Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete felvételt hirdet a 2022–2023-es tanévre az alábbi szakokon folyó baccalaureus (BsC, alap) és Magiszter (MsC, mester) képzésre:

 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem

Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete

felvételt hirdet a 2022–2023-es tanévre az alábbi szakokon folyó

baccalaureus (BsC, alap) és Magiszter (MsC, mester) képzésre:

1. Magyar nyelv és irodalom (BsC és MsC szintű nappali és levelező tagozatos képzés)

2. Magyar nyelv (mint idegen nyelv) + szakfordító (BsC szintű nappali tagozatos képzés)

3. Történelem (BsC és MsC szintű nappali és levelező tagozatos képzés)

4. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális stúdiumok (BsC szintű nappali tagozatos képzés ill. MsC szintű nappali és levelező tagozatos képzés)

5. Matematika és informatika (BsC és MsC szintű nappali és levelező tagozatos képzés)

6. Számítógép-tudomány (computer science) (BsC szintű nappali tagozatos képzés)

7. Fizika és informatika (BsC és MsC szintű nappali tagozatos képzés)

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen az oktatás Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által kiadott engedély alapján folyik, felvételi folyamatát pedig Felvételi Bizottság szervezi meg, melynek összetételét az UNE rektora aki egyben a Felvételi Bizottság elnöke is rendelettel hagyja jóvá. A FB elnöke biztosítja az ukrajnai jogszabályok betartását, ideértve a 2022. évre vonatkozó felvételi feltételeket, szabályokat, valamint a felvételi bizottság munkájának átláthatóságát. A felvétel az egyes képzési szintek minden szakán az engedélyezett
keretszámoknak megfelelően, versenyeztetési forma alapján történik, függetlenül a finanszírozási formáktól. Minden, a felvételivel kapcsolatos kérdésben az UNE Felvételi Bizottsága hoz döntést az ülésein. A Felvételi Bizottság döntései közzétételre kerülnek az UNE hivatalos honlapján, legkésőbb a megfelelő döntés meghozatalát követő napon.

A felvételi bizottság az egyetem főépületében (Ungvár, Universitetska/Egyetemi u. 14.) működik, munkarendje (közép-európai idő) az alábbi:

Időszak:

A hét napjai:

Óra:

Január 1. – július 24.

Augusztus 29. – december 31.

HÉTFŐ-PÉNTEK

08.00–16.00 óra

SZOMBAT–VASÁRNAP:

MUNKASZÜNETI NAP

Július 25. – augusztus 28.

HÉTFŐ–PÉNTEK:

08.00–16.00 óra

SZOMBAT–VASÁRNAP:

08.00–12.00

Július 18., augusztus 8., 23., szeptember 2., 7., 15., 24.

08.00 – 17.00

Szeptember 25.

08.00–12.00

A felsőfokú végzettség baccalaureus (BsC) alapképzésére jelentkezhetnek azok a személyek, akik középfokú végzettséggel (érettségivel) rendelkeznek, vagy akik már megszerezték az „ifjú szakember” (молодший спеціалист) végzettséget; azok a személyek pedig, akik baccalaureus (BsC), magiszteri (MsC) vagy specialista szintű képzésben szerzett oklevéllel már rendelkeznek, magiszteri képzésre nyerhetnek felvételt.

A keresztfelvétel adta lehetőség szabályainak megfelelően a felsőoktatás bármely szintjére végzettségüktől eltérő szakirányra is felvételt nyerhetnek azok a személyek, akik a felvételi kérelemben megjelölt képzési szinten, vagy attól magasabb képzési szinten szereztek már oklevelet.

Az UNE baccalaureus (BsC) képzési szintjére teljes középiskolai végzettség alapján, államilag finanszírozott helyre, versenyeztetési formájú felvételikor a jelentkezőnek legalább 125 versenyponttal kell rendelkeznie.

125 pontnál alacsonyabb versenypontszám esetén kizárólag költségtérítéses formában nyerhet felvételt a jelentkező.

A felsőoktatásban tanuló személyek egyidejűleg több felsőoktatási intézményben is
szerezhetnek felsőfokú végzettséget, oly módon, hogy egy képzési szinten csak egy oklevelet
szerezhetnek államilag finanszírozott képzésben.

Államilag finanszírozott képzésen egyidejűleg egy nappali tagozatos szakon tanulhat a hallgató.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemre kizárólag elektronikus úton lehet felvételire jelentkezni!

Az alapképzés (BA/BSc képzés) és a mesterképzés (MA/MSc képzés) nappali és levelező tagozatára is egyaránt a kérelmek kizárólaghttp://ez.osvitavsim.org.ua honlapon nyújthatóak be (szertifikátok vagy multiteszt és/vagy motivációs levél alapján felvételiznek).

Idén baccalaureus (BsC) alapképzésére a 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokkal vagy azok bármely kombinációjával, illetve a 2022-ben teljesített multidiszciplináris teszt eredményeivel és/vagy motivációs levéllel lehet felvételizni.

A 2022. évi felvételi egyik fontos újítása, hogy a baccalaureus (BsC) alapképzésére való felvételinél a 2022-ben érettségizettek esetében nem veszik figyelembe az érettségi bizonyítvány mellékletében lévő tantárgyak érdemjegyeinek az átlagát.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsának (Szenátusa) döntése értelmében az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe — 2019-ben, 2020-ban vagy 2021-ben szerzett szertifikátokkal vagy 2022-ben leadott multidiszciplináris teszt eredményeivel az 1. évfolyam történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakaira felvételiző diákok, a multidiszciplináris tesztjük ukrán nyelv eredményét helyettesíthetik az egyetemen magyar nyelvből — augusztus 9–16. között — tett egyéni szóbeli beszélgetés eredményének és az adott szertifikátjuk vagy multidiszciplináris tesztjük ukrán nyelv eredményének az átlagával is (a felvételi szabályzat 7.4. alpontja alapján).

A jelentkezők legfeljebb 5 felvételi kérvényt nyújthatnak be államilag finanszírozott képzésre, míg költségtérítésesre 20-at.