Turóci-Sütő Jolán

Turóci-Sütő Jolán,

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének főelőadója

1991. május 10-én született a beregszászi járási Zápszonyban.

Tanulmányait 1997-ben kezdte szülőfalujában, a Zápszonyi Általános Iskolában, majd 2008-ban szerzett érettségit a Kaszonyi Középiskolában. Ugyanebben az évben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának fizika szakára. 2013-ban, a „vörös diploma” megszerzése után sikeres felvételt nyert ugyanezen intézmény aspirantúrájára. Elméleti fizikára szakosodott. A PhD-képzést 2016 őszén fejezte be. Közben már 2014 szeptemberétől a Fizika és Matematika Tanszék előadó tanára, 2016 szeptemberétől pedig főelőadó tanára.

2016-ban megválasztották az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Fiatal Kutatói Tanácsának elnökévé.

2020-ban a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a kutatómunkában elért eredményekért” díjjal tüntetett ki.

Kutatási témája az Erősen kölcsönható és kvarkrendszerek vizsgálata relativisztikus megközelítésben.

Publikációk:

 1. Й.М. Туровці-Шютев, О.О. Шпеник. Дослідження релятивістських властивостей у кваркових системах. Матеріали міжнародної конференції ІЕФ-2020 «50 років академічної науки на Закарпатті». Ужгород, 24-25 травня 2021 року, с. 274-275.

 2. László Jenkovszky, István Szanyi, Jolán Turóci. The odderon: myths and reality. Journal of the Belarusian State University. Physics. №2, 2019, pp. 36-40.

 3. Roberto Fiore, László Jenkovszky, Nadya Maslova, Rainer Schicker and Jolán Turóci. Diffraction in lepton-hadron and hadron-hadron scattering. Proceedings of the conference „New trend in high-energy physics”, Budva, Becici, Montenegro, 24-30 September 2018, pp. 129-144

 4. Й.М. Туровці; О.О. Шпеник. Розрахунок спектр мас баріонів.Збірник тез ХХ. Міжнародна молодіжна наукова практична конференція «Людина і Космос», 11-13 квітня 2018, Дніпропетровськ, ст. 60.

 5. V.I. Mikla, J.V. Turovci, V.V. Mikla, and N. Mehta. Molecular structure of Se-rich amorphous films. Progress in Solid State Chemistry / Vol. 49 – March 2018 – pp. 1-15.

 6. V.I. Mikla, J.V. Turovci, V.V. Mikla, and N. Mehta. Raman Spectra of As2S3 in Bulk Glass and Amorphous Film Forms. American Scientific Publishers / Materials Focus – Vol. 6 – 2017 – pp. 1-5.

 7. J. Turóci and A. Shpenik. Calculation of the baryon mass spectra. Abstracts of WE-Heraeus Physics School on QCD – Old Challenges and New Opportunities – Bad Honnef (Germany) – 2017.

 8. О.О. Шпеник, Й.М. Туровці. Проблеми трикваркових систем у релятивістській фізиці. Матеріали міжнародної конференції молодих учених та аспірантів ІЕФ-2017 – Ужгород – 2017 – с. 159.

 9. Turóci Jolán: Három-részecske probléma a relativisztikus fizikában // Az ember és a kozmosz («Людина і космос») konferencia absztraktkötete, 56. old.

 10. Turóci Jolán: A három-részecske rendszerek problémája a relativisztikus fizikában. Az InterTALENT UNIDEB / Absztrakt összefoglalók – 2016 – 133. old.

 11. Turóci Jolán: Hármas kvarkrendszerek vizsgálata relativisztikus megközelítésben. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Tudományos Közleményei – 2016 – 241-245. oldal.

 12. Turóci Jolán: A barionok spin-spin kölcsönhatásai. Párhuzamok vonzásában / A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2015. évi PhD konferenciájának tanulmánykötete – 379-397. oldal.

 13. Turóci Jolán: Pion-Nukleon szórás a lineáris szigma modellben. Scientia Denique tudományos kötet – 2015. – V. évfolyam – 1. kiadás – 184-198. oldal.

 14. Spenik Sándor, Turóci Jolán: A barionok spin-spin és spin-orbitális hasadásainak kiszámítása. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Tudományos Közleményei – 2015 – 373-381. oldal.

 15. Dr. Spenik Sándor, Turóci Jolán: A világ alapvető építőkövei, avagy az atomoktól a kvarkokig. Hiteles(ebb) tudományos prezentációk / Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XI. PhD Konferenciájának tanulmánykötete – 2015 – 218-228. oldal.

 16. О. Shpenik, J. Turóci: Mass spectra of gluballs and hibrids. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. Issue 37. – 2015 – P. 111-115.

 17. Spenik Sándor, Turóci Jolán: A gluballok és hibridek tömegspektrumai («Спектр мас глюболів та гібридів»). A fiatal kutatók és aspiránsok nemzetközi konferenciájának absztraktkötete (Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів ІЕФ – 2015) – Ungvár – 2015 – 101. oldal.

 18. Spenik Sándor, Turóci Jolán. Kétrészecskés relativisztikus egyenletek. A tudomány szolgálatában / Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület által szervezett IX. PhD Konferencia tanulmánykötete – 2014 – 52-59. oldal.

 19. Jolán Turóci: Multipomeron in elastic scattering at asymptotical energies. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. Issue 35. – 2014 – P. 204-207.

 20. Turóci Jolán: Multipomeron a protonok rugalmas ütközéseiben LHC energiáknál («Мультипомерон у пружному розсіюванні протонів при енергії LHC»). A fiatal kutatók és aspiránsok nemzetközi konferenciájának absztraktkötete (Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів ІЕФ – 2013) – Ungvár – 2013 – 213. oldal.

 21. L. Jenkovszky, A. Salii, J. Turóci and D. Himics. Reggeometry of deeply virtual Compton scattering and exclusive diffractive vector meson production. 4. International Conference on Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy (NPAE-Kyiv2012) – 2012 – P. 40-44.

 22. Diána Himics, A.I. Lengyel, Z. Tarics, Jolán Turóci, „Proton elastic scattering at the Large Hadron Collider”. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. Issue 32. – 2012 – P. 51-55.

 23. Diána Himics, Yuri Ilyin and Jolán Turóci, „Excited Nucleon as a Van der Waals System of Partons”. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. Issue 32. – 2012 – P. 121-136.

 24. L. Jenkovszky, A. Salii, J. Turóci and D. Himics, „Low mass, single- and double diffraction dissociation at the LHC”, Odessa Astronomical Publications – V. 25 – No. 2 – 2012 – P. 102-107.

 25. Himics Diána, Jenkovszky László, Turóci Jolán. Diffraction at the Large Hadron Collider. 12-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School//Program and Abstracts – 2012 – P. 17.

 26. L.L. Jenkovszky, A. Nagy, S.M. Troshin, J. Turóci and N.E. Tyurin, „Critical Phenomena in Deep Inelastic Scattering”. International Journal of Modern Physics A – V. 25 – No. 31 – 2010 – P. 5667 – 5682.

Oktatási jegyzet:

Traski Viktor, Traski Natália, Turóci Jolán, Simon Anikó: A pénzügyi elemzés alapjai – Ungvár, 2017. – 41 old.

Monográfia:

Mikla V. I., Shpenik A. O., Troshki V. B., Turoci J. M., Introduction to Raman Measurements and Spectra: From Fundamentals to Applications in Materials, Sensing and Medicine: Monograph — Uzhhorod : «AUTDORSHARK», 2019, 135p.

Könyv:

Jenkovszky László, Spenik Sándor, Szanyi István, Turóci-Sütő Jolán. Rugalmas és diffraktív szórás az LHC korában: a pomeron, az odderon és gluonlabdák – Ungvár- «AUTDOR-SHARK», 2021, 146 old.

Konferenciák:

 1. ІЕФ-2020. Міжнародна конференція «50 років академічної науки на Закарпатті». Ужгород, 24-25 травня 2021 року.

 2. Професорсько-викладацька конференція, Ужгород, 27. 02.2019 р. «Проблеми опису зв’язаних станів у релятивістській фізиці».

 3. XX International Youth Scientific and Practical Conference “Human and Space”, 11-13 April 2018, Dnyipropetrovszk.

 4. Професорсько-викладацька конференція, Ужгород, 21. 02.2018 р. «Проблеми опису зв’язаних станів в кваркових системах».

 5. WE-Heraeus Physics School on QCD – Old Challenges and New Opportunities, September 24-30, 2017, Bad Honnef (Germany).

 6. Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2017 – Ужгород – 2017 – с. 159.

 7. Az ember és a kozmosz («Людина і космос») konferencia, Dnyipropetrovszk, 2017. április 12-14. Az előadás címe: Az energiaszintek hasadásai a kvarkrendszerekben («Розщеплення енергетисних рівнів в кваркових системах»).

 8. Egyetemi oktatói konferencia, Ungvár, 2017. február 21.

 9. Az ember és a kozmosz («Людина і космос») konferencia, Dnyipropetrovszk, 2016. április 6-8. Az előadás címe: Három részecske probléma a relativisztikus fizikában («Тричастинкові проблеми в релятивістській фізиці»).

 10. InterTALENT UNIDEB Nemzetközi PhD konferencia, Debrecen, 2016. április 7-8. Az előadás címe: A három-részecske rendszerek problémája a relativisztikus fizikában.

 11. Egyetemi oktatói konferencia, Ungvár, 2016. február 22. Az előadás címe: Hármas kvarkrendszerek vizsgálata.

 12. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XII. Konferenciája, Beregszász, 2015. november 13. Az előadás címe: Hármas kvarkrendszerek vizsgálata relativisztikus megközelítésben.

 13. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XI. PhD Konferenciája, Budapest, 2015. október 30. Az előadás címe: A világ alapvető építőkövei, avagy az atomoktól a kvarkokig.

 14. International Conference of Young Scientists and Post-Graduates, Uzhhorod,18-22 May 2015. Spektra mas Gluballs and hibrids.

 15. XI. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2015. május 20. Az előadás címe: A barionok kvarkstruktúrája és spin-spin kölcsönhatásainak kiszámítása.

 16. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának PhD konferenciája, Pécs, 2015. március 7. Az előadás címe: A barionok spin-spin kölcsönhatásai.

 17. Egyetemi oktatói konferencia, 2015. február 25., Ungvár. Az előadás címe: A barionok spin-spin és spin-orbitális hasadásainak kiszámítása

 18. „Messze látó tudomány” c. konferencia a Collegium Talentum szervezésében, Tatabánya, 2014. november 21. Az előadás címe: Az atomoktól a kvarkokig, avagy a kvarkok, mint a világegyetem építőkövei.

 19. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület által szervezett IX. PhD Konferencia „A tudomány szolgálatában” címmel, Budapest, 2014. október 29. Budapest. Az előadás címe: Kétrészecskés relativisztikus egyenletek.

 20. X Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, Gyöngyös, Hungary, 25-29 August 2014.

 21. A KMDFKSZ X., jubileumi, Tudományos Konferenciája, Ungvár, 2014. május 24. Az előadás címe: A barionok tömegspektrumainak kiszámítása.

 22. Fiatal Kárpátaljai Kutatók X. Konferenciája, Ungvár, 2014. május 17. Az előadás címe: A barionok tömegspektrumainak kiszámítása a Dirak-egyenlet segítségével.

 23. Wilhelm and Else Heraeus Physics School: Diffractive and Electromagnetic Processes at High Energies, september 2-6, 2013, Heidelberg University (Germany).

 24. Fiatal kutatók és doktoranduszok nemzetközi konferenciája, Ungvár, 2013. május 20-23. Az előadás címe: Multipomeron a protonok rugalmas szórásában LHC energiáknál.

 25. The 4-th International Conference: Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, september 3-7, 2012, Kyiv. Thema: Reggeometry of deeply virtual compton scattering and exclusive daiffractive vector meson production.

 26. 12-th Odessa International Astronomical Gamov Conference-School „Astronomy and beyond: astrophysics, cosmology and gravitation, cosmomicrophysics, radio-astronomy and astrobiology”, august 20-26, 2012, Odessa. Thema: Diffraction at the large hardon collider.

 27. Nemzetközi konferencia, BGL-8: Nem euklidészi geometria a modern fizikában és matematikában, 2012. május 22-25., Ungvár. Az előadás címe: Barionok tömegspektrumának számítása relativisztikus modellben.

 28. Internationale conference: New Trend sin High-Energy Physics, September 3-10, 2011, Alushta.