Тегза Антоніна Михайлівна

доцент, кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін УУННІ УжНУ

Народилась 9 березня 1976 року у с.Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області.

Закінчила Мукачівську ЗОСШ №2 у 1993 р.

У 1999 році закінчила математичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю ‒ математик, вчитель математики.

З 2000 по 2003 рік навчалась в аспірантурі математичного факультету УжНУ .

Дисертацію на тему “Обґрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів” захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 22 грудня 2003 року.

З вересня 2000 року — асистент, старший викладач кафедри математичного аналізу, а з липня 2011 року — доцент кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу факультету математики та цифрових технологій.

З вересня 2020 року працює за внутрішнім сумісництвом на посаді доцента кафедри фізико-математичних дисциплін українсько-угорського навчально-наукового інституту.

Коло наукових зацікавлень: моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів.

Перелік публікацій:

  1. Тегза А.М. Про точність та надійність деяких моделей гауссових процесів з обмеженим спектром // Науковий вісник Ужгородського університету. – Bип.6. – 2001. – C.125-131.

  2. Джуліано Антоніні Р., Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Нерівності для норм субгауссових векторів та точність моделювання випадкових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. – Вип.66. – 2002. – C.58–66.

3. Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Застосування теорії просторів випадкових величин до знаходження точності моделювання стаціонарних гауссових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. – Вип.67. – 2002. – C.71–87.

4. Тегза А.М. Знаходження точності та надійності моделі гауссових процесів з неперервним спектром // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2002. – C.38–43.

5. Джуліано Антоніні Р., Козаченко Ю.В., Тегза А.М. Точність моделювання в гауссових випадкових процесів // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.5. – 2002. – С.7–14.

6. Antonina Tegza. Simulating of Gaussian stationary process with given accuracy in . // Theory of Stochastic Processes.- vol. 10(26). – 2004. – p.172-177.

7. Моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторах , . // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2004. – С.17–21.

8. Сливка Г.І., Тегза А.М. Моделювання розв’язку задачі коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами. // Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2005. – Вип.10-11. -С.131-136.

9. Тегза А.М. Побудова моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з заданими точністю і надійністю в , // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки.- Вип.2.-2007.- 33-35с.

10. Тегза А.М. Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля у просторі , // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2008. – Вип.16. -С.184-187.

11. Тегза А.М. Деякі оцінки для побудови узагальненої моделі гауссових стаціонарних процесів. // Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2010. – Вип.21. -С.137-145.

12. Тегза А.М., Федорянич Н.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі C(T)// Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. Ужгород: УжНУ, 2011. – Вип.22.№2 -С.142-147.

13. Тегза А.М. Оцінки субгауссового стандарту та побудова моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторі C([0,T]). /Тегза А.М. // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2015. – Вип. 26, №1 -С.138-147.

14. Тегза А.М. Дослідження субгауссового стандарту та його застосування при побудові моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторі C([0,T]) // Матеріали конференції “Методика викладання та методи дослідження в математиці” — Берегове, 2016р. – с.42

15. Сливка-Тилищак Г.І. Дослідження та графічне представлення моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у деяких просторах Орліча./ Сливка-Тилищак Г.І., Тегза А.М. // Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”. — Ворохта, 22-25 лютого 2017р.

16. Kozachenko Yu. V. Construction of a model of stationary random process in some Orlicz spaces with given accuracy and reliability. / Kozachenko Yu. V., Tegza A.M.// Columbia international Publishing. Journal of Applied Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol 4, No 2, – pp. 70-77.

17. Tegza A.M. Simulation of Gaussian stochastic processes with given reliability and accuracy in some Orlicz spaces. / Tegza A.M. , Troshki N.V. // International conference “Modern stochastics: theory and applications. IV” – May 24-26, 2018, Kyiv, Ukraine.

18. Yu.V. Kozachenko, A.M. Tegza , N.V. Troshki. The accuracy of modelling of Gaussian stochastic processes in some Orlicz spaces // STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING. Vol. 8, March 2020, pp127–135.

Published online in International Academic Press (www.IAPress.org)

19. Тегза, А. М. Моделювання гауссового стаціонарного випадкового процесу з обмеженим спектром з заданими точністю і надійністю у рівномірній метриці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2021.- 39(2), 91–99.

МОНОГРАФІЇ:

1. Козаченко Ю.В., Моделювання гауссових випадкових процесів та процесів Кокса. / Погоріляк О.О., Тегза А.М.// — Уж.: Карпати, 2012.-194 с.

2. Kozachenko Y. Simulation of Stochastic Processes with Given Accuracy and Reliability / Y.Kozachenko, O.Pogorilyak, I. Rozora, A. Tegza // Монографія- ISTE Press Ltd, London and Elsevier Ltd, Kidlington, Oxford -2016. – 333p