GYÖRKE MAGDOLNA

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a filológiai tudományok kandidátusa.
Az ungvári járási Tiszaágteleken született 1955. január 27-én földműves családban. 1972-ben érettségizett a Nagydobronyi Középiskolában. 1972–1977 között az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának hallgatója, 1977-ben kapott filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet.
1977-től az ungvári egyetem magyar tanszékének laboránsa, óraadó tanára, 1988-tól a tanszék adjunktusa. Közben magyar nyelvet és irodalmat tanított az ungvári járási Kisgejőci Középiskolában (1992–2000).
1978–1982 között levelező tagozatos aspiráns. Kandidátusi értekezését 2002-ben védte meg az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Szaktanácsa előtt Az öltözködés szakszókincse a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban címmel (tudományos vezetője Lizanec Péter professzor). A docensi címet 2006-ban kapta meg.
Rendszeresen részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos konferenciák munkájában: nemzetközi finnugor kongresszus (Sziktivkár, 1985; Debrecen, 1990), nemzetközi kétnyelvűségi konferencia a Kárpát-medencében (Budapest, 1991), V. nemzetközi hungarológiai szimpózium (Ungvár, 2001), nemzetközi hungarológiai konferencia (Ungvár, 2006), XV. nemzetközi tudományos konferencia (Ungvár, 2008), nemzetközi tudományos konferencia (Ukrán–magyar együttélés és kulturális kapcsolatok, Miskolc, 2014), 6. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, 2015), Magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen, nemzetközi tudományos konferencia (Pécs, 2016), nemzetközi tudományos konferencia (Ungvár, 2018.).
Részt vett az Európai nyelvatlasz I. kötetének (1989) és az Összkárpáti nyelvatlasz VI. kötetének (2001) munkálataiban.
Rendszeresen részt vesz a kárpátaljai ösztöndíjpályázatok szakértői bizottságának munkájában, valamint zsűritagként a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia és a Fiatal Kárpátaljai Kutatók Konferenciája munkájában.
2003-tól a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak (KMTT), 2008-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, 2014-től a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének, 2015-től a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak (KMAT) a tagja. A Закарпатські філологічні студії című tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
Kutatási területe: magyar nyelvjárások, lexikológia, anyanyelvi tantárgypedagógia. Publikációinak száma 58: tudományos cikkek, oktatási-módszertani kiadványok.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. Основные стадии освоения венгерских заимствований украинскими говорами Закарпатья (Співавтори: Лизанець П.М., Горват К.І.) // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязах с языками и литературами народов СССР: Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания финно-угроведов. – Ужгород, 1977. – С. 93–95.
2. Славянизмы, связанные с названием одежды в венгерских говорах Ужгородского района Закарпатской области УССР: Тезисы докладов ХVІ Всесоюзной конференции финно-угроведов. – Сыктывкар, 1979. – С. 101.
3. A finnugorok öltözködéséről /Співавтор Зикань І.В.// Kalendárium, 1981. – Uzshorod: Kárpáti Kiadó, 1980. – 144. o.
4. Іншомовні запозичення назв одягу в угорських говорах Ужгородського району Закарпатської області УРСР // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів Закарпатської області. – Ужгород, 1980. – С. 51.
5. Családnevekből…ruhanevek // Kalendárium. – Uzshorod: Kárpáti Kiadó. 1981. – 29. o.
6. Славянизмы в названиях женской одежды в венгерских говорах Закарпатья // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: Тези доповідей. – Ужгород, 1982. – С.126.
7. Принципы картографирования названий одежды в венгерских говорах Закарпатья // Материалы Всесоюзного совещания по вопросам диалектологии и истории языка. – М., 1984. – С. 144–145.
8. Лексические синонимы в названиях одежды в венгерских говорах Закарпатской области УССР // VІ Международный конгресс финно-угроведов. – Сыктывкар, 1985. – С.137.
9. Названия одежды как источник исследования материальной и духовной культуры венгерского населения Закарпатья // Матеріали доповідей науково-практичної конференції. – Ужгород, 1985. – С.101–103.
10. Названия одежды, образованные от собственных имен в венгерских говорах Закарпатской области УССР // ХVІІ Всесоюзная финно-угорская конф. І. – Устинов, 1987. – С. 72–73.
11. Az öltözködés megnevezései a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (szerkezeti elemzés) // Матеріали VІІ Міжнародного конгресу фінно-угрознавців. – Debrecen, 1990. – С. 257–260.
12. A kárpátaljai magyar szaknyelvek // Kétnyelvűség a Kárpát-medencében I. – Budapest, 1991. – 70–71. o.
13. Словообразовательная структура названий одежды в венгерских говорах Закарпатськой области // Acta Hungarica, I. – Ungvár, 1992. – 21–22. o.
14. Назви одягу в угорських говорах Закарпаття. – Ужгород: Вид-во “Два кольори”, 2002. – 44 с.
15. Назва одягу в угорських говорах Закарпаття: автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.02.09. – Ужгород: ТОВ «Колорпрінт», 2002. – 20 с.
16. Tulajdonnévi eredetű ruhanevek (öltözéknevek) // Acta Hungarica, X–XI. – Ungvár, 2003. – 45–47. o.
17. Особливості назв одягу в угорських говорах Закарпаття // Acta Hungarica, X–XI. – Ungvár, 2003. – С. 48–51.
18. Слов’янські запозичення назв одягу в угорських говорах Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія, №8. – Ужгород, 2003. – С. 31–33.
19. Німецькі запозичення назв одягу в угорських говорах Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія, №10. – Ужгород, 2004. – С. 31–36.
20. Назви одягу в угорських говорах Закарпаття з огляду їх походження та творення (Власне угорські слова) // Acta Hungarica, XІI. – Ungvár, 2004. – С. 20–23.
21. Добрий внесок в українську та угорську лексикографію (Рецензія на Угорсько-український словник за ред. Лизанця П.М.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія, № 11. – Ужгород, 2005. – С. 189–190.
22. Українсько-угорський словник. За редакцією Петра Лизанця. – Ужгород: „ІВА”, 2005. – С. 729–798.
23. Személynevek a névcsúfolókban // A VI. nemzetközi hungarológiai kongresszus. Az előadások összefoglalói. – Debrecen, 2006 (aug. 22-26). – 109–110. o.
24. Öltözéknevek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban // Kárpátika (Cikk- és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből). – Ungvár, 2007. – 20–23. o.
25. A szótagzáró l kiesése az Ungvári járás magyar nyelvjárásaiban. // Kárpátika. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből). – Ungvár, 2008. – 38–43. o.
26. Öltözködési tájszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban // Acta Hungarica, XVІII. – Ungvár, 2008. – 90–92. o.
27. Az irodalmi házi feladatok főbb típusairól // Kárpátika. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből). – Ungvár, 2009. – 6–9. o.
28. Új szótár a lexikográfiában // Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – Ужгород: ВАТ „Патент”, 2010. – С. 208–213.
29. Явище синонімії у системі назв одягу угорських говорів Закарпаття // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції: Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи. – Ужгород, 2013. – С. 198–205.
30. Archaikus elemek az öltözködés szakszókincsében // Acta Hungarica, XXI. – Ungvár, 2014. – 41–44. o.
31. Українські та російські лексичні елементи у мовленні угорського населення Закарпаття // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи. – Ужгород, 2014. – С. 496–499.
32. Öltözködéssel kapcsolatos frazémák az ungvári járás magyar nyelvjárásaiban. / Фраземи, пов’язані з одягом в угорських говорах Ужгородського району // Tudományos Közlemények. – Ungvár, 2015. – C. 64–69.
33. Újabb szláv átvételek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Тези доповідей // 6. Dialektológiai Szimpozion. – Szombathely, 2015. – 28. o.
34. Назви одягу в угорських говорах Закарпаття за структурою та творенням // V Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: виклики сучасності. – Ужгород, 2015. – С. 485–488.
35. Újabb szláv átvételek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Новіші слов’янські запозичення в угорських говорах Закарпаття) // 6. Dialektológiai Szimpozion. – Szombathely–Nyitra, 2016. – 365–373. o.
36. Orosz lexikai elemek A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótárában (Російські лексичні елементи у «Словнику угорських говорів Закарпаття») // VI Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: видатні дослідники. – Ужгород, 2016. – С. 75–80.
37. A viselet szemiotikájáról (Про семіотику одягу) // Tudományos Közlemények. – Ungvár, 2016/1. – 48–53. o.
38. Orosz átvételek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban. A Magyar–szláv kapcsolatok: múlt és jelen témájú nemzetközi konferencia tanulmánykötete. – Pécs, 2017. – 73–80. o.
39. A vallásos hitvilág szavai a frazémákban az ungvári járási Kisgejőcön és Tiszaágteleken // Acta Hungarica, 2018, XXIII. évf. – Ungvár, 86–94. o.
40. Töltelékszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban // Tudományos Közlemények. – Ungvár, 2018 (2017) (у друці).
41. A személynevek típusai az ungvári járási névcsúfolókban (Társszerző: Ladányi Krisztina) // Tudományos Közlemények. – Ungvár, 2018 (2018) (у друці).

Oktatási-módszertani kiadványok

42. Az összetett mondatok / Сучасна угорська мова. Синтаксис. Складні речення. / Методичні розробки для студентів ІV–V курсу угорського відділення філологічного факультету. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2005. – 32 с.
43. A többszörösen összetett mondatok / Сучасна угорська мова. Синтаксис. Ускладненні речення./ Методичні розробки для студентів ІV–V курсу угорського відділення філологічного факультету. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2005. – 32 с.
44. A mai magyar nyelv morfológiája / Морфологічний аналіз, І. / (Співавтор: Борбель Е.О.) Методичний посібник для студентів другого курсу угорського відділення філологічного факультету. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2005. – 32 с.
45. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська мова. (Співавтор: Горват К.І.) Навчально-методичне видання. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2005. – 180 с.
46. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська література. (Співавтор: Горват К.І.). – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2005. – 184 с.
47. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська мова. (Співавтор: Горват К.І.) Навчально-методичне видання. – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2006. – 248 с.
48. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська література. (Співавтор: Горват К.І.). – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2006. – 224 с.
49. A mai magyar nyelv morfológiája / Морфологічний аналіз, ІІ. Відмінювання / (Співавтор: Борбель Е.О.) Методичний посібник для студентів другого курсу угорського відділення філологічного факультету. – Ужгород: Видавництво: ПП Папп В.В., 2006. – 32 с.
50. A szóalkotás módjai: a szóösszetétel / Способи словотворення: словоскладання/ (Співавтор: Ладані К. Ю.) Методичні розробки для студентів ІІ-го курсу угорського відділення філологічного факультету. 2007. – 20 с.
51. Математичні терміни та вирази в алфавітному порядку / Українсько-угорський словник для абітурієнтів / (Співавтор: Федак В.В). – Ужгород, 2007. – 15 с.
52. Програма державного іспиту з сучасної угорської мови на здобуття освітньо-квалифікаційно рівня „бакалавр”. – Ужгород, 2008. – 19 с.
53. Сучасна угорська мова. Синтаксис. Навчально-методичний посібник для студентів 4-го курсу. – Ужгород, 2011. – 40 с.
54. A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés /Способи словотворення/ (Співавтор: Бейреш Е.З.). – 2012. – 28 с.
55. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська мова. Угорська література. (Співавтор: Горват К.І.) Навчально-методичне видання. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2012. – 138 с.
56. Az egyszerű mondatok (elmélet és gyakorlat) /Прості речення (Теорія і практика)/ (співавтор: Бейреш Е.З.). – Ужгород, 2015. – 55 с.
57. Mondattani gyakorlatok, táblázatok (Összetett mondatok) / Синтаксичні вправи, таблиці (Складні речення). – Ужгород, 2016. – 56 с.
58. Конкурсні тестові завдання для вступників: Угорська мова. (Співавтор: Горват К.І.) Навчально-методичне видання. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – 246 с.

Lektorálás

59. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Словник угорських говорів Закарпаття). I–II. Főszerkesztő: Lizanec Péter. – Ungvár: Kárpáti Kiadó, 2013. (I. kötet – 524 o.; II. kötet – 434 o.)
60. VI. Dialektológiai Szimpozion előadásai. – Szombathely–Nyitra, 2016. – 657. o.

Szerkesztés
1. Tudományos Közlemények. – Ungvár – 2015–2019. – szerkesztőbizottsági tag
2. Закарпатські філологічні студії – Ungvár – 2017–2019. – szerkesztőbizottsági tag

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon,
szimpóziumokon való részvétel

1. Nemzetközi finnugor kongresszus. – Sziktivkár, 1985.
2. Nemzetközi finnugor kongresszus. – Debrecen, 1990.
3. Nemzetközi kétnyelvűségi konferencia a Kárpát-medencében. – Budapest, 1991.
4. Міжнародна наукова конференція на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця – Ужгород, 2000 року.
5. V. Nemzetközi hungarológiai szimpózium. – Ungvár, 2001.
6. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Міжнородний конгрес гунгарології) – Debrecen, 2006 року — тема доповіді: Köszönési formák a kárpátaljai magyar és ukrán köznyelvben.
7. Nemzetközi hungarológiai konferencia. – Ungvár, 2006.
8. Міжнародна наукова конференція з фінно-угрознавства, присвячена творчості Арво Валтона.
9. XV. Nemzetközi tudományos konferencia. – Ungvár, 2008.
10. III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню словʼянської культури та писемності. – Ужгород, 2013.
11. Міжнародна наукова конференція на тему: «Ювілейні гунгарологічні читання: Гунгаристика в УжНУ» –Ужгород, 27–29 вересня 2013 року.
12. IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню словʼянської культури та писемності. – Ужгород, 2014.
13. Nemzetközi tudományos konferencia: Ukrán–magyar együttélés és kulturális kapcsolatok. – Miskolc, 2014.
14. V Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи. – Ужгород, 2015.
15. 6. Dialektológiai Szimpozion. – Szombathely, 2015.
16. VI Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: видатні дослідники. – Ужгород, 2016.
17. Nemzetközi tudományos konferencia: Szláv–magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő. – Pécs, 2016.
18. VII Міжнародна науково-практична конференція: Слов’янський світ: архівні джерела. – Ужгород, 2017.
19. Évzáró tudományos konferenciák. – Ungvár, 1977–2017. У підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу УжНУ від 1977–2018 року.
20. Tudományos konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából. – Beregszász, 2017. június 14.
21. Az UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi tudományos konferencia – Ungvár, 2018. január 12–14.

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

 • Mai magyar nyelv (szintagmatan, egyszerű mondatok) – nappali tagozat, 3. évfolyam.
 • Mai magyar nyelv (összetett és többszörösen összetett mondatok) – nappali tagozat, 4. évfolyam; levelező tagozat, 5. évfolyam.
 • A magyar irodalom tanításának módszertana – nappali tagozat, 4. évfolyam; levelező tagozat, 4. évfolyam.
 • A magyar nyelv tanításának módszertana – nappali tagozat, 4. évfolyam.
 • A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana a felsőoktatási intézményekben – levelező tagozat, 6. évfolyam.
 • Általános nyelvészet – nappali tagozat, 5. évfolyam; levelező tagozat, 6. évfolyam.

Szakkollégiumok
Komplex nyelvtani elemzés – nappali tagozat, 4. évfolyam; levelező tagozat, 5. évfolyam.
Az iskolai tankönyvek elemzése – nappali tagozat, 4. évfolyam.
A szépirodalmi művek nyelvi elemzése – nappali tagozat, 4. évfolyam.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

A tanári munkával szoros kapcsolatban van a közéleti tevékenység.
Zsűritagként részt vett a járási és területi szintű vetélkedőn, konferencián:
Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (Beregszász).
Fiatal Kárpátaljai Kutatók Konferenciája (Beregszász).
Területi és országos tantárgyi vetélkedő magyar nyelvből és irodalomból (Ungvár).
Himnusz-mondó verseny (Ungvár).
Járási és területi Kazinczy-kiejtési verseny (Nagydobrony).
Járási és területi szavalóverseny.

Tagja:

 • a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaságnak (KMTT, 2003-tól);
 • a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének (2008-tól);
 • a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja (2014-től).
 • a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak (KMAT, 2015-től).
 • Felkészíti a magyar szakos hallgatókat a különböző tudományos konferenciákra.
 • Rendszeresen ír szakvéleményt módszertani kiadványokra, tankönyvekre, illetve a különböző pályázatokra benyújtott tudományos-módszertani munkákat is recenzálja.
 • Részt vesz a fiatal kárpátaljai kutatók, diákok, PhD-hallgatók, aspiránsok tudományos munkájával kapcsolatos szakértői bizottságok munkájában.