Necze Andor

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének mérnöke

1979. január 2-án született az Ungvári járás Szürte községében.

Általános- és középiskolai tanulmányait szülőfalujában, a Szürtei Középiskolában végezte, 1985 szeptemberétől 1996 júniusáig.

1996-ban sikeres felvételt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karának nappali tagozatos fizika szakára. Egyetemi tanulmányi évei alatt részképzésen vett részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán.

2002-ben mérnöki diplomát szerezett az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karán.

2011-ben Specialista szintű diplomát szerezett az Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Karán, mint fizikus, fizika tanár.

Tanári pályáját 2000-ben kezdte szülőfalujában, mint a Szürtei Középiskola fizikusa. Jelenleg is ennek az intézménynek a tanára főállásban.

2021 őszétől az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének másodállású mérnöke.

Oktatói munkájában fontosnak tartja, hogy a diákokkal a fizika tudományát ne csak megértesse, de a mindennapi életben is maradandó és helytálló, széleskörű tudással bővítse.

Célkitűzése arra irányul, hogy pedagógiai módszerek segítségével fejlessze a kreatív gondolkodást, az alap képességeket és készségeket, valamint a problémamegoldást. A tanítás és a tanulás ne egy zárt rendszer legyen, hanem a diákok számára élményt és hasznos információt, tapasztalatszerzést nyújtson, melyet a mindennapi életben és a későbbi tanulásuk folyamán is kamatoztathatnak.

Meggyőződése, hogy a legjobb tanár az, aki utat mutat. A jó iskola pedig a tudás örömére tanít és nem csak tudással vértez fel.

Mottójának Németh László szavait tekinti: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.”