Rubish László

Rubish László,

a fizika és matematika tudományok kandidátusa, docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem UkránMagyar OktatásiTudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének másodállású docense

1975. május 23-án született Kárpátalján, a Munkácsi járás Klyucsárki községben.

1992-ben befejezte a Nagylucskai Középiskolát.

Felsőfokú végzettséget az Ungvári Állami Egyetem Fizika Karán szerzett (1992-1997), ahol aztán elkezdte tudományos és oktatói tevékenységeit, miközben aspiranturán tanult (1997-2000). Ezt követően az Elméleti Fizika Tanszék kutató munkatársa lett.

2007-ben Lazur Volodimir professzor vezetésével megvédte kandidátusi disszertációját «Kváziklasszikus közelítés a Dirac-egyenlethez skalár-vektor kapcsolattal a nehéz könnyű kvark rendszerek fizikájában» címen.

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben a következő tantárgyakat oktatja: fokozottan összetett feladatok megoldásának módszertana, termodinamika és statisztikai fizika, kvantummechanika, elektrodinamika, kvantum elektrodinamika.

Közel 30 tudományos munka szerzője. Munkáiban az elemi részecskék fizikája és aszimptotikus módszerek a fizikában témaköröket tárja fel részletesen.

Tudományos fokozatok:

 • a fizika és matematika tudományok kandidátusa, PhD (elméleti fizika), 2007. november 8. ДК № 043242

Részvétel tudományos kutatóprogramokban:

 1. ДБ-521 – “Одно- та двоелектронні процеси з перерозподілом в теорії іон-атомних та іон-іонних зіткнень”, ДР-0100U005351 (керівник проф. Лазур В.Ю.).

 2. ДБ–614 – “Аналітична теорія процесів з перерозподілом у непружних зіткненнях атомних частинок”, ДР-0103U001696 (керівник проф. Лазур В.Ю.).

 3. ДБ–714 “Релятивістська версія асимптотичної теорії процесів з перерозподілом при повільних іон-іонних та іон-атомних зіткненнях”, ДР – 0109U000872. (керівник проф. Лазур В.Ю.)

 4. ДБ–806 “Релятивістські та квантово-електродинамічні ефекти при взаємодії багатозарядних іонів з важкими атомами та з постійними електричним і магнітним полями”, ДР – 0112U001552. (керівник проф. Лазур В.Ю.)

Részvétel tudományos nemzetközi konferenciákon

 1. V. Lengyel, V. Rubish, Yu. Fekete, A. Spenik. On the attempt to account for relativistic kinematics in obtaining the Regge- trajectories of light quarkonium. Proc. of Int. Conf. «The centenary of electron, El-100», 18-20 August 1997, Uzhogorod, Ukraine.

 2. Lengyel V., Makkai V., Rubish V., Spenik A. Mai elkepzelések az clemi részecské k quark strukturajarol. Abstracts of 1997- évé Sabolcs-Syatmári-Bereg Megzli Tudomángos Testulet Ülése, Nyiregyháza, Hungary, September 1997, p.78.

 3. V. Lengyel, V. Rubish, Yu. Fekete, S. Chalupka, M. Salak. The Role of Configuration Mixing in Spin-Orbit and Spin-Spin Splitting of Two-Quark Systems. Proc. of the International Conference «Hadron Structure-98»,Stara Lesna, Slovak Republic, 7-13 September 1998, p.304.

 4. V. Rubish. Configuration interaction method for describing spin-orbital effects in the quark-antiquark systems, Конференція «Людина і космос», м. Дніпропетровськ, Україна, 19-21 травня 1999 р. c. 35.?

 5. В. Рубіш, В. Лазур, М. Меліка. Метод ВКБ і релятивістичні потенціальні моделі. Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА – 2002”, 22-24 травня, 2002, Львів, c. 148.

 6. О. Шпеник, В. Рубіш, Ю. Фекете, Я. Кіс. Врахування релятивістської динаміки в двочастинковій взаємодії. Всеукраїнська конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА – 2002”, 22-24 травня, 2002, Львів, c. 144.

 7. V.V. Rubish. WKB Method and Relativistic Potential Models. Proceedings of The «XIV International Hutsulian Workshop on Mathematical Theories and their Applications in Physics & Technology», 28 October – 02 November 2002, Chernivtsi, Ukraine. – Chernivtsi: TIMPANI. – 2004. – P. 393-414.

 8. В.В. Рубіш, О.К. Рейтій, С.І. Мигалина, В.Ю. Лазур. Релятивістські потенціальні моделі мезонів. Підсумкова нaукова конференція викладачів та наукових співробітників фізичного факультету УжНУ за 2002 рік, 19-20 лютого, 2003, Ужгород, Україна.

 9. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур. Метод ВКБ і релятивістські потенціальні моделі. V Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”, 16-18 квітня, 2003, Дніпропетровськ, Україна, c. 11.

 10. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур. Метод ВКБ для рівняння Дірака з векторним та скалярним потенціалами. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА – 2003”, 21-23 травня, 2003, Львів, Україна, c. 23.

 11. O. Reity, V. Rubish, S. Myhalyna. WKB method for the Dirac equation with vector-scalar potentials in 2+1 and 3+1 dimensions. Fifth International Conference “Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics”, June 23-29, 2003, Kiev, Ukraine.

 12. Lazur V., Rubish V., Reity O. WKB method for the Dirac equation with vector and scalar potentials. Proc. ICPEAC 2003, July 23-29, 2003, Stockholm, Sweden v. 2, p. 170-173.

 13. В.В. Рубіш. Квазікласичне наближення для рівняння Дірака з конфайментним потенціалом. Конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ НАН України “ІЕР-2003”, 10-12 вересня, 2003, Ужгород, Україна, c. 88.

 14. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій, С.І. Мигалина. Спектр мас важко-легких кваркових систем в рамках релятивістських потенціальних моделей. VI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”, 14-16 квітня, 2004, Дніпропетровськ, c. 61.

 15. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур. Прихована симетрія в задачі двох центрів з утримуючим потенціалом. Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА – 2004”, 19-21 травня, 2004, Львів, c. 33-34.

 16. V.V. Bondarchuk, V.Yu. Lazur, O.K. Reity, V.K. Reity, V.V. Rubish. Relativistic potential models with scalar and vector variants of interaction and their applications in QED and the hadron spectroscopy. Small Triangle Meeting on Theoretical Physics, 26-28 September, 2004, Vyshka, Ukraine.

 17. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій, С.І. Мигалина. Квазікласичний опис релятивістських важко-легких кваркових систем в рамках рівняння Дірака. VII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”, 13-15 квітня, 2005, Дніпропетровськ, c. 66.

 18. В.Ю. Лазур, В.К. Рейтій, О.К. Рейтій, В.В. Рубіш. Квазікласичний опис зв’заних станів важко-легких кваркових систем в рамках рівняння Дірака. Конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ НАН України “ІЕР-2005”, 18-20 травня, 2005, Ужгород, Україна, c. 177.

 19. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій, С.І. Мигалина. Квазікласичний опис релятивістських важко-легких кваркових систем у рамках рівняння Дірака. VIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”, 13-14 квітня, 2006, Дніпропетровськ, c. 66.

 20. V.V. Rubish, O.K. Reity, V.Yu. Lazur. Quasiclassical description of relativistic heavy-light quark systems in the framework of the Dirac equation. International Workshop “Nonlinear physics and mathematics”, 25-27 May, 2006, Kiev, Ukraine, p. 34.

 21. Lazur V.Yu., Reity O.K., Rubish V.V. Spectroscopy of heavy-light mesons in the framework of relativistic potential model, SMALL TRIANGLE MEETING on Theoretical Physics, Medzilaborce, Slovakia, September 9 – 12, 2007.- 10 p.

 22. В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій. Kвазікласичне наближення у релятивістській потенціальній моделі B- і D- мезонів // Зб. тез XI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції ”Людина і Космос”. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2009. – С. 51.

 23. V. V. Rubish, V. Yu. Lazur, O. K. Reity, Spherical Model of the Stark Effect in External Scalar and Vector Fields // The 11th Small Triangle Meeting, Kysak, September 20–23, 2009. Р. – 104-111.

 24. В.Ю. Лазур, В.В. Рубіш, О.К. Рейтій, О.І. Симканич. Релятивістська версія тунельної іонізації у зовнішніх скалярно-векторних полях // Збірник тез Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів ”ІЕФ-2009”. – Ужгород. – 2009. – С. 80.

 25. Г.М. Томишинець, В.В. Рубіш, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій. Релятивістська квазікласична теорія тунелювання діраківського ферміона у зовнішніх скалярно-векторних полях // Зб. тез XV Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції ”Людина і Космос”. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2013. – С. 74.

 26. В.В. Рубіш, Н.Я. Бейреш, В.Ю. Лазур. Квазікласичне наближення для рівняння Дірака зі скалярно-векторним зв’язком у фізиці важко-легких D-та B-мезонів. // Збірник тез Міжнародної конференції молодих вчених і аспірантів ”ІЕФ-2015”. – Ужгород. – 2015. – С. 156.

 27. Н.Я. Бейреш, В.В. Рубіш. Сферична модель ефекту Штарка у зовнішніх скалярно-векторних полях // Зб. тез XIX Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції ”Людина і Космос”. – Дніпро: НЦАОМУ. – 2017. – С. 37.

 28. Н.І. Бурча, Л.М. Карпишинець, В.В. Рубіш. Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів // Зб. тез XIX Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції ”Людина і Космос”. – Дніпро: НЦАОМУ. – 2017. – С. 38.

 29. Н.І. Бурча, В.М. Ганич, В.В. Рубіш. Дослідження тонкого та надтонкого розщеплення рівнів в енергетичному спектрі -системи. // Збірник тез Міжнародної конференції молодих вчених і аспірантів ”ІЕФ-2017”. – Ужгород. – 2017. – С. 88.

 30. Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Reity O.K., Rubish V.V., Karbovanets M.I. Matrix element of the excitation transmission from one two-level atom to another at arbitrary interatomic distances// Proceedings of the 20th Small Triangle Meeting (October 7-10, 2018, Ptičie, Slovakia). – Kosice: Printed in the Institute of Experimental Physics. – 2019. – P. 161-170. (ISBN 978-80-8143-253-8).

 31. V.Yu. Lazur, V.V. Rubish, O.K. Reity. Quasiclassical theory of the Dirac equation with a scalar-vector interaction and its applications in the physics of heavy-light mesons // Proceedings of the 20th Small Triangle Meeting (October 7-10, 2018, Ptičie, Slovakia). – Kosice: Printed in the Institute of Experimental Physics. – 2019. – P. 171-184. (ISBN 978-80-8143-253-8).

 32. Lazur V.Yu., Rubish V.V., Reity O.K., Myhalyna S.I. Description of mass spectrum of Bc-meson family. Proceedings of the 21th Small Triangle Meeting (October 6-9, 2019, Spišské Tomášovce, Slovakia). – Kosice: Printed in the Institute of Experimental Physics. – 2019. – P. 98-107. (ISBN 978-80-8143-280-4).

 33. С.М. Кузьма, В.Ю. Лазур, О.К. Рейтій, В.В. Рубіш. Матричний елемент передачі квантової інформації від одного дворівневого атома до іншого. // Матеріали Міжнародної конференції молодих вчених і аспірантів ”ІЕФ-2021”. – Ужгород. – 2021. – С. 163. (ISBN 978-617-7798-48-3).

 34. В.В. Рубіш. Спектроскопія Bc-мезонів у квазірелятивістській кварковій моделі // Матеріали Міжнародної конференції ІЕФ-2020 «50 років академічної науки на Закарпатті». – Ужгород. – 2021. – С. 146-149. (ISBN 978-617-7798-47-6).

Publikációk tudományos szakfolyóiratokban

 1. V. Lengyel, V. Rubish, Yu. Fekete, S. Chalupka, M. Salak. Incorporating relativistic kinematics for the description of light quark systems. Journal of Physical Studies (1998), vol. 2, №1, p. 38-44.

 2. V. Lengyel, V. Rubish, Yu. Fekete, S. Chalupka, M. Salak. The role of relativistic kinematics in describing two-quark systems. Condensed Matter Physics (1998), vol.1, №3(15), p. 575-585.

 3. V. Rubish. Barion mass spectra with QCD-type screened potential. Вісник Ужгородського Університету, Серія – Фізика, (1998), №2, р. 10-12.

 4. V.Lengyel, V.Rubish, S.Chalupka, M.Salak. Configuration interaction method for describing spin-orbital effects in the quark-antiquark systems. Вісник Ужгородського Університету, Серія – Фізика (1999), №4, р. 55-60.

 5. В.Ю. Лазур, В.M. Добош, В.В. Рубіш, М.Д. Меліка. Прихована симетрія і відокремлення змінних в задачі двох центрів з потенціалом утримуючого типу. Вісник УжНУ серія “Математика” (2001), вип. 6, с. 82-94.

 6. В.Ю. Лазур, В.M. Добош, В.В. Рубіш, М.Д. Меліка. Динамічна симетрія і відокремлення змінних у рівнянні Шредінгера з двоцентровим потенціалом утримуючого типу. УФЖ (2002), № 1, т.47, с. 90-98.

 7. V.Lengyel, V.Rubish, A. Shpenik. Use of the configuration interaction method to describe “fine”-splitting in the bound two-quark system. УФЖ (2002), т. 47, №5, с. 508-513.

 8. V.Yu.Lazur, V. M. Dobosh, V.V. Rubish, S. Chalupka, M. Salak. Hidden symmetry and separation of variables in the two-center problem with a confinement-type potential. Acta Physica Slovaca (2002), vol. 52, No.2, p. 41-54.

 9. В. Рубіш, В. Лазур, М. Меліка. Метод ВКБ і релятивістичні потенціальні моделі. Вісник Львівського університету, Серія фізична (2003), вип. 36, с. 67-76.

 10. O.K. Reity, V.V. Rubish and S.I. Myhalyna. The WKB Method for the Dirac Equation with Vector-Scalar Potentials in 2+1 and 3+1 Dimensions. Proc. of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine (2004), vol. 50, part. 3, p. 1429–1434.

 11. V V Rubish, V Yu Lazur, V M Dobosh, S Chalupka and M Salak. Non-geometrical symmetry and separation of variables in the two-centre problem with a confinement-type potential. J. Phys. A: Math. Gen. 37 (2004), p. 9951–9963.

 12. V.V. Rubish, V.Yu. Lazur, O.K. Reity, S. Chalupka, M. Salak. The WKB method for the Dirac equation with the vector and scalar potentials. Czechoslovak Journal of Physics (2004), vol. 54, No.9, p. 897-919.

 13. В.Ю. Лазур, В.В. Рубиш, А.К. Рейтий. Метод ВКБ для уравнения Дирака со скалярно-векторной связью. ТМФ (2005), т. 143, № 1, с. 83-111.

 14. В.Ю. Лазур, В.В. Рубіш, О.К. Рейтій. Метод ВКБ для рівняння Дірака з векторним та скалярним потенціалами. ЖФД (2005), т. 9, № 1, с. 1-18.

 15. V.Yu. Lazur, О.К. Reity, V.V. Rubish. Relativistic quark model of D-, DS -, B- and BS –mesons. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика (2008), вип. 22, с. 88-96.

 16. В.Ю. Лазур, А.К. Рейтий, В.В. Рубиш. Квазиклассическое приближение в релятивистской потенциальной модели B- и D-мезонов. ТМФ (2008), т. 155, № 3, с. 371–397.

 17. В.Ю. Лазур, В.В. Рубіш, О.К. Рейтій. Релятивістська квазікласична теорія тунельної іонізації у зовнішніх скалярно-векторних полях // Журнал фізичних досліджень (2010), т. 14, № 1, с. 1301-1316.

 18. V. Yu. Lazur, O. K. Reity, V. V. Rubish. Spherical model of the Stark effect in external scalar and vector fields // International Journal of Modern Physics A. (2010), V. 25 (16) p. 3235–3259. [DOI: 10.1142/S0217751X10049190]

 19. Lazur V.Yu., Reity O.K., Rubish V.V. Quasiclassical theory of the Dirac equation with a scalar-vector interaction and its applications in the physics of heavy-light mesons // Phys. Rev. D. – 2011. – V. 83, Issue 7. – 076003 (23 pp).

 20. Хмара В.М., Гнатіч М., Лазур В.Ю., Рейтій О.К., Рубіш В.В. Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. ‒ 2017. ‒ вип. 42. ‒ С. 95-103. [DOI: 10.24144/2415-8038.2017.42.95-103].

 21. Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Reity O.K., Rubish V.V., Karbovanets M.I. Matrix elements of the dipole-dipole interaction between two two-level atoms distanced arbitrarily from each other // Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics. ‒ 2019. ‒ Iss. 45. ‒ P. 73-84. [DOI: 10.24144/2415-8038.2019.45.73-84]

 22. Лазур В. Ю., Рубіш В. В., Рейтій О. K., Мигалина С. І. Опис спектра мас сімейства Bc-мезонів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. ‒ 2019. ‒ вип. 46. ‒ С. 107-117. [DOI: 10.24144/2415-8038.2019.46.107-117].