Boldog születésnapot kívánunk!!!

Büszkék vagyunk rá!
Dr. Horváth Katalin, a filológiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens, Ukrajna kiváló pedagógusa, az MTA külsős tagja, a Kárpátaljai Magyar Akadémia alelnöke, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje 1945. május 30-án Tiszakeresztúron született.
Alapiskoláit helyben, Tiszaújlakon és Nagyszőlősön végezte. Továbbtanulását a megyeszékhelyen folytatta. Az Ungvári Állami Egyetem filológiai karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett.
Ott marasztalták a tanszéken, asszisztens, adjunktus, majd docens lett. A mai nyelvet, szociolingvisztikát, szövegtant, általános nyelvészetet tanított.
1977-ben védte meg kandidátusi értekezését az észtországi tartui egyetemen. Tudományos munkáját a Kárpátaljai Tiszamenti magyar nyelvjárások hangtani rendszere címmel írta.
Fontosabb publikációi között említhetjük: A Kárpátontúli magyar nyelvjárások magánhangzó rendszere, A Kárpátontúli magyar nyelvjárások több sajátosságairól, Bevezetés a nyelvtudományba című tankönyv, Az Ungvári járás 14 településének helynevei, Ukrán-magyar szótár stb.
Katalin rendszeresen részt vett különböző tudományos szimpóziumokon. Többek között a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Nyelv, nemzet, identitás témában tartott előadást.
Az 1996-os megalakulásától tagja a Kárpátaljai Magyar Akadémiának. Jelenleg alelnöke. E szervezet elnöki tanácsa oklevéllel tüntette ki.
Hosszú éveken át a zsűri elnökeként részt vesz a városi és megyei középiskolák magyar nyelv és irodalom szakos vetélkedőin. Ilyenkor több tehetséges tanulót bátorít egyetemi továbbtanulásra. Nemzeti ünnepek lebonyolításában és hasonló rendezvényeken mindig ott van.
A tanszéken töltött több mint 40 év alatt tanítványainak számát nehéz lenne megállapítani. Egy azonban biztos, valamennyien nagy tisztelettel és szeretettel beszélnek Róla, örülnek sikereinek.
Munkásságát az anyaországban is nagyra értékelik. 2020 novemberében a kárpátaljai magyar tudományos élet, illetve a felsőoktatás területén végzett több évtizedes értékteremtő kutató és oktató munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta földinknek Áder János.
Kedves Katalin gratulálunk tudományos tevékenységedhez, aktív életviteledhez, boldog születésnapot, jó erőt, egészséget, szeretetet, megbecsülést és hosszú tartalmas életet kívánunk Isten áldásával