Kovács Eleonóra

Kovács Eleonóra 1989. október 20-án született az ungvári járási Szalókán. 1995–2004 között a Szalókai Általános Iskola diákja, majd 2004–2007-ben a Nagydobronyi Református Líceum tanult, itt szerzett érettségit. 2007–2012 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Kar történelem szakos hallgatója, itt szerzett 2012-ben történelem szakos magiszteri szintű diplomát. 2013-tól a magyar történelem és európai integráció tanszék oktatója, majd adjunktusa. 2014-2017 között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója, ahol 2017 augusztusában szerzett abszolutóriumot.

Publikációk

1. Önálló kötetek

1. Kovács Eleonóra. Érzékelés. Könyvismertető, filmnapló, jegyzet. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2021 – 151 p.

2. Tanulmányok referált szakfolyóiratokban

1. Аналіз преси про облогу фортеці Пшемисл. / Е. Г. Ковач // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Історичні науки – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – Вип. 1. – С. 83-87 Рез.: рос., англ. С. 87, – Бібліогр. : С. 86-87.

3. Egyéb publikációk

 1. Kovács Eleonóra. Hunyadi Mátyás, a mecénás. – Scientia Denique, 1. évfolyam, 38-43. old. – https://scientiadenique.net/files/books/Scientia%20Denique_1_I.evf_1.kiadas.pdf

 2. Kovács Eleonóra. Közös múlt, fehér folt. – Együtt, 2012/1. – 82-86. old. –https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/egyutt-2012-1.pdf

 3. Kovács Eleonóra. Csökkenő növekedés. – Együtt, 2012/3., 78-82. old. – https://kmmi.org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/egyutt_2012_3.pdf

 4. Kovács Eleonóra. A Tábori Ujság hadi hírei 1914 októberében. – Nortia, 2014/1., 79-88. old.

 5. Kovács Eleonóra. Fogalmak és értelmezési lehetőségek egy katonai tábori újság kapcsán. – Tudományos Közlemények, 2015/1., 263-271. old.

 6. Kovács Eleonóra. Bús düledékeken. – Együtt, 2016/5., 98-101. old.

 7. Kovács Eleonóra. Hadifogságban. Naplórészlet. – Tudományos Közlemények, 2016/1., 172-177. old.

 8. Kovács Eleonóra Az egyén és a múlt kapcsolata. Gondolatok A mi háborúnk értelmezése kapcsán. Historia est magistra vitae. Az I. Lehoczky Tivadar Helytörténeti és Néprajztudományi Konferencia anyagai. Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 2017. – 107-112. old.

 9. Boros László, Kovács Eleonóra. Ukránok Lengyelország kötelékében (1918-1939). (recenzió). – Scientia Denique, Ungvár: Líra. – 2017. – 201-206. old. –https://www.scientiadenique.net/files/books/Scientia_Denique_9_VII.evf_1.kiadas_2017.pdf

 10. Kovács Eleonóra Hunyadi János származása. – Nortia. A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék diákjainak és fiatal kutatóinak kiadványa. Ungvár, 2018., 33-42. old.

 11. Kovács Eleonóra A Hunyadi család szerepe a diplomáciában. Diplomáciai kapcsolatok és háborúk Hunyadi János korában. – In: A Magyar diplomácia történelmi öröksége. – Ungvár–Budapest: 2019. –112-120 old.

 12. Kovács Eleonóra Fal és firka. Üzenetközvetítés Ungváron. – Budapest: Korrekt Nyomdaipari KFT. Tradíció, 2020/4., 6-15. old.

4. Oktatási-módszertani kiadványok

 1. Ókori és középkori kultúrtörténet. Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 94 (3) (076) – Ungvár, 2014. – 47 old

 2. Magyar kultúrtörténet. Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 930.85 (439) (076) – Ungvár, 2014. – 56 old.

 3. Európa és az amerikai kontinens történetírása az újkorban. Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 930.1 (4+7) 15/18 (076) – Ungvár, 2014. – 55 old.

 4. Historiográfia a legújabb korban. Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 930.1 (4+7) ”19” (076) – Ungvár, 2014. – 51 old.

 5. Historiográfia (I.). Történetírás az újkorban. (egyetemi jegyzet). – Ungvár, 2015. – 91 old.

 6. Historiográfia (II.). Történelemszemlélet a legújabb korban (egyetemi jegyzet). – Ungvár, 2016. – 95 old.

 7. A történelemtanítás módszertana (I.). – Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 94:372. 8 (076) – Ungvár, 2017. – old.

 8. A történelemtanítás módszertana (II.). Módszertani javaslatok és tantárgyi program. (Szak: „Történelem”). УДК 37. 016 + 94 (75.8) Ungvár, 2019. – 119 old.

 9. A nevelés és a pedagógia története az ókorban és a középkorban. (Szak: „Történelem”). УДК 37(3)(076) – Ungvár, 2021. – 100 old.

 10. Háborúk és katonai konfliktusok a XX. század második felében. (Szak: „Történelem”). УДК  94(100)”19″(076):355.01 – Ungvár, 2021. – 53 old.

 11. Fenntartható fejlődés. Módszertani javaslatok és tantárgyi program (Szak: „Országismeret”). УДК 94(100)”19/20″(076):316.32. – Ungvár, 2021. – 60 old.