CSUKA EMŐKE

1978. november 21-én született Ungváron.
Iskolai tanulmányait az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskolában kezdte, itt is érettségizett 1995-ben.
Az 19952000-es években az Ungvári Állami (ma Nemzeti) Egyetem magyar tagozatán tanult. Itt kapott kitüntetéses magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet és magiszteri fokozatot.
20032006 között az ELTE BTK Legújabb kori magyar irodalom program ösztöndíjas PhD-hallgatója.2007-ben felvételt nyert az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának másoddiplomás logopédia szakára. Ezt a képzést, egy év megszakítással 2010-ben fejezte be. 20162017 között az Ungvári Nemzeti Egyetemen magyar történelem szakon keresztképzéses tanulmányokat folytatott, specialista diplomát szerzett.
2000 őszétől az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének oktatója, 2016-tól a tanszék főelőadója.
Kutatási területei: Nagy László költészete, a kárpátaljai magyar irodalom, a kárpátaljai magyar népköltészet.
Részt vett nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon, amelyeket az egyetemünk, vagy az Ungvári Hungarológiai Központ rendezett meg.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

I. Publikációs jegyzék
Tudományos cikkek

1. Archaikus motívumok és elemek Nagy László költészetében. IN: Ювелірний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця.–Ужгород–2000. С. 556–560.
2. Значення образів зими та снігу в ліриці Ласло Нодя. IN: Науковий вісник. Серія: Філологія, №6. Ужгород–2002. С. 126–129.
3. Проблематика історико-документальних романів “Кого любить, того і карає” та “Зустрінуться в неосяжності” Ласло Балли. IN: Науковий вісник. Серія: Філологія, №8. Ужгород–2003. С. 112–114.
4. A nőalakok problémája Balla László Azt bünteti, kit szeret c. regényében. IN: Acta Hungarica X-XI. évf., 1999-2000, Ungvár, 2003, ст. 182-187.
5. Balla László A végtelenben találkoznak c. regényfolyam címadásának jelképiségéről. IN: Acta Hungarica XII. évf., 2001, Ungvár, 2004, С. 119-123.
6. Проблема часу у романі «Зустрінуться в неосяжності» Ласло Балли. IN: Науковий вісник. Серія: Філологія, №10. Ужгород–2004. С. 90–92.
7. Образ коня в ліриці Ласлова Нодя. IN: Науковий вісник. Серія: Філологія, №13. Ужгород–2006. С. 93–96.
8. Madár-motívumok Nagy László költészetében. IN: Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. Ужгород–2015. С. 50-57.
9. Folklór-hatás Nagy László korai költészetében. IN: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород–2015. С. 497-502.
10. A bujdosó szerep Nagy László költészetében. IN: Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. Ужгород–2016. C. 20-23.
11. A bolgár népköltészet hatása Nagy László alkotásaira (a kritika tükrében). IN: Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen. ‒ Pécs, ‒ 2016. С. 55-62.
12. A kárpátontúli magyar lakosság népballadái c. (Lizanec Péter szerkesztésében megjelent) gyűjtemény műfaji sajátosságai. IN: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Слов’янський світ: видатні дослідники» – Ужгород, 2016 – (2017). С. 81–87.
13. A téli természeti jelenségek Nagy László költészetében. IN: Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. Ужгород–2017.
14. A Három arany nyílvessző c. (Lizanec Péter szerkesztésében megjelent) népmesegyűjtemény bányászmondáinak sajátosságai. IN: Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. Ужгород–2018.
15. A Három arany nyílvessző c. (Lizanec Péter szerkesztésében megjelent) népmesegyűjtemény valódi meséinek tematikai elemzése. IN: Acta Hungarica XXIII. évf., 2018, Ungvár, 2018, С. 284–291.

Oktatási-módszertani kiadványok

16. Від мовної свідомості до розуміння прочитаного тексту. Навчально-методичний посібник для студентів IV-го курсу угорського відділення Гуманітарно-природничого факультету (з угорською мовою навчання). Ужгород–2015. – 52. с.

II. Tudományos kongresszusokon, konferenciákon,
szimpóziumokon való részvétel

1. Конференція на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. Ужгород. – 2000. Тема доповіді: Архаїчні мотиви та їхні елементи у поезії Ласло Нодя. Az előadás témája: Archaikus motívumok és elemek Nagy László költészetében.
2. 55 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2001. Тема доповіді: Естетична функція зими та снігу в поезіях Надя Ласло.
3. П’ятий Міжнародний симпозіум на тему: «Українська гунгарологія: стан, завдання, проблеми» (2001). Тема доповіді: Проблематика жіночих персонажів у романі Ласло Балли “Кого любить, того і карає”.
4. 56 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2002. Тема доповіді: Творчість Ласлова Балли у 1990-их роках.
5. Ювелійна міжнародна конференція, присвячена 15-річчю Центру гунгарології. Ужгород, 2002. Тема доповіді: Проблематика історико-документальних романів “Кого любить, того і карає” та “Зустрінуться в неосяжності” Ласло Балли.
6. 57 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2003. Тема доповіді: Художній аналіз роману Ласло Балли «Перукарня до сліпого».
7. Міжнародна наукова конференція на тему: «Взаємодія мов та літератур у полі етнічному соціумі». Ужгород – 2003. Тема доповіді: Проблема часу у романі «Зустрінуться в неосяжності» Ласло Балли.
8. 58 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2004. Тема доповіді: Символика назви роману Ласло Балли «Зустрінуться в неосяжності».
9. 60 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2006. Тема доповіді: Роль мотиву коня у світобаченні Ласлова Нодя.
10. Міжнародна наукова конференція на тему: «Стан і перспективи розвитку гунгарології в Ужгородському національному університеті». Ужгород – 2006. Тема доповіді: Літературне життя в Угорщині після 1948 року.
11. 67 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2013. Тема доповіді: Теорія і дослідження особливостей мови дітей.
12. 68 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2014. Тема доповіді: Зимові образи у поезії Ласло Нодя.
13. 69 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2015. Тема доповіді:Символи птахів у ліриці Ласло Нодя.
14. V міжнародна науково-практична конференція, присвячена дню словянської культури та писемності. Ужгород – 2015. Тема доповіді: Вплив фольклору у ранній творчості Ласло Нодя.
15. 70 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2016. Téma: A bujdosó szerep Nagy László költészetében.
16. VІ міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: видатні дослідники» – Ужгород, 2016. Téma: A kárpátontúli magyar lakosság népballadái c. (Lizanec Péter szerkesztésében megjelent) gyűjtemény műfaji sajátosságai.
17. Magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen. Pécs, ‒ 2016. Téma: A bolgár népköltészet hatása Nagy László költészetére (a kritika tükrében)
18. 71 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2017. Téma: A téli természeti jelenségek Nagy László költészetében.
19. VІI міжнародна науково-практична конференція «Слов’янський світ: архівні джерела» – Ужгород, 2017. Téma: Vörösmarty Mihály költészetének értékelése a 19. századi kritikában.
20. Az UNE Hungarológiai Központja 30. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia „Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a globalizáció korában”. Ungvár – 2018. Téma: A Három arany nyílvessző c. (Lizanec Péter szerkesztésében megjelent) népmesegyűjtemény valódi meséinek tematikai elemzése.
21. 72 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу Ужгородського державного університету. Ужгород – 2018. Téma: A Három arany nyílvessző c. (Lizanec Péter szerkesztésében
22. megjelent) népmesegyűjtemény bányászmondáinak sajátosságai.

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

Tantárgyak

  • Bevezetés az irodalomtudományba – nappali és levelező tagozat, 1. évfolyam.
  • Irodalomelmélet és irodalomesztétika – nappali és levelező tagozat, 1. magiszteri évfolyam.
  • A magyar irodalom a reformkortól napjainkig – 5 alaptantárgy a nappali és a levelező évfolyamon.
  • A világirodalom a XIX. és a XX-XXI. században – 2 alaptantárgy a nappali és a levelező évfolyamon.
  • Szakkollégiumok
  • Kisebbségi magyar irodalom – nappali és levelező tagozat, 4. évfolyam.

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

  • Az évenként megrendezésre kerülő balladamondó-verseny szervezője.
  • Az Anyanyelvi játékok–játékos anyanyelv című verseny kárpátaljai fordulóinak egyik szervezője.