Kárpátaljai Magyar FIZMAT Iskola (KMFI)

Tantárgyak: 1. Fizika, 2. Matematika, 3. Informatika (IT), 4. Angol nyelv

Az iskola a fentebb felsorolt tantárgyakat heti rendszerességgel on-line szemináriumok formájában fogja előadni 4 témakörben. Mindegyik témát/tárgyat két-két tanár fogja ellenőrizni. A rendszeres szemináriumok mellett, évi két közvetlen összejövetelt egynapos rendezvényeket is tervezünk (a munkacsi Magyar Házban”), melyre kb. 50 tanulót hívunk meg.

A tanfolyam tartalma:

  1. Matematika

  1. Matanalizis (matematikai értelmezés): differnciálás, integrálás; sorba fejtés, függvények (hatvány, log, exp, trigonometrikus,…) grafikai ábrázolás, asszimptotikák, aproximálás (megközelítés), komplex számok és fügvények.

  2. Algebra, egyenletek megoldása (pontos, megközelitő/aproximált, grafikai), abrázolása .

  1. Fizika

Mechanika, megmaradási törvények, kölcsönhatások: elektromágneses (Coulomb), gravitációs (Newton), erős, gyenge; makro- és mikrovilág, statisztikai fizika, kvantum (diszkrét) és hullám (a fény), atom, atommag, részecskék (elektron, foton, proton, kvark,…), világegyetem (univerzum), asztrofizika, kozmológia .

  1. Informatika (IT), programozás

  1. Mindegyik KMFI tanulónak legyen internetje, egyéni e-mail címe (…@gmail.com,…?) és saját számitógépe (nem elegendő az okostelefon, senem a tablet). Ha egy szülő nem tud venni a gyermekének egy NOTEBOOK-ot, akkor ezt az iskola biztosítsa tanulói számára!

  2. A hasznos (kötelező, elengedhetetlen) progamcsomagok: LaTEX (és a vele járó szerkesztő/editor), GOOGLe (benne gmail, GOOGLe TRANSLATE), WORD, Power Point (ppt), Wolfram Mathematica arXive, SpellCheck, Grafika (“rajz”): ROOT, PAINT, Picture DROW,… Letölthetőek ingyen az INTENETen!
  1. Angol nyelv

Gondolom, az iskolák túlnyomó többségében angol az idegen nyelv, tehát mindenkinek kell tudnia angolúl?!

A KMFI keretében két munkanyelv lesz: magyar és angol, ami nem zárja ki (sőt) több nyelv (ukrán, orosz, német,…) ismeretét.

Az angol nyelv ismerete olyan szinten K\kötelező, hogy a tanuló képes legyen olvasni angol nyelvū szamkai irodalmat, és levelezni angyol nyelven

THE NEXT SEMINAR WILL TAKE PLACE ON-LINE ON NOV. 4, FRIDAY.
ZOOM LINK: meet.google.com/fvw-rdzu-reg

Tisztelt Szervezők, Tutorok és Diákok!
Szeretettel meghívjuk Önöket a Kárpátaljai Fizika és Matematika Iskola második szemináriumára!
A szeminárium 2022. november 4-én, 18:00 órától (közép-európai idő) kerül megrendezésre. Előadó: Szanyi István.

Csatlakozni a Google Meet felületen tudnak a következő linken keresztül:
meet.google.com/fvw-rdzu-reg

Üdvözlettel:
A Szervezők

Szanyi István:

A tudomány útján:egy kárpátaljai faluból a CERN-ig (PDF 3 Mb)

Pista Patrik, 2022, november 25:

Pista.pptx (4Mb)