Беликанич Василь Васильович

Беликанич Василь Васильович народився 15 серпня 1989 року в м. Берегово Закарпатської області. В 2006-му році закінчив Берегівську ЗОШ №5. Протягом 2006-2011 рр. навчався в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Здобув диплом бакалавра зі спеціальності «біологія-географія». В 2012-му році успішно закінчив Географічний Факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та здобув диплом спеціаліста зі спеціальності «географія». В 2013-2015 рр. навчався на факультеті Післядипломної Освіти та Доуніверситетської підготовки ДВНЗ «УжНУ», де здобув диплом зі спеціальності «Міжнародні відносини. Країнознавство».

Після закінчення навчання влаштувався на роботу на кафедру історії Угорщини та європейської інтеграції викладачем. З 2015 р. працює на посаді старшого викладача.

З 2015 по 2018 рр. навчався в аспірантурі Дебреценського університету.

Наукова діяльність: автор 14-ох наукових робіт, співавтор 1 монографії, автор двох науково-методичних видань.

Керує курсами: Країнознавство, Теорія міжнародних відносин, Історична географія та демографія, Міжнародні відносини та світова політика, Public Relations (ПР), Вступ до спеціальності «МВСКРС», ЄС у міжнародних відносинах.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. Розділ № 6: Місцева демократія в країнах центральної Європи. 6. Розділ навчального посібника (співавтор) Поліграфцентр «Ліра», 2016.

Статті:

 1. Електорально-географічний аналіз виборів у Закарпатській області (1989-2010 pp.) // Вісник ужгородського університету, серія: Історія. Випуск:32 «Говерла», 2014

 2. Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі угорщини та україни) // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Чорноморський державний університет. Серія «історія». ЧДУ ім. Петра Могили. 2014/229

 3. Közép-Európa országainak választásföldrajzi törésvonalai a rendszerváltozás utáni időszakban // Науковий вісник. Збірник наукових статей професорсько-викладацького складу та студентів. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2016. – №2. C. 130-137.

 4. A pártosodás folyamata és az 1994. évi választások Ukrajnában // Матеріали 70-ї конференції професорсько-викладацького складу. Секція: землевпорядкування та кадастр, лісівництво, географія і раціональне природокористування. Ужгород, 2016. – С. 137-142.

 5. Місцева демократія у країнах Центральної Європи / Василь Беликанич // Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ. Розділ 6. – Ужгород: Ліра, 2016. – 450 с. (співавтор). – С. 235-287. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/32183

 6. Választásföldrajzi tendenciák Ukrajnában 1994-2014 között a parlamenti választások tükrében // L. Belikanics / In: Historia est magistra vitae Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudományi Konferencia Anyagaі. Ungvár – Budapes: Intermix Kiadó, 2017. – O.156-165. http://mek.oszk.hu/20300/20309/20309.pdf

 7. A nemzetközi migráció szabályozásának jogi alapjai Ukrajna és Magyarország példáján (történelmi aspektus). The legal bases of international migration regulation on the palm of Ukraine and Hungary (historical aspects) // «NORTIA» збірник наукових праць кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції. Uzhgorod National University. Ужгород, 2017. – 5. О. 25-37.

 8. Сучасні тенденції розвитку політичної комунікації та маркетингу / Матеріади доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти». – Ужгород Видавничий дім «Гельветика», 2018. – C. 109-113 .

 9. Політичний маркетинг та сучасний медіапростір / Матеріали всеукраїнсьої науково-практичної конференції «Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва». Секція Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Видавець Громадська організація «Київський економічний науковий центр». Київ, 2019. C. 80 – 83.

 10. Теоретичні аспекти політичного розвитку світу в контексті глобалізації. // «NORTIA» збірник наукових праць кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції. Uzhgorod National University. – Ужгород, АУТДОР-ШАРК, 2020. – №1. C. 99-105.

Беликанич Василь Васильович народився 15 серпня 1989 року в м. Берегово Закарпатської області. В 2006-му році закінчив Берегівську ЗОШ №5. Протягом 2006-2011 рр. навчався в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Здобув диплом бакалавра зі спеціальності «біологія-географія». В 2012-му році успішно закінчив Географічний Факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та здобув диплом спеціаліста зі спеціальності «географія». В 2013-2015 рр. навчався на факультеті Післядипломної Освіти та Доуніверситетської підготовки ДВНЗ «УжНУ», де здобув диплом зі спеціальності «Міжнародні відносини. Країнознавство».

Після закінчення навчання влаштувався на роботу на кафедру історії Угорщини та європейської інтеграції викладачем. З 2015 р. працює на посаді старшого викладача.

З 2015 по 2018 рр. навчався в аспірантурі Дебреценського університету.

Наукова діяльність: автор 14-ох наукових робіт, співавтор 1 монографії, автор двох науково-методичних видань.

Керує курсами: Країнознавство, Теорія міжнародних відносин, Історична географія та демографія, Міжнародні відносини та світова політика, Public Relations (ПР), Вступ до спеціальності «МВСКРС», ЄС у міжнародних відносинах.