Motivációs levél

A motivációs levelet szerkezetileg a következő szempontok figyelembe vételével ajánlott felépíteni:

Fejléc – a levél azon része, amely tartalmazza a címzettnek (felsőoktatási intézmény neve, annak vezetője) és a feladónak az adatait (teljes név, elérhetőségek (levelezési cím, e-mail, telefonszám), szak és tagozat (nappali/levelező) megnevezése, amelyre a motivációs levelet benyújtotta) – a lap jobb felső sarkában elhelyezendő.

Bevezetés – az adott részben röviden, érvekkel alátámasztva vázolnia kell, hogy miért az UNE-et és annak Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét, illetve annak szakát választotta, továbbá a jövőt illető karrierterveit is be kell mutatnia több érvvel felsorakoztatva!

Fő rész – a jelentkezőnek ki kell térnie a korábbi tanulmányi és szakmai eredményeire illetve vélt képességeire, hangsúlyozva, hogy azok hasznosak lehetnek az adott képzési
program teljesítése során, mint például:

személyes adatok (név, születésid hely és idő stb.)

család összetételére vonatkozó adatok

melyik iskolában és milyen tannyelven érettségizett;

az érettségi bizonyítványa átlaga;

az adott szakra való felvételihez felhasznált egy vagy két tantárgy magas érdemjegye;

teljesített-e már korábban ZNO-t (ha igen, akkor milyen tantárgyakból);

teljesített-e nemzeti multidiszciplináris tesztet;

részt vett-e, esetleg ért-e el helyezést tanulmányi versenyeken;

rendelkezik-e nyelvvizsgával stb.

Összefoglalás – kb. öt mondat, amely megerősíti a jelentkező készségét a tanulásra, és
jelzi a képzési program helyes megválasztásába vetett bizalmát.

A motivációs levél terjedelme – nem kevesebb, mint egy, illetve nem több mint három A4-es oldal.

felvételi bizottságának felelős titkára