Sáfrányos Miroszláv

Sáfrányos Miroszláv,

docens, a fizikai és matematikai tudományok kandidátusa (PhD),

az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán‒Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Fizika és Matematika Tanszékének docense

1973. január 29-én született Ungváron.

1995-ben befejezte az Ungvári Állami Egyetem Fizika Karát, 2006-ban pedig a Fizika Kar doktori iskoláját.

2007-ben befejezte az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Karát.

2010-ban megvédte „A citozin, a timin és az uracil molekulák pozitív és negatív iontermelésének folyamata elektronhatás által” című kandidátusi disszertációját.

2015-től A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Docensi tudományos címet szerzett 2019-ben.

2021-től a „Fizika. Informatika (szakmai tudományok oktatási nyelve – magyar)” oktatási program Garanciája.

Összesen 4 monográfiája, tudományos és oktatási kiadványai, 27 tudományos publikációja látott napvilágot Ukrajna legfelsőbb akreditált kiadványaiban, referált szakfolyóirataiban, 11 tudományos publikációja külföldi referált szakfolyóiratokban (Scopus és Web of Science), s emellett 63 nemzetközi tudományos konferenciakötet társszerzője is.

Tudományos fokozatai:

Docensi diploma АД №002565, 2019. június 20.

Fizika és matematika tudományok kandidátusa, PhD diploma: ДК №063660, 2010. november 10.

Jogi diploma: ДСК №102459, 2007. június7.

Fizikus mérnök diploma: ЛК №008878, 1995. június 28.

Kutatási azonosítói:

  • Scopus ID: 10242018100 / h-index: 4

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10242018100

  • Google Scholar h-index: 7

https://scholar.google.com/citations?user=ffB4C9MAAAAJ

  • ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8556-2824

  • Magyar Tudományos Művek Tára

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10050360

Nyelvtudás: magyar, ukrán, angol, orosz, szlovák.