Traski Viktor

Traski Viktor,

docens, a fizika és matematika tudományok kandidátusa, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének docense

Ungváron született 1987. november 19-én.

Tanulmányait a Kincsesi Általános Iskolában kezdte. 2005-ben aranyéremmel fejezte be a Kereknyei Középiskolát, ahol 5. osztályos korától tanult.

2005 és 2010 között az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematika Karán tanult, statisztikára szakosodott. A vörös diploma megszerzése után szakemberként dolgozott a Privát Banknál. Ezzel egy időben a Valószínűségelmélet és Matematikai Analízis Tanszék asszisztense volt.

2012-ben felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem aspirantúrájára. 2015-től aspiránsi tanulmányait a Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem Mechanika-Matematikai Karán folytatta. Szintén ebben az évben kezdett el dolgozni az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara Fizika és Matematika Tanszékének oktatójaként.

2016-ban védte meg disszertációját, amelynek címe: Négyzetes -Sub-Gauss-féle véletlen értékek és folyamatok.

2017-től az Ukrán-Magyar Oktatási‒Tudományos Intézet tudományügyi igazgatóhelyettese.

2016-tól a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja.

2017- től a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja.

2021 májusában megszerezte a docensi címet.

Tudományos érdeklődési köre: négyzetes Gauss-féle véletlen folyamatok, négyzetes Sub-Gauss-féle véletlen értékek, hipotézisek vizsgálata, statisztikai próbák felépitése.

Nyelvismeret: magyar és ukrán – anyanyelvi szinten, orosz – felsőfok, angol és német – alapfok.

Tudományos tevékenysége: A tudományos terület lefedi a Gausz-féle, kvadratikus Gausz-féle véletlen folyamatokat és a Gausz-féle véletlen mezőket. Ezen belül, a felsorolt véletlen folyamatok és mezők kovariánsaira új becslések és statisztikai próbák kidolgozása is beletartozik a tudományos kutatói területbe.

Publikációi:

 1. Kozachenko Yu. V. On test for checking hypothesis on expectation and covariance function of stochastic processes / Yu. V. Kozachenko, T. O. Ianevych, V. B. Troshki // Communications in Statistics – Theory and Methods. 2020.

 2. Трошкі В. Б. Оцiнки кореляцiйної функцiї гауссового стацiонарного процесу, коли вiдомi його значення у скiнченнiй множинi точок / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі, П. П. Товт // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». № 1(36). 2020. 30-40с

 3. Mikla V. I. Introduction to Raman Measurements and Spectra: From Fundamentals to Applications in Materials, Sensing and Medicine / V.I. Mikla, O.O. Shpenik, V. B. Troshki, Y.M. Turoci-Siutiev // Uzhhorod. AUTDORShark. 2019

 4. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Komplex analízis. – AUTDOR-SHARK, Ungvar. 2019. – p. 89.

 5. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Informatika 1. – AUTDOR SHARK, Ungvar. 2019. – p. 99.

 6. Petki K. P., Traski V. B., Traski N. V. Informatika 2. – AUTDORSHARK, Ungvar. 2019. – p. 96.

 7. Kozachenko Yu.V. Construction of a criterion for testing hypothesis about covariance function of a stationary Gaussian stochastic process with unknown mean / Yu. V. Kozachenko, V. B. Troshki // Communications in Statistics – Theory and Methods. 2018. Vol. 47(18). P.  4556-4567.

 8. Kozachenko Yu. V. Estimation of covariance functions of Gaussian stochastic fields and their simulation / Yu. V. Kozachenko, T. V. Hudyvok, V. B. Troshki, N. V. Troshki //. Monograph. Uzhhorod. AUTDORShark, 2017, 232р.

 9. Трошкі В. Б. Pénzügyi elemzés alapjai (Szak: “Matematika”) / В. Б. Трошкі, Н. В. Трошкі, Й. М. Туровці, А. В. Шимон // AUTDORSHARK, Ужгород, 2017, 41с.

 10. Ianevych T. O. Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components / T. O. Ianevych, Yu. V. Kozachenko, V. B. Troshki // Random Oper. Stoch. Equ. – 2017 – Vol 25, № 1, 1–10.

 11. Troshki V. Estimation of the covariance function of a stacionary Gauusian stochastic process / Troshki V.// interTallent UNIDEB. – 2016 — № 1, pp. 132.

 12. Troshki V. Restricted isometry property for matrices whose entries are random variables belonging to some Orlicz spaces 𝐿_ {𝑈}(Ω) / V. Troshki// Theory of Probability and Mathematical Statistics. – 2015 – Vol. 91 – pp.193-203.

 13. Трошкі В.Б. Використання матриць з випадковими елементами в стискаючому зондуванні / В.Б. Трошкі // Вісник Ужгородського національного університету. Серія: мат. та інформ.. – 2015. — Вип. 26 — C. 143-148.

 14. Troshki V.B. A new criterion for testing hypothesis about the covariance function of the homogeneous and isotropic random field / V.B. Troshki // Carpathian Math. Publ.. — 2015. — Vol. 7(1) — Pp.114-119.

 15. Kozachenko Yu. A criterion for testing hypotheses about the covariance function of a stationary Gaussian stochastic process // Yu. Kozachenko, V. Troshki // Modern Stochastics: Theory and Applications. – 2015. – Vol.2 – Pp.1-11.

 16. Kozachenko Yu. The restricted isometry property for ramdom matrices with -subgaussian entries / Yu. Kozachenko, V. Troshki // Random Operators and Stochastic Equations. –2015. — Vol. 23(3). — Pp.169-178.

 17. Трошкі В.Б. Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів / В.Б. Трошкі // Теорія ймовір. та матем. статист. – 2014. – Вип. 91. – C. 179-189.

 18. Troshki V.B. Ideal de-noising for signals in -sub-Gaussian noise / V.B. Troshki // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics \& Mathematics. – 2014. – №2.- C. 39-46.

 19. Трошкі В.Б. Схема ідеального шумопоглинання для сигналів із -субгауссовими перешкодами «хвости» розподілів яких «легші» за гауссові Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Івано-Франківськ, 24 лютого – 2 березня 2014p., C. 37-38.

 20. Трошкі В.Б. Ідеальне шумопоглинання для сигналів -субгауссовими перешкодами «хвости» розподілів яких «важчі» за гауссові ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014», Київ 25-28 березня 2014р, C. 323-325.

 21. Трошкі В.Б. Шумопоглинання -субгауссових перешкод при оцінці сигналів П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, Київ 15-17 травня 2014р., C. 28.

 22. Трошкі В.Б. Використання матриць з -субгауссовими випадковими елементами при відновленні сигналів VII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014, C. 253.

 23. Трошкі В.Б. Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції гауссового стаціонарного процесу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті». Київ, грудня 2015, C. 111-114.

 24. Трошкі В.Б. Оцінка кореляційної функції однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Івано-Франківськ, 25 лютого – 1 березня 2015, C. 37.

 25. Troshki V.B. Restricted isometry property for some random matrix International conference „Probability, reliability and stochastic optimization”, Київ, 7-10 квітня 2015, P.84.

 26. Трошкі В.Б. Оцінки норм квадратично гауссових випадкових процесів в просторі VIІI Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016, C. 258.

 27. Troshki V.B. Estimates for the norms of matrices whose elements are random variables Міжнародня наукова конференція «Методика викладання та методи дослідження в математиці», Берегово, 21-23 квітня 2016р, C. 43

 28. Troshki V.B. Estimation of the covariance function of a stacionary Gauusian stochastic process InterTallent UNIDEB. 2016 . № 1. P.12

 29. Трошкі В.Б., Трошкі Н.В. Моделювання гауссового випадкового процесу та перевірка гіпотези про вигляд його коваріаційної функції Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», Івано-Франківськ, 27 лютого – 2 березня 2018,.

 30. Troshki V.B. Estimates of covariance functions of Gaussian stationary stochastic process in when its value is known only in a finite set of points Conference Materials: International ConferenceModern Stochastics: Theory and Applications. IV” . Kyiv. 2018. p.60.