Traski Natália

Traski Natália,

a fizika és matematika tudományok kandidátusa, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének docense

1990. március 13-án született Ókemencén.

Tanulmányait 1996-ban kezdte szülőfalujában, az Ókemenci Középiskolában, amelyet 2007-ben aranyéremmel fejezett be. Ugyanebben az évben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematika Karának matematika szakára. 2012-ben, a vörös diploma megszerzése után sikeres felvételt nyert a Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem Mechanika és Matematikai Karának aspirantúrájába. A PhD-képzést 2015 őszén fejezte be és sikeresen megvédte disszertációját, amelynek címe: Sztochasztikus mezők modellezése. Ezután a Valószínűségelmélet és Matematikai Analízis Tanszék oktatójaként dolgozott.

2018 szeptemberétől az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszékének docense.

Tudományos érdeklődési köre: Gauss-féle sztochasztikus mezők, modellezés, modellek pontossága és megbízhatósága, Gauss-féle stacionárius folyamatok.

Nyelvismeret: ukrán – anyanyelv, angol és orosz – középfok, magyar – alapfok.

Kutatási téma: Sztochasztikus mezők modellezése.

A kutatás terület lefedi a sztochasztikus mezők és folyamatok modellezését. Ez a disszertációban elkezdett kutatás folytatása. A kutatás fő célja: felépíteni egy (minden konkrét esetben) olyan modellt, ami megadott pontossággal és megbízhatósági szinttel megközelíti a sztochasztikus folyamatot vagy mezőt némely metrikus térben. Ezen kívül olyan modellezési módszerek kidolgozása is beletartozik a kutatás területébe, amelyeknek a segítségével olyan modelleket lehet felépíteni, amik nem csak megadott pontossággal és megbízhatósági szinttel közelítik meg a nem stacionárius Gauss-féle sztochasztikus folyamatokat, a homogén és izotróp Gauss-féle sztochasztikus mezőket, a Gauss-féle sztochasztikus mezőket, hanem ezeknek a modelleknek kovariáns függvénye egybeesik a sztochasztikus folyamatok vagy mezők kovariánsával.

Publikációi:

 1. Kozachenko YU. V. The accuracy of modeling of Gaussian stochastic process in some Orlicz spaces / YU. V. Kozachenko , A. M. Tegza, N. V. Troshki // Statistics, Optimization & Information Computing8(1), 2020.p. 127-135.

 2. Трошкі, В. Б. Оцінки кореляційної функції гауссового стаціонарного процесу, коли відомі його значення у скінченній множині точок / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі, П. П. Товт // Науковий вісник Ужгородського університету : серія Математика і Інформатика. – Ужгород : Говерла, 2020. – Вип. 1 (36). – С. 30–40.

 3. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Komplex analízis. – AUTDOR-SHARK, Ungvar. 2019. – p. 89.

 4. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Informatika 1. – AUTDOR SHARK, Ungvar. 2019. – p. 99.

 5. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Informatika 2. – AUTDORSHARK, Ungvar. 2019. – p. 96.

 6. Troshki N. V. Accuracy and reliability of a model of an isotropic and homogeneous Gaussian random field in the space C(T) / N. V. Troshki // Theor. Probability and Math. Statist. No. 97, 2018. – p. 188–195.

 7. Troshki N. V. Upper bounds for supremums of the norms of the deviation between a homogeneous isotropic random field and its model / N. V. Troshki // Theor. Probability and Math. Statist. No. 94, 2017. – p. 159–184.

 8. Traski V. B., Traski N. V., Turóci J. M., Simon A. V. Pénzügyi elemzés alapjai (Szak: “Matematika”). – AUTDORSHARK, Ungvar. 2017. – p. 41.

 9. Kozachenko Yu. V., Hudyvok T. V., Troshki V. B., Troshki N. V. Estimation of covariance functions of Gaussian stochastic fields and their simulation: Monograph – Uzhhorod: – AUTDOR-Shark, – 2017. – p. 232.

 10. Kozachenko Yu. V. Accuracy and reliability of a model of Gaussian random process in C(T) space / Kozachenko Yu. V., Troshki N. V. // International Journal of Statistics and Management System Vol. 10. № 1-2. 2015.

 11. Трошкі Н.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі / Н. В. Трошкі // Теорія ймовір. та матем. статист. Т. 90, 2014

 12. Трошкі Н.В. Побудова моделей деяких дробових випадкових процесів / Н. В. Трошкі // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія матем. і інформ. Вип. 25. – №2, 2014

 13. Трошкі Н.В. Побудова моделей гауссових випадкових полів з заданою надійністю та точністю в / Н. В. Трошкі // Прикладна статистика. Актуарна та фiнансова математика. №1-2. 2013.

 14. Troshki N. V. Construction models of Gaussian random processes with a given accuracy and reliability in / N. V. Troshki // Journal of Classical Analysis. Vol. 3, №2. 2013.

 15. Тегза А. М. Точнiсть та надiйнiсть моделi гауссового однорiдного iзотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторi / А. М. Тегза, Н. В. Трошкі // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Сер. матем. i iнформ. Вип. 22, №2. 2011.

 16. Козаченко Ю.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля у просторі з обмеженим спектром / Ю.В. Козаченко, А.М. Тегза, Н.В. Федорянич // П’ятнадцята всеукраїнська (десята міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики. 5-6 квітня 2012. Тези доповідей. – Л.: ЛНУ, 2012. – С.187-188.

 17. Трошкі Н.В. Побудова моделей гауссових випадкових процесів з заданою надійністю та точністю в просторі / Н.В. Трошкі // Shevchenkivska vesna 2013. Proceedings of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists. March 18-22, 2013. – Кyiv: Logos, 2013. – pp.133-135.

 18. Федорянич Н.В. Про точність та надійність моделей гауссових випадкових процесів у просторі / Н.В. Федорянич // Одинадцята відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук. 13-14 червня 2013. Збірник матеріалів конференції. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – с.50-51.

 19. Козаченко Ю.В. Побудова моделі гауссового випадкового процесу із заданою точністю та надійністю в просторі / Ю.В. Козаченко, Н.В. Трошкі // Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”. 24 лютого – 2 березня 2014. Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – с. 35-37.

 20. Трошкі Н.В. Побудова моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля із заданою точністю та надійністю в просторі / Н.В. Трошкі // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. 15-17 травня 2014. Матеріали конференції т. 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с. 129-130.

 21. Трошкі Н.В. Знаходження точності та надійності моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у / Н.В. Трошкі // VII Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. 29 вересня – 4 жовтня 2014. Праці школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2014. – с. 254-255.

 22. Трошкі Н.В. Побудова моделі деяких дробових випадкових процесів, що наближають їх із заданою точністю та надійністю в просторі / Н.В. Трошкі // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”. 25-26 грудня 2014. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – с.115-118.

 23. Troshki N.V. Construction model of Gaussian homogeneous and isotropic stochastic field / N.V. Troshki / International conference “Probability, reliability and stochastic optimization”. 7-10 april 2015. Conference materials. – K.: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. – pp. 84.

 24. Н. В. Трошкі Дослідження точності та надійності моделі однорідного та ізотропного випадкового поля в просторі С(Т) / Н. В. Трошкі // Тези доповідей міжнародної наукової конференції MOKNTK 2016.04.21.-2016.04.23. Берегово, 43с.

 25. Трошкі В. Б. Моделювання гауссового випадкового процесу та перевірка гіпотези про вигляд його коваріаційної функції / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». – Івано-Франківськ. — 2018.– С. 37.

 26. Tegza А. М. Simulation of Gaussian Stochastic Processes with Given Reliability and Accuracy in Some Orlicz Spaces / А. М. Tegza, N.V. Troshki // Conference Materials: International ConferenceModern Stochastics: Theory and Applications. IV” . Kyiv. 2018.