Tegza Antónia

Tegza Antónia,

docens, a fizikai és matematikai tudományok kandidátusa (PhD),

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének docense

Tegza Antónia 1976. március 9-én született a Munkácsi járás Beregszenmiklós (Csinagyijevó) községében.

1993-ban érettségizett a Munkácsi 2. Számú Középiskolában.

1999-ben, az Ungvári Állami Egyetem Matematika Karán folytatott tanulmányait befejezve, matematika szakos tanári diplomát szerzett.

2000 és 2003 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematika Karán működő doktori iskola doktorandusz hallgatója.

Kandidátusi disszertációját 2003. december 22-én védte meg a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemen, melyben a Gauss-féle stacionárius véletlenszerű folyamatok modellezésének pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó becsléseket vizsgálta.

2000 szeptemberében az UÁE Matematika Kara Matematikai analízis tanszékének adjunktusa lett, majd később főelőadója.

2011. július 1-én docensi tudományos címet szerzett.

2011 szeptemberétől az UNE Matematika Kara (ma Matematika és Digitális Technológiák Kar) Valószínűségszámítás és Matematikai Analízis Tanszékének docense főállásban.

2020-tól Ungvári Nemzeti Egyetem UkránMagyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének másodállású docens oktatója.

Nyelvismeretei: ukrán és magyar – anyanyelv, orosz – középfok, angol – tárgyalóképes, német – alapfok.

Tudományos érdeklődési köre: a Gauss-féle stacionárius véletlenszerű folyamatok modellezése.

Publikációs jegyzéke (tudományos cikkei):

  1. Тегза А.М. Про точність та надійність деяких моделей гауссових процесів з обмеженим спектром // Науковий вісник Ужгородського університету. – Bип.6. – 2001. – C.125-131.

  2. Джуліано Антоніні Р., Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Нерівності для норм субгауссових векторів та точність моделювання випадкових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. – Вип.66. – 2002. – C.58–66.

3. Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Застосування теорії просторів випадкових величин до знаходження точності моделювання стаціонарних гауссових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. – Вип.67. – 2002. – C.71–87.

4. Тегза А.М. Знаходження точності та надійності моделі гауссових процесів з неперервним спектром // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2002. – C.38–43.

5. Джуліано Антоніні Р., Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Точність моделювання в гауссових випадкових процесів // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.5. – 2002. – С.7–14.

6. Antonina Tegza. Simulating of Gaussian stationary process with given accuracy in . // Theory of Stochastic Processes.- vol. 10(26). – 2004. – p.172-177.

7. Моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторах , . // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2004. – С.17–21.

8. Сливка Г.І., Тегза А.М. Моделювання розв’язку задачі коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами. // Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2005. – Вип.10-11. -С.131-136.

9. Тегза А.М. Побудова моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з заданими точністю і надійністю в , // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки.- Вип.2.-2007.- 33-35с.

10. Тегза А.М. Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля у просторі , // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2008. – Вип.16. -С.184-187.

11. Тегза А.М. Деякі оцінки для побудови узагальненої моделі гауссових стаціонарних процесів. // Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2010. – Вип.21. -С.137-145.

12. Тегза А.М., Федорянич Н.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі C(T)// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2011. – Вип.22.№2 -С.142-147.

13. Тегза А.М. Оцінки субгауссового стандарту та побудова моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторі C([0,T]). /Тегза А.М. // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2015. – Вип. 26, №1 -С.138-147.

14. Тегза А.М. Дослідження субгауссового стандарту та його застосування при побудові моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторі C([0,T]) // Матеріали конференції “Методика викладання та методи дослідження в математиці” — Берегове, 2016р. – с.42

15. Сливка-Тилищак Г.І. Дослідження та графічне представлення моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у деяких просторах Орліча./ Сливка-Тилищак Г.І., Тегза А.М. // Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”. — Ворохта, 22-25 лютого 2017р.

16. Kozachenko Yu. V. Construction of a model of stationary random process in some Orlicz spaces with given accuracy and reliability. / Kozachenko Yu. V., Tegza A.M.// Columbia international Publishing. Journal of Applied Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol 4, No 2, – pp. 70-77.

17. Tegza A.M. Simulation of Gaussian stochastic processes with given reliability and accuracy in some Orlicz spaces. / Tegza A.M. , Troshki N.V. // International conference “Modern stochastics: theory and applications. IV” – May 24-26, 2018, Kyiv, Ukraine.

18. Yu.V. Kozachenko, A.M. Tegza , N.V. Troshki. The accuracy of modelling of Gaussian stochastic processes in some Orlicz spaces // STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING. Vol. 8, March 2020, pp127–135.

Published online in International Academic Press (www.IAPress.org)

19. Тегза, А. М. Моделювання гауссового стаціонарного випадкового процесу з обмеженим спектром з заданими точністю і надійністю у рівномірній метриці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2021.- 39(2), 91–99.

Monográfiái:

1. Козаченко Ю.В., Моделювання гауссових випадкових процесів та процесів Кокса. / Погоріляк О.О., Тегза А.М.// — Уж.: Карпати, 2012.-194 с.

2. Kozachenko Y. Simulation of Stochastic Processes with Given Accuracy and Reliability / Y.Kozachenko, O.Pogorilyak, I. Rozora, A. Tegza // Монографія- ISTE Press Ltd, London and Elsevier Ltd, Kidlington, Oxford -2016. – 333p