Gecse Ferenc

a műszaki tudományok doktora, professzor,

az Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszékének főállású professzora

1951. július 7-én a Szőlősi járás (ma Beregszászi járás) Salánk községében született.

1968-ban ezüstérmes kitüntetéssel fejezte be a Szőlősi 3. Számú Középiskolát, s még ebben az évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Matematika Karának matematika szakára, melyet 1973-ban szintén kitűntetéssel végzett el.

1974-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Elméleti Kibernetika és Matematikai Logika Tanszékén működő tudományos továbbképzésére, aspirantúrájára, elméleti kibernetika szakirányban.

1981-ben A toleráns reláció a küszöbös logikában címmel megvédte kandidátusi disszertációját a Szovjetúnió Tudományos Akadémiájának Kiszámító Központjában (Moszkva), s nem sokkal később, még 1981-ben megkapta a fizika-matematika kandidátusi fokozatot.

1994. április 7-én megkapta a docensi címet.

2013-ban a Lembergi Műszaki Nemzeti Egyetemen „A digitális függvények analízise és a logikai sémák szintézise a neurobázisban” címmel megvédte doktori disszertációját, s ezt követően (még 2013-ban) megkapta a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot.

2018. május 16-án megkapta a professzori címet.

Munkásságát az egyetem elvégzése után a Kijevi VUM üzemben matematikus-mérnökként kezdte el.

1979-től az Ungvári Állami Egyetem Kibernetika és Alkalmazó Matematika Tanszéke Tudományos Kutatóintézetének tudományos munkatársi beosztású dolgozója, 1981-től pedig tudományos főmunkatársa 1988 őszéig.

1988. szeptember 1-től az UÁE Kibernetika és Alkalmazó Matematika Tanszékének adjunktusa, 1990. június 1-től pedig e tanszék docense.

2013. július 4-től a Kibernetika és Alkalmazó Matematika Tanszék professzora, 2013. december 16-tól pedig hét éven keresztül e tanszék tanszékvezetője, majd 2021 őszéig megbízott tanszékvezetője.

2008. szeptembetől az UNE Magyar Tannyelvű Humán – és Természettudományi Kara (ma Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) Fizika és Matematika Tanszékének másodállású docense, majd 2021. szeptember 1-től főállású professzora.

A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, valamint több ukrán tudományos szaktanács mellett tagja a Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanácsnak is.

Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon.

Több mint 109 tudományos és módszertani munka szerzője illetve társszerzője, melyek között található 2 monográfia, 7 segédtankönyv, 2 módszertani segédlet, 1 találmány, 24 publikáció a SCOPUS-ban, 40 cikk ukrajnai műszaki tudományú szakirodalmi folyóiratokban, 12 cikk ukrajnai fizikai-matematikai tudományú szakirodalmi folyóiratokban, valamint 45 cikk különböző nemzetközi vagy ukrajnai tudományos konferenciák kiadványaiban.

Új módszereket és kutatási területeket dolgozott ki a neuroinformatika területén, amelyek különböző területekre kiterjedő diszkrét függvények spektrális elemzésén alapulnak; a toleranciamátrixok módszerét, a logikai algebrai függvények egy neurális elem általi megvalósításának igazolására; logikai áramkörök szintézisét neurobázisokban tolerancia mátrixok nyelvén; többértékű neuroelemek spektrális szintézisét Galois mező felett; generalizált neuroelemek szintézisét közelítési módszerrel; általánosított neuroelemek iteratív szintézisének módszerét; diszkrét jelek és képek neurobázisban történő ábrázolásának módszerét; neuronszerű struktúrák szintézisének módszerét diszkrét jelek és képek felismerésére.

Nyelvismeretei: ukrán és magyar – anyanyelv, orosz – felsőfok, angol – tárgyalóképes, német – alapfok.

Tudományos érdeklődési köre: neurális hálózatokon alapuló adatelemzés, diszkrét jelek és képek spektrális elemzése és felismerése, diszkrét neurofunkciók algebrai tulajdonságai.

Oktatott tantárgyak: algebra, lineáris algebra, analitikus mértan, elementáris matematika, matematikai programozás, magiszteri munkák témavezetője.