Даруда (Долинай) Жужанна


Даруда (Долинай) Жужанна
народилася 7 жовтня 1992 року в місті Чоп, Ужгородського району Закарпатської області.

Навчання здобула в Чопській ЗОШ №2 у 2010 р. Освіта вища. У 2010 р. поступила на Гуманітарно-природничий факультет із угорською мовою навчання (з 2018 р. Українсько-угорський навчально-науковий інститут) Ужгородського національного університету, який закінчила з відзнакою у 2015 р., за спеціальністю – історик, викладач історії. Також з 2010 по 2015 рр навчалася в Національній Академії Внутрішніх Справ, де здобула диплом бакалавра за спеціальністю – правознавство. У 2017 році закінчила магістратуру в Юридичному факультеті Ужгородського національного університету за спеціальністю – правознавство, викладач правознавства. У 2019 році закінчила магістратуру із країнознавства в Українсько-угорському навчально-науковому інституті Ужгородського національного університету за спеціальністю – країнознавство, перекладач іноземної мови.

З 2015 по 2018 рр. навчалася на аспірантурі в докторській школі історії та етнографії Дебреценського університету, напрямок – історія. У червні 2021 р. склала докторський іспит на „summa cumme laude” (з відзнакою). Працює над дисертацією.

Свою трудову діяльність розпочала з вересня 2015 р. на посаді асистена. З 2017 р. викладач, з 2019 р. старший викладач кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Гуманітарно-природничого факультету (з 2018 р. Українсько-угорський навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 3 2016 р. до теперишній час секретар Угорської академічної ради Закарпаття.

Публікації

1. Коллективні монографії

Роділ 7. «Місцева демократія у країнах Центральної Європи» (у співтворчості Долинай Ж.Ф., Беликанич В.В). Політичні трансформації у країнах Центральної Європі наприкінці ХХ – напочатку ХХІ Колективна монографія; Ужгород. 2016. 235-287.

2. Статті у фахових виданнях

Janka Sándor és Lehoczky Tivadar millennium megszervezésében betöltött szerepe //Dolinai Zsuzsanna, társsz. Vass Szabina// Millenniumi alkotások. – Budapest, 2012,132-143.

Hatok Európájának létrejötte és az intézményrendszer kidolgozása //Dolinai Zs. // Nortia I. szám. – Ungvár, 2013. – 55-63.

Közös múlt – közös jelen, Lengyelország és Magyarország kalandjai az Európai Unióban //Dolinai Zs. // Konferencia a lengyel-magyar barátságról. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. – Budapest, 2013. március 4. 114-123. // https://pdfs.hu/doc/c97436e/konferencia-a-magyar-lengyel-barátságról

A görög válság. //Dolinai Zs. // Nortia II. Ungvári Nemzeti Egyetem. / Ungvár, 2014. – 53-62.

Spanyolország Európai Uniós csatlakozásának elemzése // Dolinai Zs. // Tudományos Közlemények Ungvár, 2015. – 236-242.

Az Európai Unió bővítési politikájának elemzése a szerződések alapján // Dolinai Zs. // Ungvári Nemzeti Egyetem, Nortia III. Szám. Ungvári Nemzeti Egyetem / Ungvár – 2015. 47-58

Вишеградська четвірка та Україна – значення співпраці після геополітичних змін в Європі // Долинай Ж.Ф. // Волинь, 2015. – С. 7-9.

Nemzetpolitikai tendenciák és érdekérvényesítések az Európai Unió kontextusában //Dolinai Zs. // Scientia Denique 5/1 –Ungvár – 2015. – 26-35.

A magyar nemzetpolitika megvalósítása Kárpátalján az ukrán jogrendszer tükrében. //Dolinai Zs. // Az I. Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudomámyi Konferencia anyagai: Ungvár, 2017. 173-181.

A magyar nemzetpolitikai stratégia sajátosságai // Dolinai Zs. //Ungvári Nemzeti Egyetem / Nortia Iv. Sz, 2017/195-101

A nemzeti kisebbségek jogállása Magyarországon //Dolinai Zs. // Tudományos Közlemények Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán – Magyar Oktatási – Tudományos Intézet, Ungvár 2018

A magyar ukrán diplomáciai kapcsolatok 2004-2014: //Dolinai Zs. // A magyar dipomácia történeti hagyatéka. Ungvár, 2019 – 44-57

Співробітництво між Україною та Радою Європи у питаннях національних меншин. // Долинай Ж.Ф. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки: зб. наук. праць. – № 1 (47), червень 2019. 24-29. ,

  • The role of the Transcarpathian Hungarian minorities in the Hungarian-Ukrainian diplomatic relations at the turn of the XX – XXI century //Zh. Dolynay // Proceedings Book ICSS XXI 21st International Conference on Social Sciences 3-4 April 2020 Amsterdam pp 290

  • Досвід тлумачення терміну «національні меншини» //Долинай Ж.Ф. //Eurasiancientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference.Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 335-344

  • A nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása a független Ukrajnában//Dolinai Zs. // Debreceni Szemle, 2021/1 – 57-70

  • Європейські регіональні міжнародно-правові джерела про основні та спеціальні права національних меншин//Долинай Ж.Ф. // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Abstracts of V International Scientific and Practical Conference 2021 1711-1719