Megyesi Csaba


Megyesi Csaba
1993. február 13-án született az ungvári járási Gálocs községben.

Tanulmányait a helyi elemi iskolában kezdte, majd a Sislóci Dobó István Középiskolában folytatta, érettségit a Munkácsi Szent István Líceumban szerzett. 2011–2017 között szerzett történelem szakos diplomát az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán. 2017-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, kutatási témája a Kárpátaljai Ungi Református Egyházmegye és gyülekezeteinek története az Ungi Egyházmegye létrejöttétől a Trianoni döntésig.

A tanárhiány miatt már 2015-től pedagógusként tevékenykedik. Előbb a Beregrákosi Általános Iskolában tanított történelmet, földrajzot és jogtant, majd 2016-tól a Munkácsi Szent István líceum munkatársa volt 2020-ig, mint a líceum Szent Imre Kollégiumának nevelőtanára. 2020 szeptemberétől a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum óraadó tanára, valamint kollégiumi nevelőtanára. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézetének 2018 szeptemberétől a munkatársa, mint asszisztens és óraadó tanár.

PUBLIKÁCIÓK

  1. A német nemzet történelmének zsákutcái Bibó István munkáiban. //. Ingenia Hungarica » Tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. Bp.: 2015, 229-252. old. ISBN 978-615-5371-39-4

  2. A német nemzet történelmének zsákutcái Bibó István munkáiban. // Науковий вісник. Збірник наукових статей матеріалів наукової конференції професорсько-викладацького складу та наукової конференції студентів. Гуманітарно-природничий факультет, ДВНЗ «УжНУ»Ужгород: 2015, – C. 272-279. АУТДОР – ШАРК, 414. ISBN 978-617-7132-31-7

  3. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága Bibó István munkásságának fényében. // NORTIA» Збірник наукових праць студентів та молодих науковців кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції. Випуск 5 (2017), C. 87-94. ISBN 978-966-8489-15-0