Az aradi vértanúk emléknapja

Az UNE Ukrán−Magyar Oktatási−Tudományos Intézetének első évfolyamos bakalavr és magiszter hallgatói október 6-án emlékműsorral tisztelegtek az aradi vértanúk kivégzésének 173. évfordulójára.

Hagyományosan a nemzeti ünnepekre az intézet elsős diákjai készülnek a legtöbbet. Az idén is az alkalomhoz illő versekkel és dalokkal az emlékezés mécseseinek fényénél adóztak a vértanúk emlékének. Értő és érthető módon mondták el Vörösmarty Mihály Az emberek, Babits Mihály Miatyánk, Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versét, közben pedig az UMOTI igazgatóhelyettesei megemlékező előadás keretében idézték fel a vértanúk utolsó sorait.

1849. október 6-án, az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a szabadságharc tizenkét tábornoka – Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly – és egy főtisztje, Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és a szabadságharc számos résztvevője kényszerült hosszú évekre belső vagy külső emigrációba. Mártírhaláluk jelképpé vált, annak a küzdelemnek a szimbólumává, amelyet a magyar nép szabadságáért, nemzeti függetlensége megteremtéséért, a társadalmi haladásért folytatott.