Головач Андрій Йожефович

Головач Андрій Йожефович

кандидат історичних наук, доцент

andriy.golovach@uzhnu.edu.ua

+380505045350

Головач Андрій Йожефович народився 16 липня 1973 року в м. Львів. Закінчив Ужгородську середню школу № 2 у 1990 році.

З 1990 року студент історичного факультету Ужгородського національного університету, який закінчив у 1995 році, здобувши кваліфікацію – викладача історії. У 1998 році закінчив юридичнй факультет Ужгородського національного університету, здобувши кваліфікацію – юрист.

З 1998 по 202 рр. – аспірант кафедри історії Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміна політичної системи Угорщини 1990–1994 рр.» у спеціалізованій вченій раді Ужгородського національного університету за спеціальністю 07.00.02. – всесвітня історія .

З 2000 р. – викладач кафедри теорії та історії держави і права УжДІІЕП, з 2013 р. і до сьогодні – доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету УжНУ. На кафедрі історії Угорщини та європейської інтеграції УУННІ працює з 2020 р.

Сфера наукових зацікавлень – всесвітня історія, історія держави і права зарубіжних країн, міжнародне право, історія Угорщини.

Публікації

Статті у фахових виданнях

1. Головач А. Й. Інституційний розвиток двостороннього співробітництва Угорщини з незалежною Україною у 90-х роках ХХ ст. // Людина і політика – 2002. – №5 (23). – С. 59-68.

2. Головач А. Й. Угорщина в системі міжрегіональних зв’язків держав карпатського регіону // Карпатика, – 2002. – Випуск 18. – С. 144-156.

3. Головач А. Й. Специфіка системи органів місцевого самоврядування в Угорщині // Карпатика, – 2003. – Випуск 23. – С. 118-129.

4. Головач А. Й. Становлення багатопартійної політичної системи в Угорщинів 1989-1990 роках // Карпатика, – 2003. – Випуск 25. – С. 266-276.

5. Головач А. Й. Угорщина в Європейському союзі: специфіка постсоціалістичної трансформації та європейської інтеграції // Науковий вісник УжНУ, – 2007. – Випуск 7-8. – С. 356-361.

6. Головач А. Й. Стосунки Угорщини та Європейського союзу: досвіді нформування угорської громадськості // Актуальні аспекти реалізації Євроінтеграційних прагнень України: Ужгород – 2008. С. 57-67.

7. Головач А. Угорщина в Європейському Союзі: специфіка постсоцалістичної трансформації та Європейської інтеграції: Серія: Політологія. Соціологія. Філософія //Науковий вісник УжНУ.-Ужгород:УжНУ, 2007. -Вип. 7-8.– С.356-361.

8. Головач А.Й. Становлення і розвиток нової політичної системи в Угорщині (1990-1994 р.р.) //Програма Міжнароної наукової конференції «Угорська революція 1956 року-початок краху тоталітарних режимів у Європі».- Ужгород: Видавничий центр ЗакДУ, 2006

9. Головач, А. Стосунки Угорщини і Євросоюзу: досвід інформування угорської громадськості / А. Головач. – С.57-67. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір»).

10. Головач А.Й. Становлення та розвиток інституту притулку в практиці стародавніх держав рабовласницького періоду //Том 66 (2021): Науковий вісникУжгородського національного університету. Серія: Право /Головна / Архіви / Розділ 1. Теорія та історіядержави і права; історія політичних і правових учень

11. International Aspects of the Protection of Victims’ Rights in the Conditions of Armed Conflict in Ukraine Olha Sosnina, Oleksandr Mykytiv, Halyna Mykytiv, Tetiana Kolenichenko y Andrii Holovach. Vol. 39 Núm. 71 (2021): CuestionesPolíticas