Імре Юлій Юлійович

старший викладач кафедри фізико-математичних дисциплін УУННІ УжНУ

Народився 18 серпня 1983 року в с. Тийглаш Ужгородського району Закарпатської області.

01.09.1989‒25.05.2000 р. ─ навчався у Сюртівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області. Під час навчання в школі відвідував додаткові уроки з математики і приймав активну участь у громадському житті класу й школи. За особливі успіхи в навчанні я нагороджений «Золотою медаллю» і похвальною грамотою за успіхи у вивченні математики.

01.09.2000‒29.06.2005 р. ─ студент денної форми навчання математичного факультету Ужгородського національного університету за спеціальністю «Математика». (21.06.2005р. захистив дипломну роботу на тему: «Імовірнісні розподіли з цілими характеристичними функціями» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію математика, викладача.)

2013 р. ‒ 2017 р. ─ заочної форми навчання здобувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «УжНУ» (26.03.2013 р. прикріплений до кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «УжНУ» для написання дисертаційного дослідження по темі: «Підготовка учителів природничих дисциплін для угорськомовних шкіл Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».

01.09.2016‒30.06.2017 р. ─ заочної форми навчання студент українсько-угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету за спеціальністю «014 Середня освіта», спеціалізацією «014.02 Середня освіта (Мова і література, освітньою програмою «Угорська мова і література», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». (15.06.2017р. захистив дипломну роботу на тему: «Звичаї та вирази, повʼязані із поховальними обрядами у с. Тийґлаш Ужгородського району» і здобув кваліфікацію викладача угорської мови та літератури.)

01.09.2016‒30.06.2017 р. ─ заочної форми навчання студент українсько-угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету за спеціальністю «014 Середня освіта», спеціалізацією «014.03 Середня освіта (Історія)», освітньою програмою «Історія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». (30.05.2017р. захистив дипломну роботу на тему: «Видатні представники Османської династії в системі міжнародних відносин (XIVXVI ст.)» і здобув кваліфікацію історика, викладача історії.)

01.10.2017 р. ‒ 01.10.2021 р. ─ аспірант (здобувач ступеня доктора філософії) заочної форми навчання кафедри кібернетики і прикладної математики математичного факультету Ужгородського національного університету за спеціальністю «113 Прикладна математика» (наказ про зарахування №92/01-05 від 18.09.2017 року). Тема дисертаційного дослідження: «Спектральні властивості булевих та багатозначних нейрофункції».

01.09.2004 р. ‒ по 30.08.2005 р. працював за основним місцем роботи вчителем математики Ужгородської загальноосвітньої школи-гімназії IIII ступенів №10 ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області.

01.09.2004 р. ‒ по 31.05.2005 р. працював за зовнішнім сумісництвом вчителем математики Шишлівської загальноосвітньої школи IIII ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області.

01.09.2005 р. ‒ по 31.08.2020 р. працював за основним місцем роботи вчителем математики Шишлівської загальноосвітньої школи IIII ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області (01.09.2010‒31.08.2013 р. працював заступником директора з виховної роботи).

01.09.2020 р. ‒ по сьогодні ─ працює за основним місцем роботи вчителем математики Сюртівського ліцею Сюртівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.

01.09.2009 р. ‒ по сьогодні ─ працює за зовнішнім сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри фізико-математичних дисциплін українсько-угорського навчально-наукового інституту в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (з 03.2017 р. ‒ по сьогодні виконує обовязки заступника директора з навчально-виховної роботи).

Сфера наукових інтересів: синтез штучних нейромереж; дослідження мереж з різним характером налаштування синапсів; ймовірнісний підхід в контексті графових моделей.