Mikla Viktor

Mikla Viktor,

a fizika és matematika tudományok doktora, professzor,

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének tanszékvezetője

A Munkácsi járás Sztrabicsó községében született, 1953. július 31-én.

1970-ben a Munkácsi 15. Számú Középiskolában érettségizett le.

1970 és 1975 között az Ungvári Állami Egyetem Fizika Karán tanult.

1980-ban fejezte be az aspirantúrát az Ungvári Állami Egyetem Fizika Karának Félvezetők Tanszékén.

1983-ban védte meg kandidátusi disszertációját az Odesszai Állami Egyetem Fizika Intézetében, majd 1998-ban doktori disszertációját az Ukrán Tudományos Akadémia Fizika Intézetében (Kijev).

Az összetett félvezető vegyületek szintézisének és komplex tanulmányozásának a problémája laboratóriumának tudományos főmunkatársa és laborvezetője volt.

A tudományos főmunkatárs címet 1990-ben kapta.

1998-tól az Ungvári Állami Egyetem Fizika Kara Félvezetők Fizikája Tanszékének professzoraként dolgozott.

2010-től a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar (ma Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) Fizika és Matematika Tanszékének professzora, 2017-től pedig e tanszék tanszékvezetője.

Az Amerikai Fizikai Társaság és az Amerikai Kémiai Társaság tagja.

Tudományos tevékenysége felöleli elsősorban a rendezetlen közegeket (film, üveg, hullámvezetők), az atomstruktúra tanulmányozását optikai és elektron spektroszkópia módszerekkel, a kalkogenid alapú félvezetők tanulmányozását nem stacionárius félvezetők és xerografikus kisülés módszerével, másodsorban pedig magába foglalja a fényérzékeny közegeket a sugárérzékelők felhasználása céljából.

Hat tudományos monográfia szerzője, amelyek különböző külföldi kiadványokban láttak napvilágot (Springer, Elsevier, INOE Publisher) és közel 300 tudományos cikk szerzője, amelyek hazai és külföldi tudományos folyóiratokban jelentek meg (Journal of molecular structure, Journal of alloys and compunds, Spectrchimica acta A – all Elsevier Journals).

Nyelvismerete: magyar és ukrán – anyanyelven, orosz és angol – felsőfokon.