«Кожен приходить зі своїм світоглядом та знаннями, а згодом виходить освіченим дипломантом» – інтерв’ю із Зубаничем Ласло Ласловичем, завідувачем кафедри Історії Угорщини та європейської інтеграції УУННІ УжНУ

Розкажіть про себе та свої студентські роки!
Навчання я завершив у Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Яноші. Під час підготовки до вступу до університету ми готувалися російською мовою, і в останній день повідомили, що можна складати іспити й угорською мовою. Щоб вступити до університету я складав іспити із трьох предметів: всесвітня історія, суспільствознавство, угорська мова та література. У 1988 році мені вдалося успішно вступити на історичний факультет Ужгородського державного університету. Якщо я добре пам’ятаю, то на 1 курсі Історичного факультету було близько 50 студентів, а пізніше до нас приєдналися 20 студентів, які раніше проходили військову службу. Частина університетської освіти проводилася російською мовою. Багато викладачів говорили виключно українською мовою, і відповідно ми також намагалися слідкувати за українськомовними лекціями. Навчання ускладнював той факт, що ми близько половини почутого українського тексту не розуміли, але водночас намагалися конспектувати, оскільки більшість викладачів зазначали, що ми повинні покладатися передусім на конспекти, написані власноруч. У 1993 році я успішно отримав диплом.

Що можете сказати про свою кар’єру?
Володіючи знаннями та маючи диплом з історії, людина, як в той час так і тепер, могла стати вчителем або чиновником. Я 3 роки працював у Гутівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, де сам і навчався, як вчитель угорської мови та літератури, оскільки в школі не було інших вчителів з гуманітарною освітою. Потім 2 роки одночасно викладав історію в Берегівській СПТУ 11. З 1996 по 2011 рік я працював журналістом у двомовній редакції газети “Вісник Берегівщини”, здебільшого був головним редактором. Все це свідчить про те, що історична освітня галузь надає досить широкі гуманітарні знання і багато можливостей.

Що ви могли б виділити з історії створення кафедри «Історії Угорщини та європейської інтеграції» Українсько-угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету?
Протягом багатьох років Спільна угорсько-українська комісія рекомендувала розширити можливості угорської освіти в Ужгородському національному університеті. У контексті міждержавної угоди було обговорено необхідність такої кафедри. У межах програми, підтриманої Угорщиною, було створено та обладнано сучасними засобами факультет Історії, в рамках якого було засновано кафедру «Історії Угорщини та європейської інтеграції». Університетський статут встановлює, що факультет може існувати тільки тоді, якщо має принаймні 3 кафедри. Кафедра угорської філології працює з 1963 року, кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції розпочала свою діяльність у 2005 році, а в 2008 році відчинила свої двері для абітурієнтів, кафедра Фізико-математичних дисциплін. З цих трьох кафедр було створено Гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання, який у 2017 році був перейменований на Українсько-угорський навчально-науковий інститут. Саме за назву кафедри Історії Угорщини та європейської інтеграції ми завдячуємо професору Степану Віднянському, першому колишньому завідувачу кафедри, який зараз є керівником Інституту історії України НАН України, та ректору Миколі Вегешу. Вони займалися розробкою навчальних планів. Підсумовуючи, можу сказати, що Міністерство освіти і науки України, керівництво університету та факультет Історії були досить відкритими. Перші набори студентів були багаточисленними, з групами по двадцять і більше осіб.

Коли ви почали обіймати посаду завідувача кафедри Історії Угорщини та європейської інтеграції? З якими викликами Вам доводиться стикатися як завідувачу кафедри?
Я почав працювати на посаді викладача в Ужгородському національному університеті у 2010 році, а з 2019 року став виконувачем обов’язків завідувача кафедри. З 2020 року я займаю посаду завідувача Кафедри угорської історії та європейської інтеграції.
Кожен університетський викладач повинен провести 600 годин викладання, 600 годин наукової роботи та 600 годин іншої діяльності, тобто це означає – 1800 годин щорічної продуктивності для кожного викладача. Виклик полягає в тому, що мені, крім цього, ще потрібно координувати всю роботу своїх колег, різноманітні паперові справи тощо. У чому мені може значно допомогти самостійний і рішучий лаборант. З формальними справами мені іноді доводиться займатися 2-3 години на день, оскільки кафедра є структурним підрозділом університету, що має постійно бути у зв’язку з ректоратом, і це іноді забирає можливість займатися глибокою науковою роботою або навіть відпочивати.
Які спеціальності є на кафедрі? Чому Ви рекомендуєте їх студентам?
Наразі ми пропонуємо бакалаврські та магістерські програми за спеціальностями 014.03 «Середня освіта. Історія» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Обидві спеціальності передусім надають студентам знання з суспільствознавства, які можна використовувати на всіх рівнях життя.
На власному прикладі можу сказати, що студенти, які здобули освіту з історії, можуть працювати редакторами, вчителями, а також археологами, дослідниками, екскурсоводами.
На спеціальності міжнародних відносин, крім англійської мови, студенти вивчають другу та третю іноземні мови. Ця спеціальність також означає опанування знань іноземними мовами. Ми випускаємо багатомовних та широкоосвічених студентів. Крім того, важливо зазначити, що на обох спеціальностях частина предметів викладається українською мовою.

Якою мовою викладаються предмети?
Так звані вибіркові дисципліни, безумовно, викладаються українською мовою, оскільки вони інтегровані з іншими спеціальностями. Окрім цього, є університетські предмети (наприклад, політологія, ділова українська мова тощо), які викладаються українською, а також предмети, що викладаються іноземними мовами. Крім цих, більшість предметів викладається угорською мовою. Якщо є можливість, ми намагаємося залучити викладачів, які володіють як угорською, так і українською мовами, щоб полегшити навчання для студентів.

Що є основним акцентом та головним завданням кафедри?
Головний акцент – наука. Офіційно ми підготовляємо вчителів і нам також важливо, щоб наші випускники отримали визнання в науковій галузі. У минулому році ми досягли певних результатів, оскільки багато випускників нашої кафедри отримали визнання за кордоном, понад 15 осіб вже успішно захистили докторську дисертацію в Угорщині. В результаті цього, наша освіта також визнана в Угорщині, педагог і науковий експерт працюють паралельно.
Основна мета кафедри – випуск спеціалістів, здатних комунікувати двома мовами, які стануть спадкоємцями освітньої мережі у майбутньому. Згідно із новим законом, всесвітню історію слід викладати угорською, а історію України – українською. Тому викладач повинен володіти обома мовами, оскільки студенту, як майбутньому вчителю на початковому етапі його кар’єри, ймовірно, буде дуже важко передавати матеріал учням, будучи одномовним вчителем.
Ми прагнемо передати студентам ту українську термінологію, яку в майбутньому зможуть використати особливо історики у навчальних закладах. Як я вже зазначив, зараз ми викладаємо історію України українською мовою, але ми також складаємо словники, підручники та інші матеріали угорською мовою, щоб допомогти і полегшити навчання для наших студентів.

Чому важлива роль кафедри Історії Угорщини та європейської інтеграції в Ужгородському національному університеті?
Ужгородський національний університет вважає за важливе бути якимось чином пов’язаним із сусідніми країнами (наприклад, в нашому закладі є румунська, словацька та чеська кафедри). Таким чином, наш університет є мультикультурним та багатомовним. Керівництво університету вважає, що оскільки на Закарпатті найбільша національна меншина – угорці, то угорська мова повинна бути присутньою не тільки в угорській освітній сфері, але і в державних навчальних закладах.

Чому Ви вдячні кафедрі?
Я хочу висловити подяку кафедрі «Історії Угорщини та європейської інтеграції», оскільки наразі я вже маю можливості публікувати українською мовою: на сьогодні в мене є українська монографія та більше двадцяти наукових публікацій в рецензованих фахових журналах. У 2016 році я захистив кандидатську дисертацію і можу сказати, що зробив важливий внесок в українську науку, пов’язану з угорською історією.

Чи передбачаються зміни або інновації на кафедрі Історії Угорщини та європейської інтеграції у майбутньому?
Наразі ми активно готуємося до акредитації різних форм навчання. Ми хочемо зміцнити студентську науковість та забезпечити для наших студентів постійні форуми, де вони зможуть отримати гідні можливості та професійне визнання. На жаль, останнім часом ми не проводили різні практики або навіть професійні екскурсії, але обов’язково хочемо їх відновити. Звісно, потрібно розвиватися з цифровим світом. Це означає, що ми повинні залучати в нашу роботу платформи, які виходять за межі традиційних друкованих книг і видань. Загалом можу сказати, що потрібно з часом розвиватися та надавати можливості студентам під час їхньої роботи.

Балла Алекса