FOTÓALBUM KÉPEK A TANSZÉK ÉLETÉBŐL. 2. rész

Barátság est a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola részvételével
(1976. november 24-26)

Békési Imre, a Szegedi Tanárképző Főiskola professzora (1977)

Szavakkal nem lehet viszonozni a szeretetet, barátságot és kedvességet, amellyel a tanszék tanárai elhalmoztak bennünket. találkozzunk Szegeden minél előbb! A barátság, mely itt az Uzs partján szövődött, folytatódjék a Tisza mellett.

1977. október 7.

Országos Finnugor Értekezlet (1977. október 27-30)

Moholi Károly, a Szegedi tanárképző Főiskola rektora és
Margócsi József, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola rektora

(1977)

Bánszki István, a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi Tanszékének docense (1978)

Köszönöm a tanszék minden dolgozójának,

-hogy nemcsak kollégák, de jó barátok között tölthettem itt ezt a két hetet,

-hogy megismerhettem a tanszéken folyó tudományos munkát és a helyi magyar nyelvű szépirodalmat,

-hogy lehetőséget kaptam Szabolcs-Szatmár megye irodalmi értékeinek bemutatására,

– és hogy – elfogadva a nyíregyházi testvérintézmény baráti üdvözletét és szíves meghívását – látogatásomat mielőbb viszonozni fogják.

Ebben a reményben viszontlátásra a Bessenyei György Tanárképző Fóiskolán.

1978. április 17-29.

Tar Imre, a Szabolcs-Szatmári Területi Pártbizottság első titkára

Az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei bizottsága küldöttsége őszinte szívvel gratulál a magyar nyelvi tanszék dolgozóinak a magyar nyelv terjesztéséért, ismertetéséért végzett áldozatos, eredményes munkájukhoz, további sok sikert kívánunk a Tanszék minden dolgozójának.

1978. október 6. Tar Imre aláírások

Vekerdi József, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője vezető konyvtárosa (1978)

Az ungvári egyetem magyar tanszéke dolgozóinak és hallgatóinak az Országos Széchényi Könyvtár szeretetteljes üdvözletét tolmácsolom, eddigi baráti könyv-kapcsolataink további erősödésének reményében

1978. december 21. Vekerdi József

Bocskai József, a moszkvai magyar követség kultúráért felelős konzulja (1979)

Nagyon örülök, hogy személyesen is megismerkedhettem a tanszék tanáraival és a határon túl is ismert és elismert munkájával. Csodálom áldozatkész, lelkes fáradozásukat, amellyel a soknemzetiségű környezetben a magyar nyelv megőrzéséért tesznek. munkájukhoz nagyon jó egészséget kívánok.

1979. október 11. dr.Bocskai József

Delegáció Melich Jánosné vezetésével a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskoláról (1979)

Igazi barátként őszinte szívvel köszönjük mindazt a kedvességet, amelyet P.M. Lizanec Elvtárs és munkatársai részéről tapasztaltunk. Rendkívül szép és komoly tudományos tevékenységüket, széleskörű kapcsolataikat örömmel látjuk és csodáljuk. További sikeres munkát, hasznos, gyümölcsöző barátságokat, tudományos munkájukban újabb eredményeket, szorgalmas és tehetséges hallgatókat kívánunk a tanszék minden oktatójának. Őszinte tisztelettel és barátsággal

1979. október 27. Melich Jánosné

Sebestyén Árpád, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektorhelyettese (1979)

Hálás köszönettel vettem a Tanszék baráti meghívását, hogy kéthetes előadói útra jöjjek Ungvárra. Még nagyobb hálára kötelezett az a baráti, testvéri szeretet, amelyben itt részem volt. Igaz, az előadásokat én tartottam, több volt az, amit én kaptam. Ezért mondok ismételt köszönetet.

1979. november 15-58. Sebestyén Árpád,
Debrecen, Kossuth egyetem

Majtinszkaja Klára, a Szovjetúnió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézetének professzora, az államvizsga-bizottság elnöke (1981. június 12.)

Már sokszor voltam Ungváron, de mindig szívesen jövök, mert szeretem és becsülöm a várost, kedves kollégáimat és az egész egyetemi hangulatot. Szeretem Ukrajnát és azt a baráti összetartást, amely az ukránok, oroszok és magyarok között úgyszólván hagyományos lett.

1981. június 12. Майтинская

Katona Béla, a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense (1981)

Őszinte öröm számomra, hogy végre eljuthattam ide. A kollégák többségét személyesen is, tudományos munkásságuk alapján is régóta ismerem már, mégis nagy élmény volt most közelebbi bepillantást nyerni tevékenységükbe. Nagyon jó benyomást tettek rám a hallgatók is, akikkel óráimon megismerkedhettem, s akikben érdeklődő, jól felkészült, rokonszenves fiatalokat ismerhettem meg.

Köszönöm a meleg, őszinte baráti fogadtatást, amellyel itt körülvettek, s amely a téli időjárás zordonságát is feledtetni tudta. Örülnék, ha a sok kedvességet, szíves baráti törődést, figyelmességet mielőbb Nyíregyházán viszonozhatnám.

1981. december 1-12. Katona Béla

Szűrös Mátyás, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete (1982)

Szívesen látogattunk el az Ungvári Állami Egyetemre, annak magyar tanszékére, amely többszörösen is jó ügyet szolgál, hozzájárul az egyetemes emberi kultúra ápolásához, s a népeink közötti barátság elmélyítéséhez. További sok sikert és örömet kívánunk tanároknak és diákoknak egyaránt.

1982. május 12. Kéri József név nem olvasható Dr. Szűrös Mátyás Thürmer Gyula
tanácsos .főkonzul nagykövet II.titkár

Szendrei János, a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola igazgatója (1982)

Nagy öröm számunkra a tanszék meglátogatása. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola küldötteiként további sok sikert kívánunk a tudományos tevékenységben , a magyar nyelv és irodalom ápolásában és fejlesztésében.

Szeged, 1982. nov.12. Dr.Szendrei János

Békési Imre, a Szegedi Egyetem professzora (1982)

Jó érzés visszajárni Ungvárra: az itt folyó munka inponálóan gazdag, a kollégák szeretetre méltók, a kolléganők egyre fiatalabbak és szebbek.

1982. december 14. Békési Imre

Ekler György, a Szabolcs-Szatmár megyei PB titkár (1982. június 8.)

Nagyon örülünk, hogy a magyar könyvkiállítás alkalmából megismerkedhettünk az Ungvári Állami Egyetem munkájával, közte a magyar tanszék lelkes kollektívájával. Kívánunk nemes küldetésükhöz további jó munkát és sok sikert.

1982. június 8. Ekler György további aláírások

A Szabolcs-Szatmár megyei MSZBT delegáció tagjai a magyar-szovjet barátság nevében megrendezett találkozón (1983. június 27.)

Őszinte öröm számunkra, hogy megismerhettük a tanszék nagyon lelkes kollektíváját, betekintést nyerhettünk a tanszéken folyó magas szintű tudományos munkába, amelynek érzékelhettük nagyszerű eredményeit. Szívből gratulálunk eredményeikhez, és további sikeres munkálkodást kívánunk a magyar nyelv és irodalom oktatási és kutatási területén.

Őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki azért a munkáért, amit a szovjet és magyar barátság ápolásáért, elmélyítéséért végeznek.

1983. június 27. a Szabolcs-Szatmár Megyei MSZBT delegáció tagjai:
Révész Ferenc, Dr. Helmeczi Irén, Csorba Béláné

Bachát László, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola docense, tanszékvezető (1983. október 25.

Az új egyetemi épületben most találkoztam először az ungvári kollégákkal és a magyar szakos hallgatókkal. A kollégák kedvessége, munkakedve nem lankad, a hallgatók is ugyanazzal a szorgalommal végzik tanulmányaikat, amelyet már régebben is tapasztaltam. Azt kívánom az oktatóknak, kedves kollégáimnak, sok sikert érjenek el itt fenn a hegyen a tudományos munkájukban, oktató-nevelő tevékenységükben, a hallgatóknak pedig kitűnő tanulmányi eredményeket hozzon az új épület.

1983. október 25 Bachát László

Monori László, kijevi magyar nagykövet (1984)
Jenei István, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola adjunktusa (1984. december 12.)

Örömmel jöttem az egyetemre, s örömmel tartottam előadást az értő-befogadó hallgatóságnak. Jól éreztem magam, s kívánom az itt dolgozó kollégáknak, hogy lankadatlan munkakedvvel továbbra is értő és lelkes hallgatóságot neveljenek. Köszönöm, hogy itt járhattam.

Ungvár, 1984. december 12. Jenei István

Rajnai Sándor, moszkvai rendkívüli és teljhatalmú magyar nagykövet (1986. július 18.)

Köszönjők, hogy látogatást tehettünk a tanszéken. Nagyra értékeljük az elért eredményekets a terveket, amelyek megvalósításához sok sikert és jó egészséget kívánunk.

1986.július 18. Rajnai Sándor

Bellász Zsuzsanna, a Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem aspiránsa (1986)

Kozma Endre (1986)

Németh Zoltán, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola docense (1986 október 21 – november 1.)

Szívesen és örömmel jöttem az Ungvári Állami Egyetem Magyar Nyelvi Tanszékére, ahol sok tapasztalatot szereztem a Lizanec P. tanszékvezető professzor vezette tudományois kutatás területén. remélem, előadásaim – bár szerény kutatásom eredményeként – hozzájárultak az egyetem és a Nyíregyházi Bessenyei Gyürgy Tanárképző Fóiskola közötti régi és jó kapcsolatok erősítéséhez és továbbfejlesztéséhez.

1986. október 21.- november 1 Németh Zoltán

Páldi András, a Magyar Népköztársaság kijevi főkonzulja (1987. március 19.)

Ideérkezésem előtt is hallottam az ungvári egyetem kiváló oktatási és tudományos munkájáról, amit azonban itt hallottam és láttam (szótár, atlasz), az minden elismerést megérdemel.

Úgy gondolom, hogy a tanszék kis kollektívája óriási munkát végez a magyar kultóra terjesztése és a magyar-szovjet kapcsolatok ápolása terén. E munka folytatásához jó egészséget és kitartást kívánok. Kívánom, hogy találjanak továbbra is ebben sok örömet.

1987. március 19 Páldi András

Köpeczi Béla, a Magyar Népköztársaság kulturális minisztere, akadémikus (1987)

Köszönöm a szíves fogadtatást és örültem annak, hogy sok nrégi ismerőssel, kollégával találkozhattam. az Ungvári Állami Egyetem Magyar Tanszéke nagyszerű munkát végez az oktatásban és kutatásban, gratulálok ehhez. Remélem, hogy közös javaslataink megvalósulnak. Kívánom, hogy a Tanszék minden dolgozója és hallgatója örüljön az eredményeknek, járuljon hozzá a magyar kultúra gyarapításához, a népek közötti kapcsolatok erősítéséhez.

Ungvár, 1987. március 27 Köpeczi Béla

Az ELTE BTK tanárainak egy csoportja: Balázs Géza, Balogh Lajos, Bartha Kálmán, Juhász Dezső, Papp Lajos, Szíj Enikő (1987. április 15.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvész Tanszékcsoportjából 1987. áprilisz 10. és 16. között 35 hallgatót és 6 oktatót látott vendégól a tanszék. Az ungvári egyetem meghívására tanulmányi kiurándulásra érkeztünk ungvárra. Lehtőségünk volt két faluban, Dercenben és Nagyberegen nyelvjárást gyűjteni, betekintést kaptunk a meglátogatott falvak középfokú oktatásába, kultúrűlis életébe. Megiszmerkedhettünk a vidék csodálatos természeti szépségeivel. Utunk előkészítésért, a sikeres gyűjtúmunkűához nyújtott segítségükért, a szívélyes vendéglátásért köszönetünket fejezzük ki P. Lizanec professzornak és munkatársainak, az egyetem vezetőinek. kívánjuk, hogy mindezt Budapesten mielőbb viszonozhassuk.

Ungvár, 1987. április 15.
Bartha Kálmán, Papp Lajos, Balogh Lajos, Szíj Enikő, Juhász Dezső, Balázs Géza

Pusztay János, a Magyar Kulturális Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Osztályának vezetője (1987. szeptember 28)

Nagyon örülök, hogy hivatalos és szakmai minőségem,ben látogatást tehettem a Magyar Filológii Tanszéken. Őszintén remélem és kívánom, hogy mindazok atervek, amelyekről beszéltünk mielőbb megvalósuljanak. Szeretném, ha a most megkezdett kapcsolatunk a jövőben elmélyülhetne. A tanszék valamennyi munkatársának sok sikert kívánok közös céljaink megvalósításához.

Ungvár, 1987. szeptember 28. Pusztay János

Békési Imre, a Szegedi József Attila Tudományegyetem professzora (1987. október 28.)

A hivatalos és baráti kapcsolatok váltakozásában a baráti az állandó. Azzal a reményteljes örömmel rovom e sorokat, hogy az hivatalos is állandó lesz.

Ungvár, 1987 október 28. Békési Imre

Csorba Sándor, a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense (1988, október 26)

…én is itt jártam, és örülök, hogy eljöttem. Köszön a szíves vendéglátást.

1988. október 26. Csorba Sándor

Grósz Károly (1989. április 3)

Szívből köszöntöm a tanszék munkatársait, gratulálok áldozatkész munkájukhoz. Szellemi alkotásuk népeink örök barátságául. Semmivel sem pótolható szerves része, szilárd alapja. Sok sikert, jó munkát.

1989.áprilris 3. Tisztelettel: Grósz Károly