Tudományos szeminárium a Hungarológiai Központban

2024. március 27-én az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjában megrendezésre került Ijjász-Jaczik Gyula történelmi-kulturális öröksége című tudományos szeminárium a történelem- és nemzetközi kapcsolatok szakos diákok körében.

Az eseményt Pavlisin Ljubov, az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének docense, a tudományos kutatásokért felelős igazgatóhelyettese nyitotta meg. A szemináriumon részt vettek a Hungarológiai Központ dolgozói, valamint a tanszék tanárai is.

Külön megtiszteltetésben részesült Rónay Lerri, a Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének előadó tanára, mivel 2024. február 28-án a Bercsényi Miklós Könyvtárban sikeresen megvédte Az állam és egyház viszonya Magyarországon Horthy Miklós kormányzósága idején (1920-1944) című PhD-értekezését. A jelenlévők ezúton is további sok sikert kívántak a Tanár úr tudományos fejlődéséhez, kitűzött céljai eléréséhez.

A szót Ruszin Valéria vette át, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum vezetője, aki bemutatta Ijjász-Jaczik Gyula, festőművész életének- és munkásságának főbb mozzanatait.

Ezt követően az Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének történelem- és nemzetközi kapcsolatos diákjai szólaltak fel.

Alecska Maxim, 2. évfolyamos nemzetközi kapcsolatok szakos hallgató, a kulturális antropológiáról, annak jelentőségéről tarott előadást. Bemutatta, hogy ez a tudomány az emberi kultúrákat, társadalmakat és azok jelenségeit tanulmányozza. A kulturális antropológusok arra törekednek, hogy megértsék az emberek különböző kultúrákban megnyilvánuló viselkedését, hiedelmeit, életmódját és társadalmi szerveződését. A tudományág kiemelt figyelmet szentel a földrajzi tényezők kultúrára gyakorolt hatásainak tanulmányozására. Fontos megérteni, hogyan formálja a táj, az éghajlat és más földrajzi jellemzők a különböző kultúrákat és társadalmakat. Ezenkívül a kulturális antropológia hangsúlyozza a földrajz és a történelem szoros kapcsolatát a néprajzzal. A földrajzi tényezők nemcsak az aktuális kulturális jelenségeket formálják, hanem hosszú távú hatással vannak a társadalmak fejlődésére és változására is.

Ezt követően Balla Alexa, 2. évfolyamos nemzetközi kapcsolatok szakos diák szólalt fel, aki a regionális kutatások módszereit ismertette a jelenlévőkkel. A regionális kutatások fontosak, mert segítenek megérteni és magyarázni a területfejlesztés különböző aspektusait. Ezek a kutatások elméleti és módszertani szempontból vizsgálják a régiókban jelentkező társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket, valamint azok okait és a szabályozási módszereit. Ennek révén hozzájárulnak a hatékonyabb területi politikák kialakításához és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Napjainkban a regionális szintű kormányzások hatékonysága szorosan összefügg az előrejelzéseken alapuló kutatások minőségével. Ezen túlmenően ma regionális tudomány újraértékelésének vagyunk tanúi. Ennek hátterében az áll, hogy a társadalom és a gazdaság irányításának centralizált rendszere helyett egyre inkább az önállóság és az egyéni, csoportos akaratok érvényesítése kerül előtérbe. Ez a változás új kihívások elé állítja a regionális tudományt, és új megközelítéseket, kutatási módszereket követel meg a hatékonyabb megoldások érdekében.
Ijjász-Jaczik Gyula történelmi-kulturális hagyatékával Kacsó Viktória és Szakács Liliána, 4. évfolyamos történész hallgatók foglalkoztak. Kutatásaik sokán a korabeli sajtó tükrében vizsgálták a hazai festőművész kiemelkedő munkásságát.

Kacsó Viktória megjegyezte, hogy a kutatott téma aktualitása abban rejlik, hogy Ijjász-Jaczik Gyula életével, munkásságának feltárásával nagyon kevesen foglalkoztak. Az ilyen jellegű kutatások és publikációk azért is fontosak, mert segítenek megőrizni a festő művészeti örökségét, továbbá hozzájárulnak a művészettörténeti ismeretek bővítéséhez is. Ijjász Gyula (1874-1943) életútjának áttekintése során láthatóvá válik, hogy a festőművész kivételes tehetséggel és elszántsággal rendelkezett, ami végigkísérte pályafutásának első szakaszát. Számos nehézséggel teli időszakot élt át fiatalkorában, de kitartásának és tehetségének köszönhetően végül a festőművészet világába vezetett az útja. Az Amerikába tett kitérője nem csupán anyagi értelemben volt fontos, hanem lehetőséget biztosított számára arra is, hogy kibontakoztassa művészi hajlamait. Kiállításai és munkái egyre nagyobb figyelmet kaptak, nemcsak hazájában, hanem külföldön is, ami elkötelezettségének volt a jele. Kritikusai és támogatói egyaránt elismerték munkásságát és tehetségét.

Szakács Liliána szerint Ijjász-Jaczik Gyula egy kivételes művész volt, akinek művészete még napjainkban is igazán különleges. Élete során több száz képet festett, melyek nagy részét kiállításokon értékesítette. Sajnos 240 festménye a szovjet időszak alatt semmisült meg, de szerencsére néhány remekművet még családja őriz. Festményei rendkívül sokszínűek, mind témában, mind stílusban, ábrázolva három évtized különböző eseményeit és helyszíneit. Leginkább a kárpátaljai tájak, ruszin emberek, táncosok és vallásos témák ihlették. Festett olajjal, akvarellel, pasztellel is. Stílusa változatos, de leginkább az impresszionista hatás érezhető művein. Bálla Pál festőművész szerint Ijjász-Jaczik Gyula maradandó érdemeket szerzett a kulturális örökségünk gazdagításában. Megismerve életét és munkásságát láthatjuk, hogy valóban kiemelkedő alkotó volt.

A felszólalások után lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre kávé és különböző finomságok mellett. Az esemény zárásaként a vendégek ellátogattak az Ungvári vár Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeumába Ruszin Valéria vezetésével.

A múzeumi kirándulás az UMOTI és Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum aláírt együttműködési megállapodás keretében valósult meg. Pavlisin Ljubov és Ruszin Valéria felhívták a figyelmet arra, hogy a múzeum és az intézet közötti oktatás- és módszertani együttműködés kiterjedhet közös oktatási programok kidolgozására, módszertani anyagok elkészítésére, nemzetközi tudományos és oktatási programokban való közös részvételre.

A diákok köszönik a lehetőséget, számos értékes információval gazdagodtak, s rengeteg tapasztalatot szerezhettek az eseménynek köszönhetően!

Balla Alexa, Kacsó Viktória – Diákszerkesztőség