Magiszteri képzés

Аz UNE UMOTI-ben működő magiszter (MsC, mester) szintű képzéseire való felvételihez kötelező egy motivációs levél illetve egy intézményi szaktantárgyi belső vizsga tanúsítványának megléte. Kivételt képez ez alól a „Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális stúdiumok. Országismeret” szakirányúltságú felvételi, melyre a vizsgázónak az intézményi szaktantárgyi belső vizsga mellett Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes külső tesztelésen is részt kell vennie, 2022. augusztus 10. és 17. között. Azok, akik specialist- vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek ezen szakirányba, a Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes tesztet az egyetemen tett idegennyelv-elbeszélgetéssel helyettesíthetik (a felvételi szabályzat 7.6. alpontja alapján).

A 2022. évi felvételi egyik újdonsága, hogy a magiszter (MsC, mester) képzési szintre való felvételinél nem veszik figyelembe sem a baccalaureus (BsC), sem a specialista, sem pedig a magiszter diplomák mellékletében lévő tantárgyak érdemjegyeinek az átlagát.

Az UNE magiszter (MsC, mester) képzési szintjére, baccalaureus (BsC) vagy specialista vagy magiszter szintű végzettség alapján jelentkezők számára, első évfolyamra, a felvételi jelentkezés, a felvételi vizsgák, a felvételre javasoltak listájának és a besorolási határozat közzétételének időpontjai a következők:

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT:

Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete

Augusztus 1.

A felvételi szabályzat VI. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának/feltöltésének kezdete

Augusztus 16.

A jelentkezések benyújtásának vége az országismeret szakirányba azon felvételizők számára, akik már rendelkeznek specialist- vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel

Augusztus 23.

A jelentkezések benyújtásának vége magyar nyelv és irodalom szakirányba felvételizők számára, akik valamely más szakirányban szereztek baccalaureátusi vagy specialista vagy magiszter szintű képzést

Augusztus 23.

Alkalmassági beszélgetés magyar nyelv és irodalom szakirányba felvételizők számára, akik valamely más szakirányban szereztek baccalaureátusi vagy specialista vagy magiszter szintű képzést

Augusztus 25–31.

A jelentkezések benyújtásának vége azok számára, akik intézményi szaktantárgyi vizsga és/vagy motivációs levél alapján jelentkeznek

Szeptember 15.

(17.00 óra)

Szaktantárgyi vizsga

(baccalaureátusi, specialista vagy magiszter szintű diplomával rendelkezők számára)

Augusztus 25. – Szeptember 16.

A pontarányos versenylista kihirdetésének határideje az államilag finanszírozott helyekre való felvételire való ajánlásokkal

Nem később, mint szeptember 20.

Az államilag finanszírozott helyekre való besoroláshoz szükséges feltételek teljesítésének határideje

Szeptember 24.

(17.00 óra)

Az államilag finanszírozott helyekre való besorolási rendelet kiadásának határideje

Szeptember 25.

A megüresedett államilag finanszírozott helyekre való átvezetés határideje

Nem később, mint október 10.

A költségtérítéses helyekre való pontarányos versenylista kihirdetése

Nem hamarabb, mint szeptember 24.

(17.00 óra után)

A költségtérítéses helyekre való besorolás határideje

Nem később, mint november 30.

Pótfelvételi eljárás költségtérítéses helyekre való besoroláshoz

A felvételi szabályzat VI. pontjában szereplő kérvények és dokumentumok benyújtásának/feltöltésének kezdete

Október 3.

A jelentkezések benyújtásának vége

Október 21.

Szaktantárgyi vizsga

(baccalaureátusi, specialista vagy magiszter szintű diplomával rendelkezők számára)

Október 21. – Október 25.

Idegen nyelv vizsga

(baccalaureátusi, specialista vagy magiszter szintű diplomával rendelkezők számára)

A költségtérítéses helyekre való pontarányos versenylista kihirdetése

Nem hamarabb,

mint október 26.

A költségtérítéses helyekre való besorolás határideje

Nem később, mint november 30.

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe meghirdetett nappali és levelező tagozatos magiszter (MsC, mester) képzési formákra az alábbi vizsgatárgyak szükségesek:

SZAK

Vizsgatárgyak

Magyar nyelv és irodalom
(nappali és levelező tagozat)

Alkalmassági beszélgetés

Szaktantárgy

Motivációs levél

Matematika és informatika
(nappali és levelező tagozat)

Szaktantárgy

Motivációs levél

Fizika és informatika
(nappali tagozat)

Szaktantárgy

Motivációs levél

Történelem
(nappali és levelező tagozat)

Szaktantárgy

Motivációs levél

Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (országismeret)

(nappali és levelező tagozat)

Szaktantárgy

Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes teszt

Motivációs levél

Idén az UNE UMOTI-ben folyó magiszter (MsC, mester) szintű képzési formák történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakaira költségtérítéses alapon csupán egy motivációs levél megírásával is felvételt lehet nyerni.