Шафраньош Мирослав Іванович

Шафраньош Мирослав Іванович,

доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін УУННІ УжНУ

Наукові публікації

Підручники, навчальні посібники

1) Фізичні поля і живі організми. Шафраньош І.І., Суховія М.І., Шафраньош М.І. (підручник для студентів спеціальності «Біомедична інженерія») Ужгород: Видавництво УжНУ, «Говерла», 2021. –213 с.

2) Методи медико-біологічних досліджень. Суховія М.І., Шафраньош М.І., Шафраньош І.І., (навчальний посібник для студентів спеціальності «Біомедична інженерія»). Ужгород: Видавництво УжНУ, «Говерла», 2021. –39 с.

3) Шафраньош М.І.Електронні зіткнення : підручник / Шафраньош І.І., Шафраньош М.І. – Ужгород: Гражда, 2016. – 256с.

4) Шимон Л.Л., Шафраньош М.І., Шафраньош І.І. / Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. Видавництво «Інвазор» 2014. – 61 с.

Статті

5) Shafranyosh M. I. Electronic Ionization of Cytosine Molecules / M. I. Shafranyosh, M. Zapotokova, M. I. Sukhoviya, V. I. Petrulyak, and I.I. Shafranyosh. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2022, Vol. 58, No. 1, pp. 82–86. (Web of Science)

6) M.I. Shafranyosh, M. Zapotokova, M.I. Sukhoviya, I.I. Shafranyosh, Yu.Yu. Svida. Luminescence of cytosine vapor in an electric discharge // Journal of Applied Spectroscopy. V.87, №2. – 2020. p. 256 – 259. (Scopus)

7) М.І. Шафраньош, Д.Б. Кіш. Процеси утворення позитивних іонів при взаємодії електронів з молекулами тиміну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки №2. – 2019. – С. 105–108

8) М.І. Суховія, С.Е. Бірдус., М.І. Шафраньош, Ю.Ю. Свида, І.І. Шафраньош. Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури // Бiофiзичний вісник №42. – 2019. – С.66 – 72.

9) В.В.Кузьма, М.І.Шафраньош, І.Є.Митропольський, М.І.Суховія, Ю.Ю. Свида, І.І. Шафраньош. Люмінесценція молекул азотистої основи урацилу в різних фазових станахпід дією електронного пучка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. – т.43. – 2018. с. 117 – 1

10) І.І.Шафраньош, Ю.Ю.Свида, М.І.Шафраньош, М.О.Маргітич, М.І.Суховія, М.М.Чаварга, Б.М.Маргітич, Ю.В.Бокоч. Люмінесценція молекул аденіну в газовій фазі під дією пучка електронів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика. т.41. – 2017. с. 126 – 131.

11) Ю.Ю. Свида, М.І. Шафраньош, Е. Шамудовський, І.І. Перчак, М.О. Маргітич, М.І. Суховія, М.М. Чаварга, І.І. Шафраньош. Люмінесценція молекул гуаніну в газовій фазі під дією пучка електронів // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. №39. – 2016. С. 106 − 112.

12) І.І. Шафраньош, Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія, В.Ю. Шкиндя, М.І. Шафраньош. Спектр свічення електричного розряду в парах цитозину // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. №39. – 2016. С. 88 − 92.

13) Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія, М.О. Маргітич, М.І. Шафраньош, І.І. Шафраньош. Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. №38. – 2015. – P.33-37.

14) М.І. Шафраньош. Іонізація гетероциклічних компонент молекул ДНК і РНК електронним ударом // Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Tudományos Közlememényei. – 2015. – 360-367.

15) Shafranyosh, I. I.; Svida, Yu. Yu.; Sukhoviya, M. I.; Shafranyosh, M. I.; Minaev, B. F.; Baryshnikov, G. V.; Minaeva, V. A. Absolute effective cross sections of ionization of adenine and guanine molecules by electron impact. // /Technical Physics. – 2015. – v.60, №10. – P.1430-1436. (Scopus)

16) B. F. Minaev, M. I. Shafranyosh, Yu. Yu Svida, M. I. Sukhoviya, I. I.Shafranyosh, G. V. Baryshnikov, and V. A. Minaeva. Fragmentation of the adenine and guanine molecules induced by electron collisions //J. Chem. Phys. 2014.- V. 140, p. 184303-184309. (Scopus)

17) М.І. Шафраньош, А.В. Жиган, Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія, В.С. Сільваші, І.І. Шафраньош, Б.П. Мінаєв, Г.В. Баришніков, В.А. Мінаєва. Іонізація молекул гуаніну в зіткненнях з електронами. // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. вип. 36. – 2014. – C.137-143.

18) 13. Фрагментація молекул цитозину під дією електронного удару / М.І.Шафраньош, І.Ю.Хмара, М.І.Суховія, М.С.Головня, І.І.Шафраньош // Вісник УжНУ. Фізика. – 2013. – вип.33. – С.137 – 141.

19) Electron impact ionization and excitation of uracil molecules / Sukhoviya, M.I., Shafranyosh, M.I., Chavarga, M.M., Shafranyosh, I.I. // Ukrainian Journal of Physicsthis link is disabled, 2012, 57(7), pp. 752–760. (Scopus)

20) Деякі фізичні аспекти радіаційних змін біомолекулярних структур / М.І. Суховія, Р.Л. Шваб, М.І. Шафраньош, О.В. Павлючок-Гогерчак, В.В. Стецович, І.І. Шафраньош // Вісник УжНУ. Фізика. – 2010. – вип. 28. – С. 82-86.

21) Р.Л. Шваб, М. І. Шафраньош, В.В. Стецович, М.І. Суховія, І.І. Шафраньош. Про утворення позитивних і негативних іонів молекул аденіну, викликане повільними електронами // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. – 2009. – в.25. – С. 195-201.

22) М.І. Шафраньош. Перерізи дисоціативної іонізації в процесах зіткнень електронів з молекулами цитозину, тиміну та урацилу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. – 2009. – Вип.25. – С. 208-213.

23) Formation of positive and negative ions of thymine molecules under the action of slow electrons / I.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, L.L. Shimon // Technical Physics. – 2008. – v.53, №12. – P.1536-1540. (Scopus)

24) М.І. Шафраньош, М.І. Суховія, Л.Л. Шимон, І.І. Шафраньош. Резонансне утворення негативних іонів молекул урацилу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. – 2008. – Вип.23. – С. 85-90.

25) Absolute cross sections of positive and negative ion production in electron collision with cytosine molecules / I.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh // J. Phys. B. – 2006. – V.39. – Р. 4155- 4162. (Scopus)

26) М.І. Шафраньош. Ефективний переріз іонізації молекул тиміну електронним ударом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія фізика. – 2006. – Вип. 19. – С. 100-104.

27) Absolute cross sections for the electron-impact formation of cytosine anions / Shafranyosh, M.I., Sukhoviya, M.I., Shimon, L.L., Shafranyosh, I.I. // Technical Physics Lettersthis link is disabled, 2005, 31(12), pp. 1071–1073 (Scopus)

28) Negative ions formation of the cytosine molecule by electron impact / Sukhoviya, M.I., Shafranyosh, M.I., Margitich, M.O., Shafranyosh, I.I. // Biopolymers and Cellthis, 2005, 21(6), pp.531–535 (Scopus)

29) М.І. Суховія, М.О. Маргітич, М.І. Шафраньош, Л.Л. Шимон, І.І. Шафраньош. Експериментальне визначення перерізів утворення додатніх іонів молекул цитозину та її фрагментів повільними електронами // Вісник ХНУ №716; Біофізичний Вісник. – 2006.- №3(16). – С.19-24.

30) Spectral investigation of the electron-impact excitation of the nucleic acid base molecules / M.I. Sukhoviya, M.І. Shafranyosh, I.I. Shafranyosh // In:Spectroscopy of Biological Molecules: New Directions. Kluwer Аcademic Publishers (Dordrecht / Boston/ London), Edited by J. Greve, G. Puppels, C. Otto, 1999. – Р. 281-282. (Web of Science)

31) Electron-impact excitation and ionization of the adenine / Sukhovija, M.I., Voshchepinec, E.I., Shafranyosh, M.I., Shimon, L.L. // Biopolymers and Cell, 1996, 12(3), pp. 97–100 (Scopus)

Тези конференцій:

32) Sukhoviya M.I., Shastun M.O., Tretiakova T.J., Birdus S.E., Shafranyosh M.I., Tovt V.C., Semenuk K.A., Chavarga M.M., Margitych B.M., Shafranyosh I.I. Biophysical mechanisms of the influence of slow electrons on biostructures// Book of Abstracts of the 7 Int. Conf. NANOBIOPHYSICS: Fundamental and and Applied Aspects (4 -8 October 2021, Kharkiv), p. 90.

33) Sukhoviya M.I., Shastun M.O., Shafranyosh M.I., Tovt V.Ch., Shafranyosh I.I. Ionization of the nucleic acid base molecules under electron impact // Book of Abstracts of the 7 Int. Conf. NANOBIOPHYSICS: Fundamental and and Applied Aspects (4 -8 October 2021, Kharkiv), p. 91.

34) Й.Й.Брандіс, В.В.Кузьма, М.І.Шафраньош, А.М.Круцан, А.-М.С.Колесніченко, М.І.Суховія, І.Є.Митропольський, І.І.Шафраньош. Свічення гліцину під дією електронів. // Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів “ІЕФ-2021”, Тези доповідей, Ужгород, 26-28 травня 2021, С. 122.

35) В.Ю.Шпеник, М.І.Шафраньош, Б.М. Маргітич, М.І.Суховія, Ш.Б.Молнар, О.О.Шпеник, І.І. Шафраньош. Люмінесценція молекул цитозину різними способами збудження. // Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів “ІЕФ-2021”, Тези доповідей, Ужгород, 26-28 травня 2021, С. 66.

36) Суховія М.І., Балога М.Т., Шафраньош М.І., Маргітич. Б.О., Бузін І.І., Свида Ю.Ю., Шафраньош І.І. Біофізичні механізми впливу низькоенергетичних випромінювань на біоструктуру // Тези доповідей VIII з‘їзду Українського біофізичного товариства (УБФТ), Київ – Луцьк,12-15.10.2019 р.– PC23.

37) M. Sukhoviya, M. Baloha, Y. Makociy, M. Shafranyosh, V. Petrulyak, I. Shafranyosh. Excitation and ionization of biomolecules by slow electrons // 6-th International Conference, NBP-2019, Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects (Kyiv, Ukraine). – October 1-4, 2019. – P. 88–89.

38) Шпеник В. Ю., Шафраньош М. І., Молнар Ш. Б., Шпеник О. О., Свида Ю. Ю., Суховія М. І., Шафраньош І. І. Люмінесценція нуклеотидної основи гуаніну при різних способах збудження. // ІЕФ – 2019, Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів. – Ужгород, 21-24 травня 2019 року. С.114–115.

39) Шпеник В.Ю., Шафраньош М.І., Молнар Ш.Б. Флюоресценція водних розчинів гуаніну // Всеукраїнська наукова конференція «Аналітична хімія – методи та інструменти. – Ужгород, 15-17 травня 2019 року. Тези доповідей. Видавництво УжНУ, – С.78

40) I.I.Shafranyosh, Yu.Yu. Svida, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh. Emission of spectral bands and lines at electron impact excitation of gas-phase guanine molecules // Book of Abstracts International Scientific Conference: «Molecular Engineering and Computational Modelling for Nano and Biotechnology: From Nanoelectronics to Biopolymers», September 25–26, 2018, Cherkasy, Ukraine. P.115-118.

41) Суховія М.І., Бірдус С.Е., Шафраньош М.І., Митропольський І.Є., Кузьма В.В., Свида Ю.Ю., Шафраньош І.І. Спектри люмінесценції основ нуклеїнових кислот у різних фазових станах під дією електронного пучка // Тези доповідей VII з‘їзду Українського біофізичного товариства (УБФТ) , Київ-Луцьк, 29 жовтня- 2 листопада 2018. – C. 51.

42) M.I. Shafranyosh, Y.Y. Svyda, M.O. Margitych, M.I. Sukhoviya, I.I. Shafranyosh. Luminescence of adenine molecules in gas phase under the low energy electron beam. // International Symposium on Molecular Spectroscopy, 72nd Meeting – June 19-23, 2017 – Champaign-Urbana, Illinois. Section: Small molecules. Intermission, TK10. – P. 24 – 25.

43) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Perchak I.I., Marchuk V.M., Birdus S.E., Shafranyosh I.I. Interaction of slow electrons with DNA molecules // Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects Aspects [«NBP-2017»]: Book of Abstr. 5-th International Conference.– Kharkiv, Ukraine. – October 2-5, 2017, P.45.

44) Shafranyosh I.I., Svida Yu.Yu., Shafranyosh M.I., Margitich M.O., Sukhoviya M.I., Petruljak V.I. The luminescence of guanine molecules under the electron beam. // Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects Aspects [«NBP-2017»]: Book of Abstr. 5-th International Conference.– Kharkiv, Ukraine. – October 2-5, 2017, P.93.

45) Svida Yu.Yu., Shafranyosh M.I., Margitich M.O., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Excitation of guanine molecules in gas phase under the low energy electron beam. // XIII International Scientific Conference “Electronics and Applied Physics”, 24-27 October 2017, Kyiv, Ukraine. Section 5: Medical Physics. – P. 141.

46) M. Shafranyosh, Yu.Yu. Svida, M.I. Sukhoviya, I.I. Shafranyosh. Luminescence spectra of guanine molecules under the electron impact // 33rd European Congress on Molecular Spectroscopy – 33 July – 4 August 2016, Szeged, Hungary. P. 93.

47) Svyda Yu.Yu., Shafranyosh M.I., Margitych M.O, Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Optical properties of electrical discharge in vapors of adenine molecules // 27th Symposium on Plasma Physics and Technology. 20-23 June, 2016, Prague, Czech Republic. P. 55.

48) Shafranyosh I.I., Svyda Yu.Yu., Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I.. Luminescence spectra of cytosine molecules under the conditions of electrical discharge // Book of Abstracts XXIX Int. Conf.on Photonic, Electronic and Atom Collisions. – (22-28.07.2015) Toledo, Spain. – P. MO-045.

49) Svyda Y.Y., Shafranyosh M.I., Chavarga M.M., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. . Peculiarities of Cytosine Molecules Luminescence under Different Excitation Conditions // Book of Abstracts IV Int. Сonf. «Nanobiophysics 2015: Fundamental and Applied Aspects». – (1-4.10. 2015) Kyiv, Ukraine. – P. 60.

50) Svyda Yu.Yu., Shafranyosh M.I., Chavarga M.M., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Luminescence spectra of adenine molecules under the conditions of electrical discharge // Book of Abstracts XXII Int. School-Seminar of Galyna Puchkovska «Spectroscopy of Molecules and Crystals». – (27.09 –4.10. 2015) Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine. – P. 66.

51) Ю.Ю. Свида, М.І. Шафраньош, О.В. Дзяпко, М.І. Суховія, М.О. Маргітич, С.І. Гала, І.І. Шафраньош. Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну. // ІЕФ – 2015, Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів. – Ужгород, 18-22 травня 2015 року – С.227.

52) І.Ю. Хмара, Ю.Ю. Свида, М.І. Шафраньош, М.І. Суховія, І.І. Перчак, І.І. Шафраньош. Фрагментація молекул урацилу в процесі зіткнень з електронами. // ІЕФ – 2015, Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів. – Ужгород, 18-22 травня 2015 року – С.126.

53) 10. Суховія М.І., Шафраньош М.І., Дзяпко О.В., Парлаг В.В., Свида Ю.Ю., Шафраньош І.І. / Процеси іонізації і збудження біомолекул та їх біофізичне значення // Тези доповідей VI з’їзду Українського біофізичного товариства. – Луцьк, 2015. – С. 76.

54) Ivan Shafranyosh, Yuri Svyda, Miroslav Shafranyosh, Serhiy Gala, Maria Sukhoviya. Uracil Cluster Formation under the Conditions of Discharge above the Surface of Water Solution. // 6th Conference on Elementary Processes in Atomic Systems – CEPAS 2014, Contributed papers (Bratislava (Slovakia), (9-12 July, 2014). – Bratislava: Comenius University, 2014. P. 253.

55) Shafranyosh I.I., Svyda Y.Y., Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I. Electrical Discharge Above the Surface of the Water Solution of Uracil. // 26th Symposium on Plasma Physics and Technology – June 16–19, 2014, Prague, Czech Republic. P. – 78.

56) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Tovt V.Ch., Shafranyosh I.I. Formation of the negative ions of biomolecules by electron impact // Proc.X Int. Conf. “Cosmos and Biosphere”. – (23-28.10.2013) Crimea. – P. 236

57) Sukhoviya M.I., Isak T.I., Shafranyosh M.I., Tovt V.Ch., Shafranyosh I.I. c // Book of Abstracts 3rd Int. Conf. “Nanobiophysics: fundamental and applied aspects” (Kharkiv, Ukraine).– (7.10-10.10.2013). Р. 190.

58) Shafranyosh M.I., Isak T.I., Tovt V.Ch., Shafranyosh I.I., Sukhoviya M.I. Electron impact excitation and ionization of nucleic acid base molecules // Spectroscopy of Molecules and Crystals : Book of Abstr. Galyna Puchkovska International School-Seminar. – Beregove (Crimea,Ukraine), 2013. P. 247.

59) Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I.,. Chavarga N.N, Shafranyosh I.I. Electron impact dissociative excitation and dissociative ionization of gas-phase nucleic acid base molecules// Book of Abstracts XXYIII ICPEAC (Lanzhou, China). – (24.07-30.07.2013).– Abstract ID 18268. . – Р.Th-67.

60) Хмара І.Ю., Шафраньош М.І., Суховія М.І., Шафраньош І.І., Мінаєв Б.П., Баришніков Г.В., Мінаєва В.А.. Моделювання фрагментаційних процесів молекул аденіну та гуаніну в зіткненнях з електронами. // ІЕФ – 2013, Тези міжн. конф. ІЕФ–2013. – (20-23. 05. 2013) Ужгород – С.72.

61) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Shafranyosh I.I. Inelastic interaction of secondary electrons with biostructures // Proc.IX Int. Conf. “Cosmos and Biosphere”. – (10-2.10.2011) Crimea. – P. 164.

62) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Shvab R.L., Shafranyosh I.I. Excitation and ionization of uracil molecules by electron impact // Book of Abstracts Second Int. Conf. “Nanobiophysics: fundamental and applied aspects”- (6-9.10.2011) Kyiv, Ukraine.- P.123.

63) Shafranyosh I.I., Stetsovych V.V., Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I. Luminescence of uracil molecules under the influence of electron impact // Book of Abstracts ISSSCM. – (20.09-27.09.2011) Beregove, Krimea. – P.275.

64) Sukhoviya M.I., Margitych M.O., Shafranyosh M.I., Ilnitska T.J., Minda I.V., Shafranyosh I.I. Optical study of the slow electrons interaction with nucleic acid bases // Book of Abstracts XIX ISSSCM. – (21.09-26.09.2009) Beregove, Krimea. – P.278.

65) Shafranyosh M.I., Stecovych V.V., Shvab R.L., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Formation of positive and negative ions in electron adenine interaction // Book of Abstracts XXYI ICPEAC. – (2-6.08.2009) Kalamazo, USA, P.Th058.

66) Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Optical and mass-spectrometric study of the slow electrons interaction with nucleic acid components // Proc. Int. School and Conf. on Photonics. – Belgrade (Serbia). – 2009.- P.145.

67) Суховия М.И. Резонансные процессы в нуклеиновых кислотах, вызванные электронным ударом / М.И. Суховия Н.А. Маргитич, М.И. Шафраньош, В.В. Стецович, О.М Стукалов., Р.Л.Шваб, И.И.Шафраньош, Л.Л. Шимон // Тез. Докл. Межд. Конф. ”Нанобиофизика”. – 2009.- Харьков. – С.42.

68) Sukhoviya M.I., Stecovych V.V., Shafranyosh M.I., Pavlyuchok O.V., Shimon L.L., Shafranyosh I.I. Cross section of positive ions production in electron collision with adenine molecules // Book of Abstracts IY Conf. on Elementary Processes in Atomic Systems (CEPAS). Cluj-Napoca, Romania.– (18-20.06.2008).–P.125.

69) Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I., Margitych M.O., Shafranyosh I.I. Cross section of negative ions production in electron collision with adenine molecules // Book of Abstracts of EGAS Conference. – (2-5.07.2008) Graz, Austria. – P. 166.

70) Shafranyosh I. I. Absolute cross sections of ion production in electron collision with uracil molecules / I.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, V.V. Medulych, R.O. Fedorko // Book of Abstr. XXV ICPEAC.– Freiburg (Germany). – 2007. – P. Fr 110.

71) Shafranyosh I.I. Electron impact excitation and ionization functions of gas-phase thymine molecules / I.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.O. Margitich, M.I. Shafranyosh, L.L. Shimon // Book of Abstr. XXV ICPEAC.– Freiburg (Germany).- 2007. – P. Fr 111.

72) Шафраньош M.I. Утворення негативних іонів тиміну при електрон-молекулярних взаємодіях / M.I. Шафраньош, Л.Л. Шимон // Тези доповідей конференції молодих учених і аспірантів ІЕФ-2007.-Ужгород. – 2007. – С. 27.

73) Margitych M.O. Electron impact excitation and ionization functions of gas-phase nucleic acid base molecules / M.O. Margitych, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh., I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. XVIII ISSSMC, Beregove (Crimea). – 2007. – Р. 112

74) Shafranyosh M.I. Absolute cross sections of ion production in electron collision with cytosine molecules / M.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, V.V. Medulych, P.M. Vichniy, L.L. Shimon, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. IX ECAMP, Crete (Greece). – 2007. – Р. TU 3-15.

75) Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I., Shafranyosh I.I. Spectral investigation of the slow-electrons interaction with nucleic acid bases // Book of Abstr. 28 EUCMOS. – (3-8.09.2006) Istanbul (Turkey). – P. Th 04.

76) Суховія М.І., Шафраньош М.І., Шимон Л.Л., Шафраньош І.І. Спектральне та мас-спектрометричне вивчення процесів взаємодії повільних електронів з нуклеотидними основами // Тези доп. IY з’їзду Українського біофізичного товариства. – Донецьк (19-21.12.2006). – C.321-322.

77) Shafranyosh M.I. Effective cross sections of the positive and negative ions formation of thymine molecules / M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. XXXIV EGAS, Dublin (Ireland).- 2005. – P. 139.

78) Effective cross section for positive ion formation of cytosine molecules and their fragments / M.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.O. Margitych, L.L. Shimon, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. XXIV ICPEAC.- Rosario (Argentina). 2005. – Р. Th 074.

79) Experimental determination of absolute cross section for negative ion formation of the nucleic acid bases /I.I. Shafranyosh, R.O. Fedorko, M.I. Shafranyosh, M.I .Sukhoviya // Book of Abstr. XXIV ICPEAC.- Rosario (Argentina), 2005.- Р. Th 073.

80) Суховия М.И., Петрушко И.А., Шафраньош М.І., Шафраньош І.І. О значении медленных електронов в радиобиологических применениях // Мат. Межд. Конгр. по Мед. Физике. Секц. Новые физ. методы., приборы и технол. для медицины. (устн. докл.). – Москва (21- 24.06.2005), ч.2. – С. 76-77.

81) Shafranyosh M.I., Sukhoviya M.I., Shimon L.L., Shafranyosh I.I. Investigation of the slow-electrons inelastic interaction with nucleic acid bases // Book of Abstr. EPAS. – (08. 2005), Miskolc. – P. 116.

82) M.I. Sukhoviya, N.Yu. Vladika, M.I. Shafranyosh, V.V. Perehanec, I.I. Shafranyosh. Spectral investigation of the slow-electrons inelastic interaction with nucleic acid bases // Spectroscopy of Molecules and Crystals: Book of Abstr. XYII Galyna Puchkovska International School-Seminar. – Beregove (Ukraine), 2005. – P.275 –276.

83) Shafranyosh M.I. Physical processes in nucleic acid bases under electron impact / M.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, L.L. Shimon, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. ECAMP8, Rennes (France).- 2004. Р. 13-19-B.

84) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Shimon I.I., Shafranyosh I.I. Structural changes in biomolecules under electron impact // Тези доп. І Укр.наук. конф. «Проблеми біол. і мед. фізики». – (20-25.09.2004), Харків. – C. 63.

85) Formation of the cytosine positive and negative ions during the collision processes with slow electrons / М.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, L.L. Shimon, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. XXIII ICPEAC, Stockholm (Sweden). – 2003. – P. Th 067.

86) Excitation functions of the biomolecules emission by the electron impact / М.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, L.L. Shimon, I.I. Shafranyosh // Book of Abstr. XXIII ICPEAC, Stockholm (Sweden). – 2003. – P. Tu 074.

87) Sukhoviya M.I., Petrushko L.A., Shafranyosh M.I., Shimon L.L., Shafranyosh I.I. Mass-spectrometric and optical study of the slow electrons interaction with DNA components // Book of Abstr. I Austral-Asian Biospectroscopy Conf. Nakhon Ratchasima- Korat (Thailand).–(3-7.02.2003).–P.224.

88) Sukhoviya M.I., Shafranyosh M.I., Shafranyosh I.I. Physical processes in nucleic acid bases under electron impact and their significance // Book of Abstr. X.European Conf. on the Spectroscopy of Biological Molecules (X ECSBM). – Szeged (Hungary), (30.08-04.09. 2003).–P.285.

89) Sukhoviya M.I., Petrushko L.A., Shafranyosh M.I., Shimon L.L., Shafranyosh I.I. Spectral study of slow electrons inelastic interactions with thymine molecules in gas phase // Book of Abstr. XXYI EUCMOS. – Villeneuve d’Ascq (France), 2003.–P.265.

90) Sukhoviya M.I., Petrushko I.A., Shafranyosh M.I. Excitation functions of the thymine molecules emission under the electron impact // Book of Abstr. 9 Europ. Conf. on the Spectr. of Biol. Mol. – Prague (Crech Republic), 2001.–P.194.

91) М. Sukhoviya, M. Bogdan, I.Petrushko, M.Shafranyosh. Spectral investigation of the slow electron interaction with biomolecules in gas phase // Book of Abstr. XXV European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS XXV). – Coimbra (Portugal), (27.08-1.09.2000). – P.329.

92) Суховия М.И. Возбуждение и ионизация биомолекул электронным ударом / М.И. Суховия, М.И. Шафраньош // Тезисы докл. II Биофизического съезда России. Москва. – 1999. – С. 164 – 165.

93) Shafranyosh M.I. Electron-impact ionization of the nucleic acid base molecules / M.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, L.L. Shimon // Book of Abstr. XXI ICPEAC, Sendai (Japan). – 1999. – Р.320, TU038.

94) Sukhoviya M.I., Voshchepinec E.I., Shafranyosh M.I., Shimon L.L. Electron-impact excitation and dissociation of the nucleic acid base molecules // Book of Abstr. XIX ICPEAC. – Vankuver (Canada), 1995. – P.423.