Міговк Ріхард


Міговк Ріхард Юрійович народився 22 грудня 1987 року в с. Нове Село Виноградівського району. У 2005 році закінчив середню школу ім. Жігмонда Перені у Виноградові. Університетське навчання розпочав у 2005 році на новоствореній кафедрі історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету. У 2010 році отримав диплом історика та вчителя історії.

З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі Ужгородського національного університету. З 2014 по 2017 рік був аспірантом Дебреценського університету (Докторська школа історії та етнографії), який закінчив у серпні 2017 року. Зараз працює над дисертацією.

З вересня 2010 р. асистент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції Ужгородського національного університету, з 2013 р. викладач, згодом старший викладач.

Учасник курсів підвищення кваліфікації та грантових програм викладачів за кордоном: Університет ім. Лоранда Етвеша (Будапешт) (2010), Collegium Talentum (2017–2018), Visegrad Found (2019–2020).

З 2013 по 2014 рік був редактором наукового журналу Nortia. З 2014 року – керівник археологічної практики кафедри. Брав участь і організував розкопки: у Чинадієві, Мужієві, М. Копаня, Задорварі (Угорщина). Коло наукових інтересів: середньовічне суспільство та економічна історія, історія Закарпаття, археологія Закарпаття.

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Королівський замок «Ньолаб» у дзеркалі джерел (1262-1515). // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2013. – Вип . 30. C. 159-163.

 2. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2013. – Вип. 31. C. 3-7.

 3. Hypotheses of the Appearence of Rusins/Slavs in Transcarpathia (Transcarpathian Region). In: Central European Papers, Opava (–Székesfehérvár), Year 1, 2013, Nr. 2, pp. 77–80. ISSN 2336-3312.

 4. Замок Сент-Миклош у Чинадієві. // Дзембас Олександр, Міговк Ріхард. // ГАЛИЦЬКА БРАМА. Видавництво «Центр Європи». Львів, 2016. C. 41-43.

 5. Виробництво і первинну обробку зерна в комітатах Унг, Берег, Угоча та Мараморош в середньовіччя. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород, 2021 – Вип. 45. C. 70-79. http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/issue/view/14817

 6. Створення замкової системи комітатів Унг, Берег, Угоча і Марамарош в ХІІІ-ХІV ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Маріупольського державного університету. Маріуполь, 2017. C. 199-203. http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2017/ukrajina_u_svitovomu_istorichnomu_prostori-2017.pdf

2. Інші статті

 1. Nemzetiségi viszonyok Ugocsa vármegyében. // A Magyar – Ukrán közös múlt és jelen összekötő és elválasztó „fehér foltjai”. Ukrán – magyar tudományos konferencia anyaga. (Beregszász 2010. február 26.) Beregszász – Ungvár, 2011. – 100-107. old.

 2. Ugocsa vármegye helye a Kárpát-medencében. // Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa. Ungvár, 2011. szeptember 23–25. – 24-36. old.

 3. Ugocsa vármegye kialakulása. // Scientia Denique. Ungvár, 2012. – 91-107. old.

 4. Adalékok Máramaros vármegye középkori történetéhez. // Scientia Denique. Ungvár, 2015. 112-117. old.

 5. Recenzió Olekszandr Dzembas: „ Nevickei vár. Kirándulás a középkorba és problémák a XXI. században” című könyvéről. // Klió, Debreceni Egyetem, 2015/2. 29-33. old.

 6. Adalékok Nagyszőlős XIII-XIV. századi történetéhez. // Tudományos Közlemények, Ungvári Nemzeti Egyetem, 2015. 280 – 287. old.

 7. A beregszentmiklósi várkastély. // Történeti Tanulmányok. Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének Kiadványai. 2016. Debrecen. 130-139. old.

 8. Bereg vármegye középkori történetének historiográfiája. // Tudományos Közlemények, Ungvári Nemzeti Egyetem. (Науковий вісник УУННІ, УжНУ.) Ungvár, 2016. 27-35. old.

 9. A királyházi Nyalábvár. // Régiókutatás szemle. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kiadványa. Debrecen. 2016 р. 9-16. old.

 10. Egy elfeledett erődítmény – a beregszentmiklósi várkastély. // Historia est magistra vitae Ungvár, 2017. 79-89. old. – https://mek.oszk.hu/20300/20309/20309.pdf

 11. Землеробство та тваринництво в середньовічних комітатах Ужанського, Березького, Угочанського та Марамарошського. // Науковий вісник УУННІ, УжНУ. м. Ужгород, 2018 р. C. 29-35.

 12. Виноградники та виноробство в середньовічних комітатах Ужанського, Березького, Угочанського та Марамарошського. // Науковий вісник УУННІ, УжНУ. м. Ужгород, 2018 р. C. 17-27.

 13. Cередньовічні ярмарки комітатів Унг, Берег, Угоча та Мараморош. // Українська гунґаристика. Наукове періодичне видання. Випуск 1. Ужгород 2019. С. 27-33. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23834/1/pdfjoiner%281%29.pdf

 14. Recenzió Fenics Volodimir: «Görögkatolikusok az ungvári unió kötelékében”. // Klio, Debreceni Egyetem. Debrecen. 2020/1. 26-29. old.

http://epa.niif.hu/03200/03256/00013/pdf/EPA03256_klio_2020_1_026-029.pdf

3. Навчально-методичні видання

 1. Nemzetközi kapcsolatok története (1648 – 1917). Módszertani segédlet. Ungvár, 2012. – 50 old.

 2. Az ősközösségi társadalom története. Módszertani segédlet. Ungvár, 2012. – 40 old.

 3. Oroszország története (XII. századtól 1917-ig). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2014. – 150 old.

 4. Helytörténet (Kárpátalja története a legkorábbi időktől a középkor végéig). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2015. 123 old.

 5. Beregszász és Nagyszőlős középkori forrásai. Forrásgyűjtemény. Ungvár, 2016. 137 old.

 6. Helytörténet (Adalékok Kárpátalja területének középkori gazdaságtörténetéhez). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2018. old. http://genius-ja.uz.ua/images/files/mihok-richard.pdf

 7. Kárpátalja régészete. Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2020. 130 old.

4. Наукові конференції

 1. Borsa Beke felkelése Ugocsa vármegye területén a XIV. században. // UNE 65. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2011. 02. 23).

 2. Ugocsa vármegye helye a Kárpát-medencében. // Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa. (Ungvár, 2011. szeptember 23 – 25.).

 3. Nemzetközi kapcsolatok az I. világháború előtt. // UNE 66. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2012. 02. 22).

 4. A ruszinok megjelenése Kárpátalján. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók VIII. konferenciája (Beregszász, 2012. 05. 19).
 5. A királyházi Nyalábvár. // UNE. 67 tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2013. 02. 26).
 6. Középkori vásárok és vámok szerepe Bereg vármegye fejlődésében. // UNE 68. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2014. 02. 24).

 7. A királyházi „Nyalábvár”. // Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája V. (Debrecen, 2014. 11. 20).

 8. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék várrendszerének XIII-XIV. századi kialakulása. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók IX. konferenciája (Beregszász, 2014. 05. 17).

 9. Adalékok Nagyszőlős XIII-XIV. századi történetéhez. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók XI. konferenciája (Beregszász, 2015. 05. 20). Téma:

 10. Beregszentmiklósi várkastély. // Régió és regionalizmus a történelemben és néprajzban. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet. (Debrecen, 2015. 09. 16.) Téma:

 11. Egy elfeledett erődítmény: a szentmiklósi várkastély. // I. Lehoczky Tivadar helytörténeti és néprajztudományi konferencia (Ungvár, 2015. 11. 25.).

 12. Ugocsa vármegye településszerkezetének változása XII. századtól 1526-ig. // UNE 69. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2015. 02. 24).

 13. Bereg vármegye középkori történetének historiográfiája. // UNE 70. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2016. 02. 23). Téma:

 14. Створення замкової системи комітатів Унг, Берег, Угоча і Марамарош в ХІІІ-ХІV ст. // Всеукраїнській науково-практичній конференції «УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ». (МАРІУПОЛЬ, 08 квітня 2016 р.)

 15. Malmok a középkori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyékben. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók XIII. konferenciája (Beregszász, 2016. 11. 3.).

 16. Kárpátalja régészeti kutatásának fejlődése a 20. században. // UNE 71. tudományos doktori-előadói konferenciája. (Ungvár, 2017. 02. 22.)

 17. Egy elfeledett erődítmény: a szentmiklósi várkastély. // Ungvár, Lehoczky Tivadar helytörténeti és néprajztudományi konferencia. 2017.

 18. Adalékok Beregszász középkori történetéhez. // Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban VII.” nemzetközi tudományos konferencia.. Debrecen. 2017. november 30.

 19. Bereg vármegye historiográfiája. // UNE 71. tudományos doktori-előadói konferenciája. (Ungvár, 2018. 02. 24.)

 20. Vásárok és vámok a középkori Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramaros vármegyékben. // XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Nemzetközi Konferenciája. Beregszász, 2018. November 9. Téma:

 21. Діпломатичний відносин Північно-Східної Угорщини 14 ст. // Міжнародна конференція «Історична спадщина угорської дипломатії» – Ужгород, 23. 03. 2019 р.

 22. Розвиток комітату Мараморош у середньовіччі. // 73-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 26 лютого 2019 р.

 23. Добавки до руського вигляду. // XV. Міжнародна конференція молодих угорських закарпатських дослідників. м. Берегово, 8. листопада 2019 р.