Imre Gyula

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének főelőadója

1983. augusztus 18-án Kárpátalján született, az Ungvári járás Téglás kisközségében. Gyermekkorától kezdve az ungi emberek hagyományait követve a tudás, a szorgalom és a teljesítmény tiszteletén nyugvó értékek szerint él.

2000-ben a Szürtei Középiskolában érettségizett aranyérmes kitüntetéssel, s még ebben az évben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem Matematika Karának nappali tagozatos matematika szakára.

2005-ben matematika szakos, 2017-ben pedig történelem valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Közben 2002 szeptemberétől levelezői tagozatos hallgatója a Kárpátaljai Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyei Teológiai Tanfolyamnak, melynek befejezése után, 2005. szeptember 10–én hitoktatáshoz, vagy más lelkipásztori tevékenység végzéséhez feljogosító végbizonyítványt szerez.

2017-től 2021-ig az UNE Kibernetika és Alkalmazó Matematika Tanszék-én működő doktori iskola doktorandusz hallgatója.

Tanári pályáját 2004-ben kezdte főállásban az Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola matematika szakos tanáraként, mellékállásban (részmunkaidőben) pedig a Sislóci Középiskola matematika tanáraként.

2005től 2020-ig a Sislóci Középiskola főállású matematika tanára volt, közben 2010-től nevelési igazgatóhelyettese 2013-ig.

2009. szeptember 1től az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán – és Természettudományi Kara (ma UkránMagyar Oktatási-Tudományos Intézet) Fizika és Matematika Tanszékének másodállású oktatója, majd főelőadója, 2017-től az intézet megbízott tanulmányi-nevelői igazgatóhelyettese.

2020-tól főállásban a Szürtei Líceum matematika szakos tanáraként, mellékállásban pedig a Sislóci Líceum matematika szakos óraadó tanáraként dolgozik.

Tankönyvfordító.

Néprajzkutatóként 2003-tól a katolikus rítushoz köthető verses halotti búcsúztatásokat végez, miközben a Hajnácskői Vécsey család szürtei ága és a téglási Necze családok közötti kapcsolatot is kutatja.

A Pécsi Egyetem ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Magyarországi Központjának Ungvári Fiókintézményében (az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológiai Tanszékén) 2019-ben ECL nyelvvizsgát tett magyar mint idegen nyelvből a KER szerinti C1 szinten.

Oktatói munkája elejétől kezdve szívügyének tartja a szakmai ismeretátadáson is túlmutató pedagógiai munkát, a hallgatói személyiségfejlesztés teendőit. A személyiségfejlődést egy olyan sajátos folyamatként képzeli el, melyről vallja, hogy azt az egyén belső adottságai és az őt körülvevő társadalmi környezet egymással kölcsönhatásban határoznak meg.

Célkitűzései között szerepel a matematikaoktatás módszereinek illetve a munka világában szükséges alapképességek és készségek fejlesztése, a kommunikáció és szervezés tanulása, a közösségi eredmények megbecsülése, a folyamatos önfejlődés szükségességének elfogadása.

Pedagógiai és tudományos munkáját az alábbi ukrajnai elismerő oklevelekkel jutalmazták: 

Az Ungvári Járási Adminisztráció Oktatási Osztályának elismerő oklevele, 2010;

Az Ungvári Járási Tanács elismerő oklevele, 2012;

Az UNE rektorának elismerő oklevele, 2018;

Az Ungvári Járási Állami Adminisztráció elismerő oklevele, 2019;

A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Főosztályának elismerő oklevele, 2020.

Személyi adatok:

Ukrajnai lakcíme: Kárpátalja, Ungvári járás, Téglás, Szent István út, 75.

E-mail: yuliy.imre@uzhnu.edu.ua

Oktatási-tudományos szintű oklevelek:

  • történelem szakos tanári oklevele: С17 № 085769, 2017. június 30.

  • magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevele: С17 № 085775, 2017. június 30.

  • matematika szakos tanári oklevele: АК № 27660039, 2005. június 29.

Nyelvismeret: magyar – anyanyelv, ukrán – tárgyalóképes, orosz – középfok, német – alapfok.

Nyelvvizsga-bizonyítvány modern nyelvek ismeretéről:

  • magyar mint idegen nyelvből a KER szerinti C1 szinten: P6 151026, 2019. június 14.

Állami-bizonyítvány az állam nyelv ismeretéről:

  • ukrán mint állam nyelv B1 szinten: УМД 00056660, 2021. november 16.

Oktatott tantárgyak: elementáris matematika, a matematikatanítás módszerei a középiskolában és a matematika elmélyült tanulmányozásával járó osztályokban; a matematika története; a matematikai külső független értékelésre való szisztematikus felkészülés módszerei; az olimpiai versenyfeladatok megoldásának praktikája.

Kutatási azonosító:

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=dbiVEw8AAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-5511-5815

Tudományos érdeklődési kör: a didaktika matematikai módszerei, valószínűségi eloszlások egész karakterisztikus függvényekkel, mesterséges neurális hálózatok szintézise, különböző szinapszis-beállítású hálózatok tanulmányozása, valószínűségi megközelítés a gráfmodellek kontextusában.

Publikációs jegyzék (tudományos cikkek):

  • Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М., Імре Ю.Ю. Місце теми «Інструкція SELECT» в змістовому модулі «Реляційні бази даних» та методика її навчання. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми─2018. Випуск 1(15). Ст. 260-263.

  • Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Імре Ю.Ю. Місце теми «Методика навчання основам теорії нормалізації реляційної моделі даних в контексті компетентісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої освіти». Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми─2018. Випуск 3(17). Ст. 67-72.

  • Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Імре Ю.Ю. «Навчання основам комунікації з сервером в РНР». Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми─2019. Випуск 1(19). Ст. 142-147.

Mottója: „fenntartani, gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”, nevelni a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”, a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el vannak látva a szellem fegyverével…”.