Halavács András

Halavács András

a történelemtudományok kandidátusa, docens

andriy.golovach@uzhnu.edu.ua

+380505045350

Halavács András 1973. július 16-án született Lemberg városában. 1990-ben érettségizett az Ungvári 2. Számú Középiskolában.

1990-ben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Történettudományi Karára, ahol 1995-ben szerzett történelemtanári diplomát. 1998-ban szerzett jogi diplomát az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Karán.

1998–202 között az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogi Főiskola Történettudományi Tanszékének aspiránsa. 2004-ben védte meg kandidátusi disszertációját “Magyarország politikai rendszerének változása 1990-1994-ben” címmel az Ungvári Nemzeti Egyetem doktori tanácsa előtt (szakosítása: 02.07.00., Világtörténelem).

2000-től az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogi Főiskola Állam- és Jogtudományi Tanszékének oktatója, 2013-tól az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Kara Állam- és Jogtörténeti Tanszékének docense. Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben 2020 óta dolgozik a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszéken.

Kutatási területe a világtörténet, a külföld állam- és jogtörténete, a nemzetközi jog, valamint Magyarország története.

PUBLIKÁCIÓK

Szakcikkek tudományos folyóiratokban

1. Головач А. Й. Інституційний розвиток двостороннього співробітництва Угорщини з незалежною Україною у 90-х роках ХХ ст. // Людина і політика – 2002. – №5 (23). – С. 59-68.

2. Головач А. Й. Угорщина в системі міжрегіональних зв’язків держав карпатського регіону // Карпатика, – 2002. – Випуск 18. – С. 144-156.

3. Головач А. Й. Специфіка системи органів місцевого самоврядування в Угорщині // Карпатика, – 2003. – Випуск 23. – С. 118-129.

4. Головач А. Й. Становлення багатопартійної політичної системи в Угорщинів 1989-1990 роках // Карпатика, – 2003. – Випуск 25. – С. 266-276.

5. Головач А. Й. Угорщина в Європейському союзі: специфіка постсоціалістичної трансформації та європейської інтеграції // Науковий вісник УжНУ, – 2007. – Випуск 7-8. – С. 356-361.

6. Головач А. Й. Стосунки Угорщини та Європейського союзу: досвіді нформування угорської громадськості // Актуальні аспекти реалізації Євроінтеграційних прагнень України: Ужгород – 2008. С. 57-67.

7. Головач А. Угорщина в Європейському Союзі: специфіка постсоцалістичної трансформації та Європейської інтеграції: Серія: Політологія. Соціологія. Філософія //Науковий вісник УжНУ.-Ужгород:УжНУ, 2007. -Вип. 7-8.– С.356-361.

8. Головач А.Й. Становлення і розвиток нової політичної системи в Угорщині (1990-1994 р.р.) //Програма Міжнароної наукової конференції «Угорська революція 1956 року-початок краху тоталітарних режимів у Європі».- Ужгород: Видавничий центр ЗакДУ, 2006

9. Головач, А. Стосунки Угорщини і Євросоюзу: досвід інформування угорської громадськості / А. Головач. – С.57-67. – (Серія «Євроінтеграція: український вимір»).

10. Головач А.Й. Становлення та розвиток інституту притулку в практиці стародавніх держав рабовласницького періоду //Том 66 (2021): Науковий вісникУжгородського національного університету. Серія: Право /Головна / Архіви / Розділ 1. Теорія та історіядержави і права; історія політичних і правових учень

11. International Aspects of the Protection of Victims’ Rights in the Conditions of Armed Conflict in Ukraine Olha Sosnina, Oleksandr Mykytiv, Halyna Mykytiv, Tetiana Kolenichenko y Andrii Holovach. Vol. 39 Núm. 71 (2021): CuestionesPolíticas