvet adott ki, számos tanulmánya jelent meg a helyi és a magyarországi periodikákban. Jelenleg az Együtt című folyóirat tanulmány rovatának a vezetője. 

Elismerések, díjak: a Kárpátaljai Megyei Tanács emlékérme, oklevelei. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia oklevele (2002), NKA-ösztöndíj (2013).

MTMT-publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;eq;10037642&cond=core;eq;true&sort=publishedYear,desc&sort=firstAuthor

Keresési rekord a Vernadszkij Ukrajnai Nemzeti Könyvtárban: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1140661

Публікації – Publikációk

1. Монографії – Önálló kötetek

1. Zubánics László. Guti körkép (Falumonográfia) – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2000 – 93 p.

2. Zubánics László. Beregszászi kalauz. – Beregszász: Beregszászi Járási Nyomda, 2000 – 46 p.

3. Л. Л. Зубанич. Місто над Верке. – Берегово: Вид-во«Берегівська районна друкарня»,2002. – С. 46.

4. Zubánics László. Régmúlt virágok illata. (Helytörténeti és családtörténeti írások). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2002 –

5. Zubánics László. Víz tükrére történelmet írni… (Helytörténeti írások). Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest. 2007. – 91 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11061

6. Zubánics László. Boszorkányok pedig nincsenek?! Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest, 2008. – 88 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11060

7. Zubánics László.„Perli-e még ezt a hont más?”Ezer évig tényleg nem volt itt semmi? Vagy mégis?! Honismereti tanulmányok. – Budapest – Ungvár Intemix Kiadó, 2010 – 260 p. – http://mek.oszk.hu/11000/11045

8. Zubánics László.Tájba írt történelem. Kultúrtörténeti időutazás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzáskörzetében. Intermix Kiadó, Budapest – Ungvár, 2010 – 117 p. – http://mek.oszk.hu/12300/12350

9. Zubánics László.Világok végein. Északkelet-Magyarország a XVI–XVIII. században: politika, gazdaság, kultúra. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2015 – 158 p. – http://mek.oszk.hu/14300/14343

10. Zubánics László.Vitézi végek dicsérete. AnemességszerepeaXVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarországtársadalmifejlődésében. – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2016 – 292 p. – http://mek.oszk.hu/15800/15890

11. Zubánics László.A múlt tükrében elmerengve. Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI–XVIII. század fordulóján– Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2020 – 357p. –https://mek.oszk.hu/21800/21841/

12. Зубанич Л. Л. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Північно-Східної Угорщини у 1526-1657 рр. / Л. Л. Зубанич. – Ужгород: Видавництво ПП «АУТДОР – ШАРК», 2021. – 298 с.

https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/suspilno-politichnii-rozvitok-dvorianskikh-rodin-pivnichno-skhidnoyi-ugorshchini-u-1526-1657-rr

2. Статті у фахових виданнях – Tanulmányok referált szakfolyóiratokban

1. Участь дворянства у комітатському правосудді протягом XVI-XVIII століття /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2012. – Вип. 29. – С. 8-12. Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 11-12. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2012_29_4.pdf

2. Дворянство Верхнього Потисся та повстання Дєрдя Довжі. /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2013. – Вип. 1 (30). – С. 5-10. Рез. : рос., англ. – Бібліогр.: с. 9-10. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2013_1_4.pdf

3.Сентміклошська (Чинадіївська) домінія та дворянська родина Телегді. /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 7-13. Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 12-13. Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2013_2_4.pdf

4.Роль дворянства Закарпаття і суспільно-політичному житті в XVI-XVII століттях. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2014. – Вип. 32. – С. 3-9. – Рез. : рос., англ. – Бібліогр. : с. 7–8. Tárolt változat: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-fhistory/material

5.«Дворянство у системі комітатського управління на закарпаттіу ХVI-XVII ст.»/Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія Історія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014 – Випуск 229. – С.10-14.

6. Дворянство Північно-Східної Угорщини в контексті європейської Реформації (XVI-XVII ст.)  /Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2016. – Вип. 2. – С. 39-42. – Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2016_2_8

7. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 1. – С. 64-70. -Tárolt változat:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_1_12

8. Життя і політична кар’єра Балінта Другета (1577-1609). / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 2. – С. 46-55. -Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_2_20

9. Порядок надання дворянських титулів та гербів в Угорському королівстві та Трансільванському князівстві у XVI-XVII ст. / Л. Зубанич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2018. – № 2. – С. 56-61. -Tárolt változat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2018_2_11

10. Дворянство північно-східної Угорщини XVI–XVII ст. соціально-економічний аспект розвитку. / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2019. – № 1. – С. 76-82. – Tárolt változat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_1_14

11. Жігмонд (ІІ) Другет (? – 1684) – нариси з невідомого життєвого шляху. / Л. Л. Зубанич, Й. Оттила // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2019. – № 2. – С. 98-102. -Tárolt változat:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_2_17

12. Янош X Другет: державний діяч та меценат (1611–1645). / Л. Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2020. – Вип. 2. – С. 113-120. -Tároltváltozat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2020_2_12

13. Changes in the Townscape of Lampertszásza (Berehove/Beregszász) in the 13th–15th Centuries. / Józsa Attila, Zubánics László. // ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES – Cluj-Napoca, 2021 – 19 – pp 88-97 – http://www.acta.sapientia.ro/acta-euro/C19/euro19-06.pdf

14. Приватне листування як історичне джерело ранньомодерного часу – на прикладі листів Яноша (X) Друґета та Анни Якушич. //Л. Зубанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2021. – Вип. 2. – С. 85-94. -Tároltváltozat:http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/

3. Редактор – Szerkesztő

1. „Feheruuaru rea meneh hodu utu rea”. Magyar történelmi szöveggyűjtemény (a honfoglalástól az Árpád-ház uralkodásának végéig, 1303). Összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2008 – 143 oldal. –http://mek.oszk.hu/11000/11051

2.Kárpátaljai Magyar Kalendárium ‘2008. (A nemzeti évfordulókkal kapcsolatos, Kárpátaljához kötődő cikkek, tanulmányok, mondák, legendák gyűjteménye). Összeállították: Dupka György, Zubánics László, Fuchs Andrea. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2008 – 116 p. –http://mek.oszk.hu/11400/11404

3. „Verecke Híres útján jöttem én…” Kárpátaljai honismereti és irodalmi gyűjtemény. Összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2010, 140 oldal – http://mek.oszk.hu/11000/11046

4.A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyagai (2010. február 26.). A kiadványt összeállította, szerkesztette: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2011 – 79 p. – http://mek.oszk.hu/12400/12472

5. Tóth Mihály, Csernicskó István. Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Felelős szerkesztő és az előszót írta: Zubánics László. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 140 p. – http://mek.oszk.hu/13500/13589

6.Szépasszony dombja. Kárpátaljai történeti és helyi mondák. Összeállította Dupka György és Zubánics László. – Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 240 p. – http://mek.oszk.hu/12900/12907

7. Zsidósors Kárpátalján: A deportálástól az internálásig. Magyar Holokauszt emlékév 2014 Kárpátalján. A kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai (2014. április 24.) Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 201 p. – http://mek.oszk.hu/13900/13963

8. „Uram… Segíts haza minket..!” Lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944–1959) a „malenykij robot” 70. évfordulójára Dupka György közreadásában. Felelős szerkesztő és szakmai lektor: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 319 p. – http://mek.oszk.hu/13800/13830

9. Dupka György.„Ne ítéljetek el …!” Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938–1991).(Felelős szerkesztő és szakmai lektor: Zubánics László). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 358 p. – http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=488

10. Dupka György, Zubánics László. A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők. Bródy András és társainak emlékkönyve. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. – https://mek.oszk.hu/17900/17938/

11.„Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre…”Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG- és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek. Nemzetközi emlékkonferencia Beregszász, 2017. november 17. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2018 – 273 old. – https://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/nevuk-elni-fog-nemzedekrol-nemzedekre

12. Élni kell, élni muszáj”. A GULÁG–GUPVI-KUTATÓK NEMZETKÖZI FÓRUMA KÁRPÁTALJÁN 2019. Nemzetközi emlékkonferencia Makkosjánosi, 2019. november 15. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021 – 255 old. – https://mek.oszk.hu/21700/21789/

13. Mertszeretetrevanszükség, hogy … szenvedésutánmegbékéljenekalelkek…”AGULÁG–GUPVI-KUTATÓKNEMZETKÖZIFÓRUMAKÁRPÁTALJÁN, 2020 NemzetköziemlékkonferenciaBeregszász, 2020. november 20. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021 – 269 old. https://mek.oszk.hu/22700/22720/

4. Рецензент – Szakmailektor

1. Dupka György. A mi golgotánk.A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2012 – 375 p. – http://mek.oszk.hu/10900/10996

2. Dupka György. „Hová tűnt a sok virág…”Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában (Történelmi szociográfia). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2012 – 223 p. – http://mek.oszk.hu/11300/11392

3.Szárnypróba. Pályakezdő fiatalok antológiája. (összeállította Csordás László) – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2013 – 87 p. – http://mek.oszk.hu/11400/11490

4. Dupka György. Magyar művészet Kárpátalján.Kultúr- és művészettörténeti vázlat. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 380 p. – http://mek.oszk.hu/11400/11492

5. Dupka György. A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján (1944–1919). – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 276 p. – http://mek.oszk.hu/13300/13350

6.HALOTTAINK 1944-1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora. Összeállította: Dupka György. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014 – 363 p. – http://mek.oszk.hu/13900/13956

7. Dupka György: „Jön még egy új világ…”A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve(A forradalom visszhangja a „megrengett Szovjetföldön”, 1956–1959) – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2014 –https://mek.oszk.hu/21800/21825/

8. Dupka György.Kárpátalja magyar művelődéstörténete.Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig . – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017. – https://mek.oszk.hu/17800/17859

9.DupkaGyörgy, FuchsAndrea. Kárpátaljaimagyarképzőművészekarcképcsarnoka. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2017.– https://mek.oszk.hu/17800/17860/

10. „Kitárniazország ésavilágelőttazigazságot”. GULÁG-GUPVI-kutatóknemzetközifórumaKárpátalján. Nemzetköziemlékkonferencia, Makkosjánosi. – Ungvár-Budapest: IntermixKiadó, 2019 – https://mek.oszk.hu/20200/20298

5. Редактор (серії) – Sorozatszerkesztő

1. Az utánozhatatlan Zsazsa. Fedák Sári születésének 130. évfordulójára. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek II. 2009 – http://mek.oszk.hu/12300/12336

2.Túl a Tiszán van egy város, Beregszász…”. Beregszász: KMMI – Füzetek IV. 2009 – http://mek.oszk.hu/12300/12349

3. Singer Zsuzsa. Nyomok a lelkekben. A sztálini munkatáborok kényszerű öröksége. Tanulmány. (Szerkesztő Zubánics László.) – Beregszász: KMMI-Füzetek VII. 2010 – http://mek.oszk.hu/12300/12370

4.„A való világ varázsainak mérnöke…” Hatvan éves Fodor Géza. Szemelvények, versek (Összeállította: Dupka György). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek VIII. 2010 – http://mek.oszk.hu/12300/12365

5. Nagy András. „… Dobszóra elsöpört a fúvós zivatar” a sztálini munkatáborokba”. Emlékfoszlányok. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek IX. 2010 – http://mek.oszk.hu/12400/12414

6.„Véred tinta/ Lelkedben oldalak…”. Válogatás Bakos Kiss Károly és Lőrincz P. Gabriella verseiből. (Összeállította Csordás László). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek X. 2010 – 20 p. Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/uploads/books/KMMI-fuzetek/10-KMMI-fuzetek-BKK_LPG.pdf

7.Szilaj lettem. Versek, szemelvények. (Válogatás Dupka György műveiből születésének 60. évfordulója alkalmából). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XV. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12444

8.A mutatványos monológja. (Válogatás Füzesi Magda műveiből születésének 60. évfordulója alkalmából). Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XV. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12443

9.Suslik Ádám. A honvédség szerveződése a mai Kárpátalja területén 1868-1914 között. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XVII. 2012 – http://mek.oszk.hu/12400/12416

10. Csikós Zsuzsanna-Soós Kálmán. A Micz bán-legendáról. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász:KMMI-füzetek XIX. – https://mek.oszk.hu/15900/15909

11. Emlékkonferencia Beregszász alapításának 950., visszatérésének 75. évfordulója alkalmából Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász, KMMI-füzetek XXI. 2015 – https://mek.oszk.hu/15800/15883

12. Kosztyu Katalin: Rontás és igézet a 21. században
Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász, KMMI-füzetek XXI. http://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/rontas-es-igezet-a-21-szazadban

13.Mátyás király emlékkönyv. Hunyadi Mátyás születésének 575., magyar királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-füzetek XXII. – https://mek.oszk.hu/18100/18117

14.10 éves a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet. (Összeállította: Dupka György, Zubánics László). Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-füzetek XXIII. 2019 – https://mek.oszk.hu/20300/20311

15. Rákóczi turulmadaraA Nagyságos Fejedelem és kora a nép emlékezetében:történeti mondák, legendák, emlékhelyek Kárpátalján. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-Füzetek XXIV. 2019 – https://mek.oszk.hu/20100/20106

16. Balla Eszter.Korláthelmec.A község történelmi, szociális-gazdasági és vallásfelekezeti fejlődésének sajátosságai a XIV. századtól a XX. század elejéig. Szerkesztő Zubánics László. Beregszász: KMMI-Füzetek XXV. 2020 –https://mek.oszk.hu/21800/21815/

17. Gorzó Katalin. A boszorkányság nyugaton. Szerkesztő Zubánics László. – Beregszász: KMMI-Füzetek XXVI. 2020 – https://mek.oszk.hu/21800/21816/

18. Erdélyi Károly. Badaló.– Beregszász: KMMI-Füzetek XXVII. 2021 –

https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/badalo

19. Ferenci Tihamér. Üzenet. Versek. Beregszász: KMMI-Füzetek XXVIII. 2021 – https://kmmi.org.ua/konyvtar/kmmi-fuzetek/reszletes/uzenet

6. Інші публікації – Egyéb publikációk

1.«Княгині Київської Русі в історії Угорщини.» /Л. Л. Зубанич. //Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення». Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14–16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006 – С. 56-61. – http://shron.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Ukraina_-_Uhorschyna_spilne_mynule_ta_sohodennia.pdf

2. Zubánics László. A ruszkai Dobó család. – Hatodik Síp, 1998 Tavasz. –http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tav98/HS98TA-7.htm

3. Zubánics László. Gondolataim egy tanulmánnyal kapcsolatban, avagy hogyan hamisítsuk meg a történelmet. – Hatodik Síp, 1998 Ősz – http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Osz98/HS98OSZ-3.htm

4. Zubánics László. Régészeti napló. – Hatodik Síp, 1998 Tél – http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tel98/HS98TEL-7.htm

5. Zubánics László. Dinasztikus kapcsolatok a Rurik- és az Árpád-ház között. Magyar-ukrán közös múlt és jelen. //Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення». Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14–16 квітня 2005 р.) / Відп. ред. В. А. Смолій. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006 – C. 55-60. – http://shron.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Ukraina_-_Uhorschyna_spilne_mynule_ta_sohodennia.pdf

6. Zubánics László.XX. századi történelmünk buktatói, avagy hogyan hamisítsunk történelmet. In: A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyagai (2010. február 26.). A kiadványt összeállította, szerkesztette: Zubánics László. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2011 – 8-12 pp. – http://mek.oszk.hu/12400/12472

7. Zubánics László. Kárpátaljai autonómiatörekvések a XX. században. In:Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján. – Budapest: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2011 – http://www.mfhnalap.org/pdf/karacsony_2014/osszes_ungvar_kesz_2014.pdf

8. Zubánics László. Társadalmi-szociális mozgalmak a Felső-Tisza-vidéken a XVI. század elején. In. Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely 3. Kötet. (szerkesztő: prof. h.c. dr. Láczay Magdolna, dr. Bocsi Veronika. – Hajdúböszörmény: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 2014 – 81–89. pp.

9. Zubánics László. Boszorkányok pedig nincsenek!? In. Szem látta, szív bánta…” Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1996 – 178-188. pp.

10. Doma István-Zubánics László. Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történelméből. In. „Hét kereszt alatt felkelek.”Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1997 – 6-15. pp.

11. Zubánics László. Iskolatörténeti jegyzetek. In. „Hét kereszt alatt felkelek.” Kárpátaljai néprajzi és honismereti dolgozatok (szerk. P. Punykó Mária). – Beregszász-Budapest: Hatodik Síp–Mandátum Kiadó, 1997 – 162-171. pp.

12. ZubánicsLászló. AszeretetnagyasszonyánakemlékezeteBeregben. In. ErdélynagyasszonyaLorántffyZsuzsanna. (EmlékülésLorántffyZsuzsannaszületésének 400. évfordulóján — Szatmárnémeti) /szerk. TakácsPéter/, Kárpátok-TiszaAlapítvány, Nyíregyháza, 2001 – 49-58. pp.

13. ZubánicsLászló. II. RákócziFerencemlékeaBeregvidékenaforrásoktükrében. Évfordulóstanácskozások 2002-2004 PerifériánAlapítvány, 343-347 pp.

14. ZubánicsLászló. Aberegi, ungi ésmáramarosivárakszerepeaII. RákócziFerencvezetteszabadságharcban. – Együtt, 2011/4 – 62-72. old. – http://epa.oszk.hu/00500/00595/00040/pdf/EPA00595_Egyutt_2011_4_062-072.pdf

15. Zubánics László. A Dózsa-féle parasztháború a Felső-Tisza-vidéken. – Együtt 2013/2 – 80-88. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2013_2.pdf

16. Zubánics László. A szentmiklósi uradalom és a Telegdyek. – Együtt, 2014/2 – 88-96. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2014_2.pdf

17. Zubánics László. A magyar nemesi cím- és címeradományozás folyamata vidékünkön a XVI–XVII. században. – Együtt, 2014/4 – 66-79. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2014_4.pdf

18. Gajdos István-Zubánics László-Tóth Mihály. Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára. In: Magyar Kisebbség, Nemzetpolitikai Szemle. Állampolgársági-politika, nemzetdiskurzusok. – Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány, XVIII. Évfolyam 2013/3–4. (69–70.) sz. – 206-2011. pp. – http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/48_007Gajdos_Zubanics_Toth.pdf

19. Az első világháború az ukrajnai történelemtankönyvekben. In.: Történelemtanítás. (LI.) Új folyam VII. – 2016. 3–4. szám. – http://epa.oszk.hu/01900/01954/00019/pdf/EPA01954_tortenelemtanitas_07_03_11_Zubanics.pdf

20. Ceruzasorok Homonnai Drugeth János országbíró egyik levelére. Együtt, 2016/4 – 76-80. old. – http://kmmi.org.ua/uploads/books/books-pdf/egyutt_2016_4.pdf

7. Навчально-методичні посібники – Oktatási-módszertani kiadványok

1. A történelem segédtudományai. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”). УДК 930.2 (076) – Ungvár, 2013. – http://www.genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/soos-kalman-osztondijprogram-jegyzettamogatasi-palyazat-nyertesei-546/segedtudomanyokjegyzet.pdf

2. A világ vallásainak története. Módszertani javaslatok éstantárgyi program(Szak: “Történelem”) УДК 2 (076) – Ungvár, 2014. – http://www.genius-ja.uz.ua/sites/default/files/csatolmanyok/magyar-nyelvu-oktatasi-jegyzetek-es-magyar-nyelvu-szaknyelvi-szotarak-keszitese-a-nyertesek-dokumentumai-725/vallastortenet.pdf

3. Kiss Éva, Zubániсs László. Módszertani útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: “Történelem”). – Ungvár, 2016. – 99 old.