Az anyanyelv nemzetközi világnapja 2024. február 21. Színhely: Ungvári Nemzeti Egyetem, Hungarológiai Központ

 

A földön 6-7000 nyelvet beszélnek, ezeknek körülbelül a fele veszélyben van! A veszélyeztetett nyelvek közül havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelv hal ki. Az UNESCO nemzetközi szervezete ezért tartotta feladatának, hogy ráirányítva a világ figyelmét erre a jelenségre 1999-ben február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánítsa.A Föld nyelvi sokszínűségét és hihetetlen gazdagságát, illetve anyanyelvünk szépségét és fontosságát méltatva ez alkalomból szerveztük meg rendezvényünket, amelyen az Ungvári Dayka Gábor Líceum diákjai és tanárai vettek részt.

Berta Eleonóra, az Intézet igazgatója hangsúlyozta, hogy napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír anyanyelvünk megőrzése. Kodály Zoltán szavait idézte, aki szerint „semmi sem jellemző annyira a magyar nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük…. ”

Béres Erzsébet, a Hungarológiai Központ munkatársa előadásában Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító Ábécé a nyelvről és a lélekről című írásából idézett: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.”

Nemes Nagy Ágnes Szőke bikkfák című könyvének lényegre látó gondolatait ismertette Jaczkovics Marianna tudományos munkatárs. A nevezett mű Bessenyei, Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és társaik, a magyar szellemi élet újrateremtőinek neveit említi nagy tisztelettel, akik nélkül ma nem volna magyar irodalom, nem volna szó, nyelv, mai magyar beszéd sem.

Az elhangzott előadásokat követően az iskolások verseket szavaltak az anyanyelvről és megtekintették a Központ ebből az alkalomból szervezett könyvkiállítását.