Belikánics László

Belikánics László 1989. augusztus 15-én született Beregszászban, Kárpátalján. 2006-ban érettségizett a Beregszászi 5 számú középiskolában. 2006-2011 között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója volt, ahol biológia-földrajz szakos baccalaureus diplomát szerzett. 2012-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Földrajz Karán mesterszintű földrajz szakos diplomát kapott. 2013-2015 között az Ungvári Nemzeti Egyetem, Posztgraduális Oktatási és Egyetemi Karán tanult és sikeresen szerzett Nemzetközi kacsolatok (Országismeret) szakos mesterszintű diplomát.

Az alap- és mesterképzés teljesítése után Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéken kezdte meg szakmai tevékenységét tanársegéd státuszban. 2015-től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara (2018-tól Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék oktatója, illetve adjunktusa.

2015-tól 2018-ig a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskolájában tanult, ahol 2018 augusztusában szerzett abszolutóriumot.

Tudományos tevékenység: 14 tudományos munka (közülük 3 tanulmány referált szakfolyóiratban), 1 monográfia társszerzője, illetve 2 tudományos-módszertani kiadvány szerzője.

Oktatott tárgyak: Országismeret, Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Történeti földrajz és demográfia, Nemzetközi kapcsolatok és világpolitika, Public Relations (PR), Belezetés a „Nemzetközi kapcsolatok” szakosításba, Az Európai Unió a nemzetközi kapcsolatokban.

Publikációk

Monográfiák:

 1. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. Розділ № 6: Місцева демократія в країнах центральної Європи. 6. Розділ навчального посібника (співавтор) Поліграфцентр «Ліра», 2016.

Tudományos cikkek:

 1. Електорально-географічний аналіз виборів у Закарпатській області (1989-2010 pp.) // Вісник ужгородського університету, серія: Історія. Випуск:32 «Говерла», 2014

 2. Формування політичного плюралізму і демократизація країн колишнього соціалістичного блоку (на прикладі угорщини та україни) // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Чорноморський державний університет. Серія «історія». ЧДУ ім. Петра Могили. 2014/229

 3. Közép-Európa országainak választásföldrajzi törésvonalai a rendszerváltozás utáni időszakban // Науковий вісник. Збірник наукових статей професорсько-викладацького складу та студентів. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2016. – №2. C. 130-137.

 4. A pártosodás folyamata és az 1994. évi választások Ukrajnában // Матеріали 70-ї конференції професорсько-викладацького складу. Секція: землевпорядкування та кадастр, лісівництво, географія і раціональне природокористування. Ужгород, 2016. – С. 137-142.

 5. Місцева демократія у країнах Центральної Європи / Василь Беликанич // Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ. Розділ 6. – Ужгород: Ліра, 2016. – 450 с. (співавтор). – С. 235-287. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/32183

 6. Választásföldrajzi tendenciák Ukrajnában 1994-2014 között a parlamenti választások tükrében // L. Belikanics / In: Historia est magistra vitae Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudományi Konferencia Anyagaі. Ungvár – Budapes: Intermix Kiadó, 2017. – O.156-165. http://mek.oszk.hu/20300/20309/20309.pdf

 7. A nemzetközi migráció szabályozásának jogi alapjai Ukrajna és Magyarország példáján (történelmi aspektus). The legal bases of international migration regulation on the palm of Ukraine and Hungary (historical aspects) // «NORTIA» збірник наукових праць кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції. Uzhgorod National University. Ужгород, 2017. – 5. О. 25-37.

 8. Сучасні тенденції розвитку політичної комунікації та маркетингу / Матеріади доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти». – Ужгород Видавничий дім «Гельветика», 2018. – C. 109-113 .

 9. Політичний маркетинг та сучасний медіапростір / Матеріали всеукраїнсьої науково-практичної конференції «Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного співробітництва». Секція Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Видавець Громадська організація «Київський економічний науковий центр». Київ, 2019. C. 80 – 83.

 10. Теоретичні аспекти політичного розвитку світу в контексті глобалізації. // «NORTIA» збірник наукових праць кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції. Uzhgorod National University. – Ужгород, АУТДОР-ШАРК, 2020. – №1. C. 99-105.