Mihók Richárd


Mihók Richárd
1987. december 22-én született a nagyszőlősi járási Tiszaújhelyen, munkás-értelmiségi családban. 2005-ben érettségizett, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond középiskolában. 2005-ben kezdte el egyetemi tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen újonnan létrehozott Magyar történelem és európai integráció tanszéken. 2010-ben szerzett történész, történelem tanári diplomát.

2010–2013 között, az Ungvári Nemzeti Egyetem nappali tagozatos aspiráns képzésén vesz részt. 2014–2017 között a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója, ahol 2017 augusztusában szerzett abszolutóriumot. Jelenleg kandidátusi értekezésén dolgozik.

2010 szeptemberétől az Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar történelem és európai integráció tanszékének tanársegédje, majd 2013-tól adjunktusa.

Külföldi tanulmányutak, tehetséggondozások és kutatásokban is részt vett: 2 hónapos részképzés az ELTE-n (2010), Collegium Talentum (2017–2018), Visegrad Found (2019–2020). 2013–2014-ben a Nortia tudományos szakfolyóirat felelős szerkesztője. 2014-től a tanszék régészeti gyakorlatának vezetője. Ásatásokon vett részt és szervezett: Beregszentmiklóson, Nagymuzsalyban, Kiskopányon, Zádorvárában (Magyarország). Kutatási területe: középkori társadalom és gazdaságtörténet, Kárpátalja története, Kárpátalja régészete.

Publikációk:

Tanulmányok tudományos szakfolyóiratokban

 1. Королівський замок «Ньолаб» у дзеркалі джерел (1262-1515). // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2013. – Вип . 30. C. 159-163.

 2. Середньовічні ярмарки і митниці та їхня роль у розвитку Березького комітату. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2013. – Вип. 31. C. 3-7.

 3. Hypotheses of the Appearence of Rusins/Slavs in Transcarpathia (Transcarpathian Region). In: Central European Papers, Opava (–Székesfehérvár), Year 1, 2013, Nr. 2, pp. 77–80. ISSN 2336-3312.

 4. Замок Сент-Миклош у Чинадієві. // Дзембас Олександр, Міговк Ріхард. // ГАЛИЦЬКА БРАМА. Видавництво «Центр Європи». Львів, 2016. C. 41-43.

 5. Виробництво і первинну обробку зерна в комітатах Унг, Берег, Угоча та Мараморош в середньовіччя. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Ужгород, 2021 – Вип. 45. C. 70-79. http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/issue/view/14817

 6. Створення замкової системи комітатів Унг, Берег, Угоча і Марамарош в ХІІІ-ХІV ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Маріупольського державного університету. Маріуполь, 2017. C. 199-203. http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2017/ukrajina_u_svitovomu_istorichnomu_prostori-2017.pdf

2. Egyéb tanulmányok

 1. Nemzetiségi viszonyok Ugocsa vármegyében. // A Magyar – Ukrán közös múlt és jelen összekötő és elválasztó „fehér foltjai”. Ukrán – magyar tudományos konferencia anyaga. (Beregszász 2010. február 26.) Beregszász – Ungvár, 2011. – 100-107. old.

 2. Ugocsa vármegye helye a Kárpát-medencében. // Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa. Ungvár, 2011. szeptember 23–25. – 24-36. old.

 3. Ugocsa vármegye kialakulása. // Scientia Denique. Ungvár, 2012. – 91-107. old.

 4. Adalékok Máramaros vármegye középkori történetéhez. // Scientia Denique. Ungvár, 2015. 112-117. old.

 5. Recenzió Olekszandr Dzembas: „ Nevickei vár. Kirándulás a középkorba és problémák a XXI. században” című könyvéről. // Klió, Debreceni Egyetem, 2015/2. 29-33. old.

 6. Adalékok Nagyszőlős XIII-XIV. századi történetéhez. // Tudományos Közlemények, Ungvári Nemzeti Egyetem, 2015. 280 – 287. old.

 7. A beregszentmiklósi várkastély. // Történeti Tanulmányok. Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének Kiadványai. 2016. Debrecen. 130-139. old.

 8. Bereg vármegye középkori történetének historiográfiája. // Tudományos Közlemények, Ungvári Nemzeti Egyetem. (Науковий вісник УУННІ, УжНУ.) Ungvár, 2016. 27-35. old.

 9. A királyházi Nyalábvár. // Régiókutatás szemle. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kiadványa. Debrecen. 2016 р. 9-16. old.

 10. Egy elfeledett erődítmény – a beregszentmiklósi várkastély. // Historia est magistra vitae Ungvár, 2017. 79-89. old. – https://mek.oszk.hu/20300/20309/20309.pdf

 11. Землеробство та тваринництво в середньовічних комітатах Ужанського, Березького, Угочанського та Марамарошського. // Науковий вісник УУННІ, УжНУ. м. Ужгород, 2018 р. C. 29-35.

 12. Виноградники та виноробство в середньовічних комітатах Ужанського, Березького, Угочанського та Марамарошського. // Науковий вісник УУННІ, УжНУ. м. Ужгород, 2018 р. C. 17-27.

 13. Cередньовічні ярмарки комітатів Унг, Берег, Угоча та Мараморош. // Українська гунґаристика. Наукове періодичне видання. Випуск 1. Ужгород 2019. С. 27-33. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23834/1/pdfjoiner%281%29.pdf

 14. Recenzió Fenics Volodimir: «Görögkatolikusok az ungvári unió kötelékében”. // Klio, Debreceni Egyetem. Debrecen. 2020/1. 26-29. old.

http://epa.niif.hu/03200/03256/00013/pdf/EPA03256_klio_2020_1_026-029.pdf

3. Módszertani segédletek és egyetemi jegyzetek.

 1. Nemzetközi kapcsolatok története (1648 – 1917). Módszertani segédlet. Ungvár, 2012. – 50 old.

 2. Az ősközösségi társadalom története. Módszertani segédlet. Ungvár, 2012. – 40 old.

 3. Oroszország története (XII. századtól 1917-ig). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2014. – 150 old.

 4. Helytörténet (Kárpátalja története a legkorábbi időktől a középkor végéig). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2015. 123 old.

 5. Beregszász és Nagyszőlős középkori forrásai. Forrásgyűjtemény. Ungvár, 2016. 137 old.

 6. Helytörténet (Adalékok Kárpátalja területének középkori gazdaságtörténetéhez). Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2018. old. http://genius-ja.uz.ua/images/files/mihok-richard.pdf

 7. Kárpátalja régészete. Egyetemi jegyzet. Ungvár, 2020. 130 old.

4. Konferenciák

 1. Borsa Beke felkelése Ugocsa vármegye területén a XIV. században. // UNE 65. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2011. 02. 23).

 2. Ugocsa vármegye helye a Kárpát-medencében. // Megmaradás – Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa. (Ungvár, 2011. szeptember 23 – 25.).

 3. Nemzetközi kapcsolatok az I. világháború előtt. // UNE 66. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2012. 02. 22).

 4. A ruszinok megjelenése Kárpátalján. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók VIII. konferenciája (Beregszász, 2012. 05. 19).
 5. A királyházi Nyalábvár. // UNE. 67 tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2013. 02. 26).
 6. Középkori vásárok és vámok szerepe Bereg vármegye fejlődésében. // UNE 68. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2014. 02. 24).

 7. A királyházi „Nyalábvár”. // Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája V. (Debrecen, 2014. 11. 20).

 8. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék várrendszerének XIII-XIV. századi kialakulása. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók IX. konferenciája (Beregszász, 2014. 05. 17).

 9. Adalékok Nagyszőlős XIII-XIV. századi történetéhez. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók XI. konferenciája (Beregszász, 2015. 05. 20). Téma:

 10. Beregszentmiklósi várkastély. // Régió és regionalizmus a történelemben és néprajzban. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet. (Debrecen, 2015. 09. 16.) Téma:

 11. Egy elfeledett erődítmény: a szentmiklósi várkastély. // I. Lehoczky Tivadar helytörténeti és néprajztudományi konferencia (Ungvár, 2015. 11. 25.).

 12. Ugocsa vármegye településszerkezetének változása XII. századtól 1526-ig. // UNE 69. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2015. 02. 24).

 13. Bereg vármegye középkori történetének historiográfiája. // UNE 70. tudományos doktori-előadói konferenciája (Ungvár, 2016. 02. 23). Téma:

 14. Створення замкової системи комітатів Унг, Берег, Угоча і Марамарош в ХІІІ-ХІV ст. // Всеукраїнській науково-практичній конференції «УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ». (МАРІУПОЛЬ, 08 квітня 2016 р.)

 15. Malmok a középkori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyékben. // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók XIII. konferenciája (Beregszász, 2016. 11. 3.).

 16. Kárpátalja régészeti kutatásának fejlődése a 20. században. // UNE 71. tudományos doktori-előadói konferenciája. (Ungvár, 2017. 02. 22.)

 17. Egy elfeledett erődítmény: a szentmiklósi várkastély. // Ungvár, Lehoczky Tivadar helytörténeti és néprajztudományi konferencia. 2017.

 18. Adalékok Beregszász középkori történetéhez. // Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban VII.” nemzetközi tudományos konferencia.. Debrecen. 2017. november 30.

 19. Bereg vármegye historiográfiája. // UNE 71. tudományos doktori-előadói konferenciája. (Ungvár, 2018. 02. 24.)

 20. Vásárok és vámok a középkori Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramaros vármegyékben. // XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Nemzetközi Konferenciája. Beregszász, 2018. November 9. Téma:

 21. Діпломатичний відносин Північно-Східної Угорщини 14 ст. // Міжнародна конференція «Історична спадщина угорської дипломатії» – Ужгород, 23. 03. 2019 р.

 22. Розвиток комітату Мараморош у середньовіччі. // 73-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 26 лютого 2019 р.

 23. Добавки до руського вигляду. // XV. Міжнародна конференція молодих угорських закарпатських дослідників. м. Берегово, 8. листопада 2019 р.