Daruda (Dolinai) Zsuzsanna


Daruda (Dolinai) Zsuzsanna
1992. október 7-én született Csap városában, Kárpátalján.

2010-ben érettségizett a Csapi 2. Számú Középiskolában. 2010-ben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karára (2018-tól Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet), ahol 2015-ben diplomázott kitüntetéssel (képesítése történész, történelem szakos tanár). Ezzel párhuzamosan 2010 és 2015 között a Nemzeti Belügyi Akadémián tanult, ahol jogi diplomát szerzett. 2017-ben mesterfokú diplomát kapott az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Karán jogász szakon. 2019-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetében nemzetközi kapcsolatok (országismeret) szakon szerzett mesterfokú diplomát országismeret és idegennyelv-fordító képesítéssel.

2015-től 2018-ig a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájában tanult történelem szakon, ahol 2018 augusztusában szerzett abszolutóriumot. 2021 júniusában „summa cumme laude” minősítéssel tette le PhD-szigorlatát. Jelenleg doktori dolgozatát fejezi be.

Egyetemi pályafutását 2015 szeptemberében kezdte az Ungvári Nemzeti Egyetemen asszisztensként. 2017-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara (2018-tól Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék oktatója, 2019-től adjunktusa. 2016-tól a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács titkára.

Publikációk

1. Kollektív monográfiák

Роділ 7. «Місцева демократія у країнах Центральної Європи» (у співтворчості Долинай Ж.Ф., Беликанич В.В). Політичні трансформації у країнах Центральної Європі наприкінці ХХ – напочатку ХХІ Колективна монографія; Ужгород. 2016. 235-287.

2. Tudományos szakcikkek

Janka Sándor és Lehoczky Tivadar millennium megszervezésében betöltött szerepe. //Dolinai Zsuzsanna, társsz. Vass Szabina// Millenniumi alkotások. – Budapest, 2012, 132-143. old.

Hatok Európájának létrejötte és az intézményrendszer kidolgozása. //Dolinai Zs. // Nortia I. szám. – Ungvár, 2013. – 55-63. old.

Közös múlt – közös jelen, Lengyelország és Magyarország kalandjai az Európai Unióban. // Dolinai Zs. // Konferencia a lengyel-magyar barátságról. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. – Budapest, 2013. március 4. 114-123. old. // https://pdfs.hu/doc/c97436e/konferencia-a-magyar-lengyel-barátságról

A görög válság. //Dolinai Zs. // Nortia II., Ungvári Nemzeti Egyetem. / Ungvár, 2014. – 53-62. old.

Spanyolország Európai Uniós csatlakozásának elemzése. // Dolinai Zs. // Tudományos Közlemények Ungvár, 2015. – 236-242. old.

Az Európai Unió bővítési politikájának elemzése a szerződések alapján. // Dolinai Zs. // Ungvári Nemzeti Egyetem, Nortia III. szám. Ungvári Nemzeti Egyetem / Ungvár – 2015. 47-58. old.

Вишеградська четвірка та Україна – значення співпраці після геополітичних змін в Європі. // Долинай Ж.Ф. // Волинь, 2015. – С. 7-9.

Nemzetpolitikai tendenciák és érdekérvényesítések az Európai Unió kontextusában. //Dolinai Zs. // Scientia Denique 5/1. – Ungvár – 2015. – 26-35. old.

A magyar nemzetpolitika megvalósítása Kárpátalján az ukrán jogrendszer tükrében. //Dolinai Zs. // Az I. Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudomámyi Konferencia anyagai: Ungvár, 2017. 173-181. old.

A magyar nemzetpolitikai stratégia sajátosságai // Dolinai Zs. //Ungvári Nemzeti Egyetem / Nortia IV. sz, 2017, 195-101. old.

A nemzeti kisebbségek jogállása Magyarországon. //Dolinai Zs. // Tudományos Közlemények Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Ungvár 2018.

A magyar ukrán diplomáciai kapcsolatok 2004-2014. //Dolinai Zs. // A magyar diplomácia történeti hagyatéka. Ungvár, 2019 – 44-57. old.

Співробітництво між Україною та Радою Європи у питаннях національних меншин. // Долинай Ж.Ф. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки: зб. наук. праць. – № 1 (47), червень 2019. C. 24-29.

The role of the Transcarpathian Hungarian minorities in the Hungarian-Ukrainian diplomatic relations at the turn of the XX – XXI century. //Zh. Dolynay // Proceedings Book ICSS XXI 21st International Conference on Social Sciences 3-4 April 2020 Amsterdam pp 290.

Досвід тлумачення терміну «національні меншини». //Долинай Ж.Ф. // Eurasiancientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference.Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. pp. 335-344.

A nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása a független Ukrajnában. // Dolinai Zs. // Debreceni Szemle, 2021/1 – 57-70. old.

Європейські регіональні міжнародно-правові джерела про основні та спеціальні права національних меншин//Долинай Ж.Ф. // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Abstracts of V International Scientific and Practical Conference 2021, C. 1711-1719.